Ir al contenido

Ir al índice

Amo ma timajmauikaj uan kuali ma tijtlapejpenikaj tlen tijchiuasej

Amo ma timajmauikaj uan kuali ma tijtlapejpenikaj tlen tijchiuasej

“Inkiikneliaj Jesucristo yonke axkema inkiitstokej. Uan inkineltokaj yonke axueli inkiitaj ama.” (1 PEDRO 1:8)

1, 2. 1) ¿Tlake moneki ma tijchiuakaj tlaj tijnekij nochipa tiitstosej? 2) ¿Tlake techpaleuis amo kema tijtlauelkauasej toTeotsij?

KATLI mochiua Cristo itokilijka uelis itstos nochipa. Jesús kiijtok: “Ajkeya kiijiyouis nochi tlen panotiualas hasta itlamia tonali, nijmakixtis” (Mat. 24:13). Tlaj tijnekij tiitstosej nochipa moneki amo tijtlauelkauasej toTeotsij yon kema kitsontlamiltisej tlen amo kuali. Moneki tijmajtosej uelis techkajkayauasej uan kichiuasej ma tijtlauelkauakaj (1 Juan 2:15-17). ¿Tlake uelis techpaleuis?

2 Moneki tijchiuasej kej Jesús. Tlaj timomachtisej Biblia, titlaneltokasej ipan Jesús uan tikiknelisej (xijpoua 1 Pedro 1:8 uan 9). Apóstol Pedro kiijtok ma tijchiuakaj kej Jesús (1 Ped. 2:21). Nopa techpaleuis tikijiyouisej nochi. * (Xikita nopa nota.) Pampa ya tikitakej kenijkatsa uelis techyolkokos  tlen kinpano sekinok uan amo timoueyimatisej, ipan ni tlamachtili tikitasej kenijkatsa amo timajmauisej uan kuali tijtlapejpenisej tlen tijchiuasej.

JESÚS AMO MAJMAUI

3. ¿Kenijkatsa uelis tijnextisej amo timajmauij uan tlake uelis techpaleuis?

3 Katli amo kema kitlauelkaua toTeotsij amo majmaui, kinextia kipia chikaualistli uan kiijiyouia nochi. Mosentlalia kichiuas san tlen kuali uan amo nima kualani. Pampa amo tijnekij tikixpanosej toTeotsij, amo tikinmakasij maseualmej (1 Sam. 11:7; Prov. 29:25). Tlaj timotemachiaj ipan tlen Jehová kiijtoua kichiuas, san ipan nopa timosentlalisej uan amo ipan kuesoli tlen tijpiaj (Sal. 27:14). Uan tlaj tikinikneliaj sekinok, tikinpaleuisej maske ueliskia techmiktisej (Juan 15:13). Tlaj timotemachisej ipan Jehová uan tijchiuasej kej Jesús, amo timajmauisej (Sal. 28:7).

4. ¿Kenijkatsa kinextik Jesús amo majmauiyaya kema itstoya ipan teokali? (Xikita nopa achtoui tlaixkopinkayotl.)

4 Jesús kinextik amo majmaui kema “moseuiyaya tlatlajko tlen nopa uejueyi tlamachtianij” (xijpoua Lucas 2:41-47). Kipixtoya san 12 xiuitl, uan nopa tlamachtianij kuali kiixmatiyayaj Moisés itlanauatiljuaj uan tlen momajtoyaj kichiuaj judeaeuanij, yeka nochi kimatiyayaj ouij kineltokasej nochi tlanauatili. Jesús amo kinmakasiyaya, uan kintlajtlanik miak tlamantli tlen amo aka kintlajtlanijtoya, yeka kuali kitlakakilijkej. Uan maske nopa tlamachtianij kinejkej kiijixnamikisej, amo uelkej kichijkej. Nochi amo kineltokayayaj kema kiitakej kimatiyaya miak uan kej kamanaltiyaya. Uan Jesús amo majmajki uan nochipa kichijki tlen kuali.

5. ¿Kenijkatsa kinextik Jesús amo majmauiyaya kema tlajtolmoyauayaya?

5 Jesús miakpa kinextik amo majmauiyaya kema tlajtolmoyajki uan kema kiniljuik maseualmej kinkajkayauayayaj katli tlayakanayayaj ipan religión judía (Mat. 23:13-36). Jesús amo kema kichijki kej sekinok (Juan 16:33). Nochipa tlajtolmoyajki maske kikualankaitayayaj (Juan 5:15-18; 7:14). Uan ompa kinkixtik katli tlanamakayayaj ipan teokali (Mat. 21:12, 13; Juan 2:14-17).

Jesús amo majmajki kema kiijtok ya eliyaya Cristo uan toTeotsij iKone

6. ¿Kenijkatsa kinextik Jesús amo majmauiyaya kema nechka kimiktiskiaj?

6 Jesús amo majmajki kema nechka kimiktiskiaj. Maske kimatiyaya tlake panoskia kema Judas kitlauelkauaskia, kiiljuik: “Tlen tijchiuas, xijchiua nimantsi” (Juan 13:21-27). Kema kiitskitoj soldados, Jesús amo motlatik uan kiniljuik ma kinkauakaj itokilijkauaj (Juan 18:1-8). Kema kitlatsintokijkej kampa kitlajtolsenkajkej judeaeuanij, kiniljuik ya eliyaya Cristo uan toTeotsij iKone. Uan maske nopa sacerdote kitemoliyaya ma kimiktikaj, ya amo majmajki (Mar. 14:60-65). Jesús amo kema kitlauelkajki toTeotsij. Yeka, kema nechka mikiskia, kiijtok: “Ya tlanki noteki tlen noTata nechmakak ma nijchiua” (Juan 19:28-30).

 AMO MA TIMAJMAUIKAJ

7. Tlaj titelpokatl, ¿kenijkatsa tijyolmati pampa ta se tlen Jehová itlajtoltemakauaj uan kenijkatsa uelis tijnextis amo timajmaui?

7 ¿Kenijkatsa kinextiaj telpokamej amo majmauij kampa momachtiaj? Kiniljuiaj inintlamachtijka uan katli ininuaya momachtiaj inijuantij Jehová itlajtoltemakauaj, maske kinpinaualtiaj. Kiampa kinextiaj yolpakij pampa kitekipanouaj Jehová (xijpoua Salmo 86:12). Maske sekij tlamachtianij mitsmachtisej nopa evolución, ximotemachi Biblia kiijtoua tlen melauak. Tlaj mitstlajtlanisej kenke tijneltoka toTeotsij techchijki, xikinnankili ika pilamochtsi El origen de la vida (1 Ped. 3:15). Kiampa tiyolpakis pampa tikijtok tlen Biblia tlamachtia.

8. ¿Kenke moneki amo ma timajmauikaj kema titlajtolmoyauasej?

8 Nojkia amo timajmauij kema titlajtolmoyauaj (Hech. 14:3). ¿Kenke? Se. Pampa tlen tijmoyauaj uala ipan Biblia uan tlen kiijtoua melauak (Juan 17:17). Ome. Pampa “sansejko titekitij iuaya toTeko” uan ya techpaleuia ika itonal (1 Cor. 3:9; Hech. 4:31). Uan eyi. Pampa tikikneliaj Jehová uan maseualmej. Yeka tlauel titlajtolmoyauaj (Mat. 22:37-39). Uan pampa amo timajmauij nochipa titlajtolmoyauasej uan tikinmachtisej katli kinkajkayajtokej ipan religiones tlen amo melauak (2 Cor. 4:4). Amo kema tijkauasej titlajtolmoyauasej maske amo techtlakakilisej uan techtlatsakuiltisej (1 Tes. 2:1, 2).

9. ¿Kenijkatsa uelis tijnextisej amo timajmauij kema tijpiaj tlaouijkayotl?

9 Nojkia tijnextiaj amo timajmauij kema tijpiaj tlaouijkayotl. Tlaj timotemachisej ipan Jehová uan titlaneltokasej, uelis tikijiyouisej nochi. Tlaj mikis se tlen tochampoyouaj o se touampo, maske tlauel timoyolkokosej nochipa timotemachisej ipan Jehová, pampa ya nochipa “techyoltlalia” (2 Cor. 1:3, 4; 1 Tes. 4:13). Tlaj tijpiasej se kokolistli, uan tlauel titlaijiyouisej, amo tijkauasej ma techpajtikaj ika tlen kiixpano toTeotsij (Hech. 15:28, 29). Uan tlaj tijyolmatij amo kuali tlen tijchijtokej, tijchiuaj kampeka tikijiyouisej pampa Jehová nochipa techpaleuis (1 Juan 3:19, 20; Sal. 34:18). * (Xikita nopa nota.)

JESÚS KUALI KITLAPEJPENIK TLEN KICHIJKI

10. ¿Kenijkatsa uelis kuali tijtlapejpenisej tlen tijchiuasej, uan kenijkatsa nesi ika tlen tikijtouaj uan ika tlen tijchiuaj?

10 Tlaj tijmatisej tlake kuali o amo kuali, kuali tijtlapejpenisej tlen tijchiuasej (Prov. 15:21; Heb. 5:14). Tlaj kiampa tijchiuasej, nesis ika tlen tikijtosej uan ika tlen tijchiuasej. Yeka, tikijtouaj tlen kuali uan kiampa tikinpaleuiaj sekinok uan amo tikinyolkokouaj. ToTeotsij kineki ma tijchiuakaj nopa (Prov. 11:12, 13). Ni nojkia tijnextiaj kema amo nimantsi tikualanij (Prov. 14:29). Kema kuali tijtlapejpeniaj tlen tijchiuaj, tlauel kuali timouampojchiuaj iuaya toTeotsij. Yeka moneki timomachtisej Biblia uan tijchiuasej tlen kiijtoua (Prov. 2:1-5, 10, 11). Nojkia tijyekosej kenijkatsa Jesús kitlapejpenik tlen kuali uan moneki ma tijchiuakaj kej ya.

11. ¿Kenijkatsa Jesús kuali kitlapejpenik tlen kichiuayaya kema kamanaltiyaya?

11 ¿Kenijkatsa Jesús kuali kitlapejpenik tlen kichijki? Ma tikitakaj eyi. Se. Kema kamanaltiyaya. Kema tlajtolmoyauayaya,  kinpaktiyaya katli kitlakakiliyayaj pampa kuali tlamachtiyaya (Mat. 7:28; Luc. 4:22). Kipouayaya ipan Biblia uan miakpa kiijtouayaya kanke ijkuilijtok. Ya kimatiyaya tlake texto kinamikiyaya sejse tlamantli (Mat. 4:4, 7, 10; 12:1-5; Luc. 4:16-21). Uan tlen kiixtomayaya asiyaya ipan ininyolo. Kema ya moyolkuitoya, kinnojnotski itokilijkauaj kema nejnemiyayaj uan kiniljuik nopa tlajtolpanextili kampa kiijtoua tlen kipanoskia. Nopa tlauel kinyolchikajki, yeka kiijtojkej: “¿Axtijmachiliyaya keja yejyektsi eliyaya ipan toyolo kema yajaya techkamauiyaya ipan ojtli uan techiljuiyaya tlen kiijtosneki iTlajtol toTeko?” (Luc. 24:27, 32).

12, 13. ¿Kenijkatsa kinextik Jesús kuali tlalnamikilistli uan amo nima kualaniyaya?

12 Ome. Jesús kinextik ika itlalnamikilis kuali kitlapejpenik tlen kichiuayaya. Ya amo nima kualaniyaya (Prov. 16:32). Kuali kinauatiyaya tlen kiyolmatiyaya uan nochipa yolpakiyaya (Mat. 11:29). Kema mokuapolojkej itokilijkauaj amo nima kualanki (Mar. 14:34-38; Luc. 22:24-27). Uan maske kichiuilijkej tlen amo kuali amo kualanki (1 Ped. 2:23).

13 Jesús nojkia kinextik kuali tlalnamikilistli kema se siuatl tlauel esotemoyaya (xijpoua Marcos 5:25-34). Ya nejnenki kampa itstoyaj miakej pampa kinekiyaya kiitskiti Jesús iyoyo, maske nopa tlanauatili kiijtouayaya amo aka kinamikiyaya kiitskis (Lev. 15:25-27). Jesús amo kiajuak uan kimatiyaya kenke toTeotsij tlanauatik nopa. Yeka tlauel kinejki kinextis kiikneliyaya uan kiyolkokouayaya tlen kipanoyaya, uan amo san kineltokas nochi nopa tlanauatili (Mat. 23:23). Yeka Jesús kiiljuik: “Nane, timochikajki pampa tinechneltokatok. Xia ika pakilistli pampa ayok tijpia mokokolis”. Uajka, ¡nojkia ma titeiknelikaj kej Jesús!

14. ¿Tlake tlauel kipatiitayaya Jesús uan kenijkatsa kinextik mosentlalijtoya san tlajtolmoyauas?

14 Eyi. Kej monejnemiltiyaya Jesús kinextik kuali kitlapejpeniyaya tlen kichiuayaya. Ya tlauel kipatiitayaya tlajtolmayauas (Luc. 4:43). Yeka mosentlalik san tlajtolmoyauas uan amo tlapijpixtoya miak pampa kinekiyaya kuali kitekiuis nopa tonali uan chikaualistli tlen kipixtoya (Luc. 9:58). Kinmachtik itokilijkauaj pampa kema mikiskia inijuantij tlajtolmoyauaskiaj (Luc.  10:1-12; Juan 14:12). Uan kiniljuik nochipa kinpaleuiskia (Mat. 28:19, 20).

KUALI MA TIJTLAPEJPENIKAJ TLEN TIJCHIUASEJ

Tlaj tijnekij kuali tijtlapejpenisej tlen tikijtosej, moneki timoyoliljuisej tlake kinekij kimatisej maseualmej (Xikita párrafo 15)

15. ¿Kenijkatsa uelis kuali tijtlapejpenisej tlen tikijtosej?

15 Nojkia uelis tijchiuasej kej Jesús tlaj kuali timoiljuisej tlake tikijtosej. Kema timonojnotsaj ininuaya toikniuaj, tikinyolchikauaj uan amo tikinyolkokouaj (Efes. 4:29). Kema titlajtolmoyauaj, titlanojnotsaj “ika yamanik uan ika yejyektsi” o ika tlatlepanitakayotl (Col. 4:6). Kiampa tijchiuasej kampeka tijmatisej tlen kinpoloua uan tlen kinekij kimatisej. Nojkia uelis kinekisej techtlakakilisej uan tlen tikinmachtisej asis ipan ininyolo. Uan kema tikixtomaj tlen tijneltokaj tijtekiuiaj Biblia pampa tlen kiijtoua kena kipia miak chikaualistli uan tlen tojuantij tikijtouaj amo (Heb. 4:12).

16, 17. 1) ¿Tlake techpaleuis amo nima ma tikualanikaj uan ma tijnextikaj kuali tlalnamikilistli? 2) ¿Tlake techpaleuis ma timosentlalikaj titlajtolmoyauasej?

16 Ika totlalnamikilis tijnextiaj kuali tijtlapejpeniaj tlen tijchiuaj. Yeka kuali timonauatiaj uan amo nima tikualanij (Sant. 1:19). Kema se akajya techixpano, tijchiuaj kampeka tijkuamachilisej kenke techchiuilik, kiampa tiuelij tijtlapojpoljuiaj (Prov. 19:11). Uan pampa tijnextiaj titlalnamikij amo tikiniljuiaj toikniuaj nochipa ma kichiuakaj kuali nochi. Moneki tijmajtosej uelis kipiaj kuesoli tlen uelis amo tijkuamachiliaj. Tlaj tijtlakakilisej tlen moyoliljuiaj nojkia tijnextisej titlalnamikij. Uajka, amo kinamiki tikiniljuisej ma kichiuakaj nochi kej tojuantij techpaktia (Filip. 4:5).

17 Kej timonejnemiltiaj tijnextiaj kuali tijtlapejpeniaj tlen tijchiuaj. Nelia tijpiaj se ueyi tlateochiualistli pampa tiuelij titlajtolmoyauaj. Yeka, tlauel tijpatiitaj san tijtekipanosej Jehová uan amo tlauel titlapijpiasej. Ni techpaleuis kuali tijtekiuisej tonali uan chikaualistli tlen tijpiaj ipan ni tonali (Mat. 6:33; 24:14).

18. ¿Tlake moneki tijchiuasej tlaj tijnekij nochipa tiitstosej?

18 Tlauel techpaleuik kema tikitakej Jesús amo moueyimati, kiyolkokoua tlen kinpano sekinok, amo majmaui uan kuali kitlapejpenia tlen kichiuas. Tlaj tijyekosej sekinok kuajkuali tlamantli tlen kinextia Jesús uan tijchiuasej kej ya, tlauel techpaleuis. Kiampa timouampojchiuasej iuaya Jehová uan uelis nochipa tiitstosej.

^ párr. 2 Maske tlen kiijtoua 1 Pedro 1:8 uan 9 kiniljuijkej katli yasej iluikak, nojkia kinpaleuia katli itstosej ipan Tlaltipaktli.

^ párr. 9 Tikitas kenijkatsa sekij amo majmajkej kema kipixkej tlaouijkayotl ipan La Atalaya, diciembre 1, xiuitl 2000 ipan iamayo 24-28; ¡Despertad!, abril 22, 2003 ipan iamayo 18-21, uan ipan ¡Despertad!, enero 22, 1995 ipan iamayo 11-15.