Ir al contenido

Ir al índice

 TLAMACHTILI 36

¿Nojkia tijneki titlajtolmoyauas?

¿Nojkia tijneki titlajtolmoyauas?

“Amo ximomajmati. Ama timichtlajtlamajketl, pero na nimitsnextilis kejatsa tikinnotsas tlakamej ma nechtokilikaj” (LUCAS 5:10).

UIKATL 73 Xitechpaleui amo ma timajmauikaj

TLEN MOIXTOMAS *

1. ¿Tlake tlamantli kiniljuik Jesús nauij michtlajtlamanij, uan tlake kichijkej?

PEDRO, Andrés, Santiago uan Juan michtlajtlamayayaj. Yeka, uelis tlauel mosentlachilijkej kema Jesús kiniljuik: “Xinechtokilikaj. [...] Niinmechnextilis kejatsa intlajtlamasej tlen tlakamej para ma nechtokilikaj”. * ¿Tlake kichijkej? Biblia kiijtoua inijuantij “nimantsi kikajtejkej ininmatla uan kitokilijkej” (Mat. 4:18-22). Tlen kitlapejpenijkej kipatlak ininnemilis, pampa nama ayokmo eliskiaj michtlajtlamanij, nama kejuak ‘tlajtlamaskiaj’ uan kinmachtiskiaj maseualmej (Luc. 5:10). Ipan ni tonali, Jesús nojkia kiniljuia maseualmej katli kipatiitaj toTeotsij iTlajtol, ma kichiuakaj ni tekitl (Mat. 28:19, 20TNM). ¿Nojkia tijchiua nopa tekitl tlen Jesús kiijtok?

2. 1) ¿Kenke moneki achtoui kuali timoyoliljuisej tlaj tijnekij titlajtolmoyauasej? 2) ¿Tlake techpaleuis ma titlajtolmoyauakaj?

2 Uelis pampa tijpia se keski tonali timomachtia Biblia uan tijpatlatok se keski tlamantli ipan monemilis, timoiljuijtok nojkia titlajtolmoyauas. Yeka, amo ximokueso tlaj amo tijmati tlaj nelia tijchiuas. Uelis kiampa timoiljuia pampa tijmati ni tlamantli eli tlauel ipati. Maske ipan Biblia kiijtoua Pedro uan sekinok michtlajtlamanij “nimantsi kikajtejkej” tlen kichiuayayaj,  amo kiijtosneki amo moyoliljuijkej ipan tlen kichiuaskiaj. Pampa inijuantij kiixmajtoyaj Jesús kipano chikuasej metstli uan kimatiyayaj eliyaya Mesías (Juan 1:35-42). Uelis ta nojkia tijyekojtok miak tlamantli tlen Jehová uan Jesús uan nojua tijneki tijchiuas se keski tlamantli ipan toTeotsij itlanechikol. Maske nojua tijneki titlatekipanos, achtoui moneki tikitas tlake moneki nojua tijchiuas. ¿Tlake kinpaleuik Pedro, Andrés uan sekinok ma kiselikaj ni tekitl?

3. ¿Tlake tlamantli techpaleuis ma tijchiuakaj tlen Jesús kiijtok?

3 Nopa achtoui Cristo itokilijkauaj kuali kinmachtiyayaj sekinok pampa: 1) kinekiyayaj kichiuasej ininteki, 2) kimatiyayaj se keski tlamantli, 3) amo majmauiyayaj uan 4) monauatiyayaj. Ipan ni tlamachtili tikitasej tlake techpaleuis uan kiampa tijchiuasej kej inijuantij.

XIMOSENTLALI TIJNEKIS TITLAJTOLMOYAUAS

Pedro uan sekinok kintemojkej maseualmej uan kinmachtijkej, uan ipan ni tonali nojua kiampa mochiua. (Xikita párrafos 4, 5).

4. ¿Kenke Pedro michtlajtlamayaya?

4 Pedro michtlajtlamayaya pampa kiampa kinpanoltiyaya ichampoyouaj. Ya amo michtlajtlamayaya san pampa monekiyaya, ya kichiuayaya pampa tlauel kipaktiyaya (Juan 21:3, 9-15). Pedro nojkia tlauel kipaktik kinmachtis sekinok maseualmej. Uan pampa Jehová kipaleuik, kuali tlajtolmoyajki (Hech. 2:14, 41).

5. 1) Kej kiijtoua Lucas 5:8-11, ¿kenke Pedro majmauiyaya? 2) ¿Tlake kipaleuis katli nojua momachtia Biblia tlaj kiyolmati kej Pedro?

5 Pampa tikikneliaj Jehová techpaleuia ma titlajtolmoyauakaj, maske kemantika timoiljuiaj amo topati o amo uelij tijchiuaj. Kema Jesús kiiljuik Pedro ma kinmachti sekinok maseualmej, kiiljuik: “Amo ximomajmati” (xijpoua Lucas 5:8-11). Pedro amo majmauiyaya pampa eliskia se itokilijka.  Ya kiitak kenijkatsa Jesús kichijtoya ma kinitskikaj tlauel miakej michimej, yeka Pedro moiljuiyaya amo ueliskia kichiuas tlen Jesús kiiljuiyaya. Uelis, nojkia kiampa tijyolmati kema timoiljuia tlake kinamiki kichiuas se Cristo itokilijkaj. Tlaj kiampa tijyolmati, xijchiua kampeka nojua tikiknelis Jehová, Jesús uan maseualmej, kiampa tijchiuas tlen Jesús kiijtok uan tikinmachtis maseualmej (Mat. 22:37, 39; Juan 14:15).

6. ¿Tlake sekinok tlamantli techpaleuia ma tijnekikaj titlajtolmoyauasej?

6 Ma tikitakaj sekinok tlamantli tlen techpaleuia ma tijnekikaj titlajtolmoyauasej. Se, tijchiuaj pampa tijneltokaj tlen Jesús kiijtok: “Xiakaj, uan xijchiuakaj ma elikaj notokilijkauaj” (Mat. 28:19, 20, TNM). Ome, pampa maseualmej kipiaj ‘miak kuesoli hasta moiljuiaj ayok tleno ininpati’, yeka moneki nima tikinmachtisej ika Biblia (Mat. 9:36). Eyi, pampa Jehová “kineki nochi tlakamej ma momakixtikaj uan ma kimatikaj tlen nelia melauak” (1 Tim. 2:4).

7. Kej kiijtoua Romanos 10:13-15, ¿kenke tlauel ipati titlajtolmoyauasej?

7 Tlauel techpaleuis tijnekisej titlajtolmoyauasej tlaj timoyoliljuiaj kenijkatsa kinpaleuia maseualmej. Maske se katli michtlajtlama kichiua pampa kinnamaka o pampa kinkua nopa michimej, tojuantij kejuak ‘titlajtlamaj’ uan tikinmachtiaj maseualmej, pampa tijnekij nojkia ma momakixtikaj (xijpoua Romanos 10:13-15 *; 1 Tim. 4:16).

XIJYEKO KENIJKATSA TITLAJTOLMOYAUAS

8, 9. ¿Tlake moneki kimatis se katli michtlajtlama, uan kenke?

8 Kema Jesús itstoya, nopa israeleuanij katli michtlajtlamayayaj monekiyaya kimatisej tlake michimej kinitskisej (Lev. 11:9-12). Inijuantij monekiyaya kimatisej kanke tlajtlamasej, pampa michimej itstokej kampa onka tlen kikuasej uan kampa kinpaktia itstosej. Nojkia, moneki kimatis tlake hora uelis tlajtlamas. ¿Kenke kiampa tikijtouaj? Ma tikitakaj tlake kiiljuik se toikni katli itstok nechka ueyi atl, se misionero. Kema toikni kitlanejki ma michtlajtlamati iuaya, nopa misionero kiiljuik: “Timoitasej mostla a las 9 ika ijnalok”. Uan nopa toikni kinankilik: “Amo noikni, tiasej kema uelis tikinpantisej michimej, amo kema tojuantij tijnekisej”.

9 Sanse kej michtlajtlamanij, Cristo itokilijkauaj tlen achtoui siglo kintemouayayaj maseualmej kema kimatiyayaj ueliskiaj kinpantisej. Se neskayotl, Jesús itokilijkauaj tlajtolmoyauayayaj ipan teokali, sinagogas, kajkalpa uan kampa tlanamakayayaj (Hech. 5:42; 17:17; 18:4). Tojuantij nojkia moneki tijmatisej tlake tlamantli momajtokej kichiuaj maseualmej kampa titlajtolmoyauaj. Yeka, moneki tijchiuasej kampeka tikitasej kema uan kanke uelis tikinpantisej, maske monekis tijpatlasej se keski tlamantli tlen timoiljuijtoyaj tijchiuasej (1 Cor. 9:19-23).

KATLI KUALI MICHTLAJTLAMA... 1. ... yaui kampa kimati itstokej michimej uan kema kimati kinpantis. (Xikita párrafos 8, 9).

10. ¿Tlake tlamantli techmakatok toTeotsij itlanechikol?

10 Se katli michtlajtlama moneki kipixtos tlen kitekiuis kema tekitis uan kimatis kenijkatsa motekiuia. Tojuantij nojkia tijpiaj miak tlamantli tlen ika titlajtolmoyauaj. Jesús kinmachtik itokilijkauaj kenijkatsa kuali tlamachtiskiaj, tlake monekiyaya kitekiuisej, kanke tlajtolmoyauasej uan tlake kiijtosej (Mat. 10:5-7; Luc. 10:1-11). ToTeotsij itlanechikol  techmakatok amatlajkuiloli tlen tlauel tijtekiuiaj kema titlajtolmoyauaj uan techiljuia kenijkatsa kuali tijtekiuisej. * Pampa Jehová techmachtia, amo timajmauij kema titlajtolmoyauaj uan tijchiuaj kej kinamiki (2 Tim. 2:15).

KATLI KUALI MICHTLAJTLAMA... 2. ... kimati kenijkatsa kitekiuis tlen ika tekiti. (Xikita párrafo 10).

AMO XIMAJMAUI KEMA TITLAJTOLMOYAUAS

11. ¿Kenke amo moneki majmauisej katli tlajtolmoyauaj?

11 Se katli michtlajtlama moneki amo majmauis pampa kemantika uelis tlauel uetsis atl o monekis tlajtlamas tlayoua. Nojkia, nochi katli titlajtolmoyauaj moneki amo timajmauisej. Kema peua titlajtolmoyauaj uan tikijtouaj tielij Jehová itlajtoltemakauaj, uelis tikixnamikisej se keski kuesoli kej kema techkualankaitaj tochampoyouaj, techpinajtiaj touampoyouaj uan kema maseualmej amo kinekij techtlakakilisej. Amo timosentlachiliaj kema kiampa techpano, pampa tijmatij Jesús techtitlanki “kampa tlakamej tlen axkuajkualmej” (Mat. 10:16).

12. Kej kiijtoua Josué 1:7-9, ¿tlake techpaleuis amo timajmauisej?

12 Tlaj amo tijneki timajmauis, moneki timotemachis Jesús kiyakantok tlajtolmoyaualistli (Juan 16:33; Apoc. 14:14-16). Nojkia, moneki timotemachis Jehová nochipa mitsmokuitlauis (Mat. 6:32-34). Yeka, tlaj nojua kuali titlaneltokas, amo timajmauis. Kema Pedro uan nopa sekinok kikajtejkej ininteki  uan mochijkej Cristo itokilijkauaj, kinextijkej kuali tlaneltokayayaj. Uan ta nojkia kiampa tijnextik kema tikiniljuik mochampoyouaj uan mouampoyouaj timomachtia Biblia ininuaya Jehová itlajtoltemakauaj uan timonechikoua ininuaya. Uan nojkia tijnextijtok kuali titlaneltoka uan amo timajmaui pampa ayokmo tijchiua se keski tlamantli uan kiampa tijyolpakiltia Jehová. Tlaj tijchiua kampeka amo timajmauis, uelis timotemachis Jehová nochipa itstos mouaya (xijpoua Josué 1:7-9).   

KATLI KUALI MICHTLAJTLAMA... 3. ... tekiti maske tlauel uetsi atl. (Xikita párrafos 11, 12).

13. ¿Kenijkatsa tlaj timomaijtos uan timoyoliljuis mitspaleuis amo timajmauis?

13 ¿Tlake seyok tlamantli mitspaleuis? Moneki timomaijtos uan tikiljuis Jehová ma mitspaleui amo timajmauis (Hech. 4:29, 31). Ya nochipa mitsnankilis, amo kema mitstlauelkauas uan nochipa mitspaleuis. Nojkia, ximoyoliljui kenijkatsa Jehová kinmanauik itekipanojkauaj katli itstoyaj uejkajkia. Uan xikilnamiki kenijkatsa mitspaleuijtok tikijiyouis tlen mitspanotok uan mitspaleuijtok tijpatlas se keski tlamantli ipan monemilis. Jehová kinpaleuik israeleuanij ma kiixkotonakaj nopa ueyi atl Rojo, yeka nojkia mitspaleuis tielis se Cristo itokilijka (Éx. 14:13). Nojkia ximoiljui kej katli kiijkuilok ni Salmo: “[Jehová] itstok nouaya para nechpaleuis, yeka ayok nimajmaui, niyon axnikimakasi tlen uelis nechchiuilisej tlakamej” (Sal. 118:6).

14. ¿Tlake mitsmachtia tlen kinpanok Masae uan Tomoyo?

14 Nojkia, mitspaleuis amo timajmauis tlaj timoiljuis kenijkatsa Jehová kinpaleuijtok toikniuaj katli pinauayayaj kamanaltisej. Ma tikitakaj tlake kipanok tosiuaikni Masae. Ya tlauel pinauayaya, yeka moiljuiyaya amo kema ueliskia tlajtolmoyauas. Tlauel ouij kimatiyaya kamanaltis ininuaya sekinok, kimatiyaya kej kema se akajya ixtlejko ipan se ueyi tepetl. Yeka, kichijki kampeka nojua kiiknelis toTeotsij uan maseualmej. Ya moyoliljuik tlauel moneki tlajtolmoyauas pampa tiitstokej ipan itlamia tonali, uan yeka kiiljuik toTeotsij ma kipaleui tlajtolmoyauas. Kiampa ayokmo majmajki uan mochijki precursora regular. Jehová kinpaleuis amo ma majmauikaj katli namanok pejkej tlajtolmoyauaj. Nama ma tikitakaj tlake kipanok tosiuaikni Tomoyo. Kema achtoui pejki tlajtolmoyaua, kipantik se toaui katli chikauak kiiljuik: “¡Amo nijneki nijmatis yon se tlamantli tlen Jehová itlajtoltemakauaj!”, uan nima kaltsajki. Tosiuaikni amo mokuesok, uan kiiljuik katli iuaya yauiyaya: “¿Tikitak? Amo tleno nikiljuik, uan nopa toaui nima kimatki tielij Jehová itlajtoltemakauaj. ¡Tlauel niyolpaki!”. Tosiuaikni Tomoyo nama eli precursora regular.

XIJCHIUA KAMPEKA TIMONAUATIS

15. ¿Tlake kichiua se akajya katli monauatia, uan kenke tlauel ipati ni tlamantli?

15 Kema se akajya monauatia, mochiualtia kichiuas se keski tlamantli tlen moneki. Se michtlajtlamaketl moneki mochiualtis kualka meuas, kitlamiltis tlen kichiua uan nojua mokauas maske uetsi atl. Tojuantij nojkia moneki timonauatisej, kiampa uelis tikijiyouisej uan tijtlamiltisej toteki (Mat. 10:22).

16. ¿Tlake techpaleuis timonauatisej?

16 Pampa titlajtlakolejkej ouij tijmatij timonauatisej. Yeka, moneki tijchiuasej se ueyi kampeka. Moneki timochiualtisej tijchiuasej se keski tlamantli, tlaj tijnekij timonauatisej. Tlaj tijnekij tijchiuasej se tlamantli tlen tijmatij ouij, moneki ma techpaleuikaj, uan Jehová nochipa techpaleuia ika itonal (Gál. 5:22, 23).

17. Kej kiijtoua 1 Corintios 9:25-27, ¿tlake monekiyaya kichiuas Pablo pampa kinekiyaya monauatis?

17 Maske apóstol Pablo tlauel monauatiyaya,  kiijtok nojua monekiyaya ‘kinauatis itlakayo uan kichiuas ma eli itlatekipanojka’ uan kiampa kichiuaskia tlen xitlauak (xijpoua 1 Corintios 9:25-27). Nojkia kiniljuik sekinok tlaneltokanij ma monauatikaj uan ma kichiuakaj “nochi keja kinamiki” (1 Cor. 14:40). Ni tlamantli tlauel techpaleuis tlaj tijnekij nojua tijchiuasej se keski tlamantli ipan toTeotsij itlanechikol, kej ajachika titlajtolmoyauasej (Hech. 2:46).

NIMA XITLAJTOLMOYAUA

18. ¿Tlake uelis tijchiuasej uan kiampa Jehová yolpakis ika tlen tijchiuaj?

18 Kema se michtlajtlamajketl tlauel kinkixtia michimej moiljuia tlauel kuali kichijki iteki. Tojuantij amo timoiljuiaj amo kuali tijchiuaj toteki, san pampa katli tikinmachtiaj amo monechkauiaj ipan toTeotsij itlanechikol (Luc. 8:11-15). Yeka, tlaj nojua titlajtolmoyauaj uan tikinmachtiaj sekinok, Jehová yolpaktos ika tlen tijchiuaj. ¿Kenke? Pampa tijneltokaj tlen Jehová uan Jesús kiijtouaj (Mar. 13:10; Hech. 5:28, 29).

19, 20. ¿Kenke nojua tijnekij titlajtolmoyauasej?

19 Ipan se keski altepemej, san kinkauiliaj ma michtlajtlamakaj ipan se keski metstli. Yeka, kichiuaj se ueyi kampeka tlauel michtlajtlamasej kema kimatij poliui san se keski metstli kema ayokmo kichiuasej. Tojuantij nojkia tlauel tijchiuaj kampeka nojua titlajtolmoyauasej pampa tijmatij nechka kitlamiltisej tlen amo kuali. Yeka, tlauel ipati titlajtolmoyauasej pampa kiampa maseualmej momanauisej. Amo ma timoiljuikaj tijchiuasej ni tekitl tlen tlauel ipati kema kuali tiitstosej (Ecl. 11:4).

20 Yeka, tlauel ipati ipan ni tonali, 1) tijnekis titlajtolmoyauas, 2) nojua tijyekos sekinok tlamachtili tlen Biblia, 3) amo timajmauis uan 4) kuali timonauatis. Ximosentlali tielis se tlen nopa ocho millones katli tlajtolmoyauaj ipan nochi Tlaltipaktli, kiampa nelia tiyolpakis (Neh. 8:10). Ximosentlali titlajtolmoyauas ipan ni tonali, kema Jehová nojua kineki ma titlajtolmoyauakaj. Ipan seyok tlamachtili tikixtomasej eyi tlamantli tlen techpaleuis nojua ma tijnekikaj titlajtolmoyauasej.

UIKATL 66 Ma tijmoyauakaj nopa kuali tlamachtili

^ párr. 5 Kema Jesús itstoya ipan Tlaltipaktli kintlanejki se keski michtlajtlamanij katli amo moueyimatiyayaj uan tlauel tekitiyayaj, ma elikaj itokilijkauaj. Ipan ni tonali, Jesús nojkia kintlaneui se keski maseualmej, katli kinextiaj ni kuajkuali tlamantli, ma kinmachtikaj sekinok maseualmej tlen toTeotsij iTlajtol. Ipan ni tlamachtili tikitasej tlake moneki kichiuasej katli momachtiaj Biblia uan amo kimatij tlaj kichiuasej tlen Jesús kiijtok.

^ párr. 1 TLEN TLAUEL IPATI: Kema kiijtoua “intlajtlamasej tlen tlakamej” kineki kiijtos nochi katli kimoyauaj nopa kuali tlamachtili uan kinmachtiaj sekinok ma elikaj Cristo itokilijkauaj.

^ párr. 7 Romanos 10:13-15, TNM: “Pampa ‘nochi tlen kinojnotsasej toTeotsij Jehová ika itoka momanauisej’. 14 Uajka, ¿kenijkatsa kinojnotsasej tlaj amo kineltokatokej? ¿Uan kenijkatsa uelis kineltokasej tlaj amo kikaktokej tlen ya? ¿Uan kenijkatsa uelis kikakisej tlaj amo aka tlajtolmoyaua? 15 ¿Uan kenijkatsa uelis tlajtolmoyauasej tlaj amo aka kintitlani? Yeka ijkuilijtok: ‘¡Nelia yejyektsitsij ininikxi katli kimoyauaj nopa kuali tlamachtili tlen kuali tlamantli!’”.

^ párr. 10 Xikita nopa tlamachtili “Ma titlamachtikaj tlen melauak” ipan Tlen Tematiltia, octubre 2018, iamayo 11-16.