Ir al contenido

Ir al índice

 TLAMACHTILI 45

Xijpaleui kichiuas tlen Cristo tlanauatik

Xijpaleui kichiuas tlen Cristo tlanauatik

“Uajka, xiakaj, uan xijchiuakaj ma elikaj notokilijkauaj [...], xikinmachtikaj ma kineltokakaj nochi tlen niinmechnauatijtok” (MAT. 28:19, 20).

UIKATL 89 Jehová kinteochiua katli kineltokaj

TLEN MOIXTOMAS *

1. ¿Tlake tlanauatik Jesús ipan Mateo 28:18-20?

KEMA Jesús ya moyolkuitoya monextik ipan Galilea kampa mosentilijtoyaj itokilijkauaj. Uan kiniljuik tlen tlauel ipati, ¿tlake? Ma tijpouakaj Mateo 28:18; 28:19, 20 * (xijpoua).

2. ¿Tlake tlajtlanili tijnankilisej ipan ni tlamachtili?

2 Nochi katli tijtekipanouaj Jehová moneki tikinpaleuisej sekinok ma elikaj Cristo itokilijkauaj. Yeka, ma tikitakaj eyi tlajtlanili tlen Jesús tlanauatik. 1) ¿Tlake seyok tlamantli moneki tijchiuasej uan kiampa katli tikinmachtiaj amo san tikinmachtisej toTeotsij itlanauatiljuaj? 2) ¿Kenijkatsa nochi toikniuaj uelis kinpaleuisej katli tikinmachtiaj kuali ma tlaneltokakaj? 3) ¿Kenijkatsa uelis tikinpaleuisej katli mouejkatlalijtokej sampa ma tlajtolmoyaua?

XIJMACHTI MA KINELTOKA TLEN CRISTO TLANAUATIK

3. ¿Tlake tlanauatik Jesús ma tijchiuakaj?

3 Jesús kiijtok moneki tikinmachtisej maseualmej tlen ya tlanauatik. Yeka, moneki tikilnamikisej se tlamantli tlen tlauel ipati. Jesús amo san kiijtok: “Xikinmachtikaj [...] nochi tlen niinmechnauatijtok”. Ya kiijtok:  “Xikinmachtikaj ma kineltokakaj nochi tlen niinmechnauatijtok”. Tlaj tijnekij tijchiuasej tlen Jesús kiijtok, moneki tijmachtisej katli tijmachtiaj tlake moneki kichiuas uan kenijkatsa kichiuas (Hech. 8:31). ¿Kenke?

4. Ika se neskayotl xikijto kenijkatsa uelis tijpaleuis se akajya kineltokas tlen Cristo tlanauatik.

4 ¿Kenijkatsa uelis tijnextilis se akajya ma kineltoka tlen Jesús tlanauatik? Ma tikitakaj se neskayotl. Kema se akajya kimachtia se maseuali ma kinemilti se carro, ¿tlake kichiua uan kiampa kichiuas nopa tlanauatili tlen eltok ipan carretera? Uelis achtoui san kiixtomilia, teipa tlaj kineki ma kitlepanita tlen eltok ipan carretera, moneki yas iuaya uan sansejko kinemiltisej nopa carro, kiampa kiitas tlaj nelia kuali momachtik. ¿Tlake techmachtia?

5. 1) Kej kiijtoua Juan 14:15; 1 Juan 2:3, ¿tlake moneki tijmachtis ma kichiua katli tijmachtia? 2) Xikijto ika se keski neskayotl kenijkatsa tijchiuas.

5 Kema tijmachtia se akajya tlen Biblia tlamachtia, tikiljuia tlen toTeotsij kineki ma kichiua. Maske kiampa tijchiua, tlauel ipati tijnextilis kenijkatsa uelis kichiuas ipan inemilis (xijpoua Juan 14:15; 1 Juan 2:3). Ika tlen tijchiua uelis tijnextilis kenijkatsa uelis kichiuas tlen Biblia tlamachtia: ipan escuela, kampa tekiti uan ika tlen moyolpakiltia. Nojkia, uelis tijpouilis tlen mitspanotok kema tijtlapejpenik tijchiuas se tlamantli uan Biblia mitsyakanki. Uan kema timomaijtos iuaya, xikiljui Jehová ma kiyakana ika itonal (Juan 16:13).

6. ¿Tlake seyok tlamantli moneki tijchiuasej kema titlamachtisej uan kiampa kichiuasej tlen Cristo tlanauatik?

6 Nojkia, onka seyok tlamantli tlen uelis tijchiuas. Moneki tijpaleuis katli tijmachtia nojkia ma kinpaleui sekinok ma elikaj Cristo itokilijkauaj. Sekij tlauel majmauij kema kikakij moneki tlajtolmoyauasej. Yeka, xijpia moyolo tijmachtis tlen melauak tlamachtia Biblia, kiampa kuali tlaneltokas uan kiyololinis ma tlajtolmoyaua. ¿Tlake uelis tijchiuas uan kiampa katli tijmachtia kinekis tlajtolmoyauas?

7. ¿Kenijkatsa uelis tijpaleuis katli tijmachtia ma kineki tlajtolmoyauas?

7 Uelis tijchiuilis se keski tlajtlanili: “¿Kenijkatsa mitspaleuijtok Biblia pampa tijchiua tlen nopaya kiijtoua? ¿Timoiljuia sekinok maseualmej nojkia moneki kikakisej tlen Biblia tlamachtia? ¿Kenijkatsa uelis tikinpaleuis?” (Prov. 3:27; Mat. 9:37, 38). Xijmaka se amatlajkuiloli tlen tlauel tijtekiuiaj kema titlamachtiaj uan xijtlatsintoki tlake kinpaktiskia ichampoyouaj, iuampoyouaj o katli ininuaya tekiti. Xijmaka se keski pilamochtsitsij tlen ya kitlapejpenis, ximomachti iuaya kenijkatsa temakas uan xijmachti ma kichiua ika tlatlepanitakayotl. Xikilnamiki, kema ya tlajtolmoyauas nojua moneki tijpaleuijtos (Ecl. 4:9, 10; Luc. 6:40).

NOCHI TOIKNIUAJ UELIS KIPALEUISEJ KUALI MA TLANELTOKA

8. ¿Kenke katli tijmachtiaj moneki tlauel kiiknelis Jehová uan maseualmej? (Xikita recuadro “ Xijpaleui katli tijmachtia nojua ma kiikneli Jehová”).

8 Ma tikilnamikikaj Jesús kiijtok moneki tikinmachtisej sekinok ma kineltokakaj nochi tlen tlanauatik. Uan tlen tlanauatik nojkia eli nopa ome uejueyi tlanauatili tlen tlauel ipati: tikiknelis Jehová uan tikiniknelis sekinok (Mat. 22:37-39). Tlaj katli tijmachtiaj  tijpaleuiaj ma kichiua ni ome tlanauatili, uajka tijpaleuiaj ma tlajtolmoyaua. Tijmatij katli tikinmachtiaj majmauij tlajtolmoyauasej, yeka moneki tikiniljuisej Jehová kinpaleuis uan kiampa ayokmo majmauisej tlajtolmoyauasej (Sal. 18:1-3; Prov. 29:25). Ipan ni tlamachtili kipia se recuadro kampa kiixtoma tlake uelis tijchiuas uan kiampa tijpaleuis katli tijmachtia nojua ma kiikneli Jehová. Nojkia, nochi toikniuaj tlen tlanechikoli uelis kinpaleuisej katli pejtokej momachtiaj nojua ma teiknelikaj. Ma tikitakaj kenijkatsa tijchiuasej.

9. ¿Kenijkatsa se akajya uelis kiyekos kinemiltis se carro?

9 Sampa ma tikitakaj nopa neskayotl kema se akajya momachtia kinemiltis se carro. Kema kiuika nopa carro amo san kiyekoua tlen kiiljuia itlamachtijka, nojkia kinita sekinok kenijkatsa kinemiltiaj. Uelis katli tlamachtia kiiljuia ma kiita kenijkatsa se akajya katli kiuika icarro kinkauilia sekinok carros ma panokaj o kema amo kinixmina katli nojkia nopaya yauij. Ika ni neskayotl, katli momachtia kinemiltis carro kiyekoua miak tlamantli.

10. ¿Tlake kipaleuis katli tijmachtiaj nojua ma tlaneltoka?

10 Kej katli momachtia kinemiltis carro, katli tijmachtiaj ika Biblia amo san kiyekoua tlen tojuantij tijmachtiaj, nojkia kiita kenijkatsa sekinok toikniuaj kiueyichiuaj Jehová. Yeka, tlauel ipati yas tlanechikoli, kiampa kuali tlaneltokas. Tlen nopaya kikakis, kipaleuis nojua ma kiyeko sekinok tlamachtili, kuali tlaneltokas uan kiiknelis Jehová (Hech. 15:30-32). Nojkia, katli kimachtia uelis kipaleuis ma kinixmati toikniuaj katli kipiaj se kuesoli kej ya. ¿Kenijkatsa uelis kipaleuis katli tijmachtiaj kema kiitas ipan tlanechikoli tlauel moikneliaj? Ma tikitakaj.

11. Ika tlen kinpano toikniuaj tlen tlanechikoli, ¿kenijkatsa uelis kinpaleuis katli tikinmachtiaj?

11 Se katli namanok momachtia uan iselti kiniskaltia ikoneuaj kiita se tosiuaikni katli nojkia kiampa itstok. Kiyolchikaua kema kiita tosiuaikni kichiua ueyi kampeka yas tlanechikoli ininuaya ikoneuaj. Seyok katli momachtia uan kichiua kampeka ayokmo tlachichinas, kiixmati se toikni katli nojkia kimatki ouij kikauas tlachichinas. Nopa toikni kipouilia kema pejki kiiknelia Jehová kipaleuik ma kichiua tlen Biblia tetlajtolmaka uan kiampa ayokmo tlachichinki (2 Cor. 4:7; 7:1). Tlauel kipaleuik nojkia kiampa ma kichiua kema kikajki tlen toikni kipouilik uan kiiljuik ya nojkia uelis kikauas tlachichinas. Uan seyok ichpokatl katli momachtia Biblia kiita kenijkatsa se ichpokatl, katli kipia sanse ixiui, tlauel yolpaki pampa kitekipanoua Jehová. Ni kiyololinia ma kitlatsintoki kenke nochipa yolpaki.

12. ¿Kenke nochi uelis tijpaleuisej kuali ma tlaneltoka se katli momachtia Biblia?

12 Kema katli tijmachtiaj kinixmati sekinok toikniuaj, kipaleuia ma kiita tlauel ipati kichiuas tlen Jesús tlanauatik, kiiknelis Jehová uan sekinok (Juan 13:35; 1 Tim. 4:12). Kej tikijtojkej, uelis kipaleuis kema kinitas toikniuaj nojkia kinpano kej ya. Uan nopa kipaleuis ma kipatla inemilis uan mochiuas se Cristo itokilijka (Deut. 30:11). Kej tikitaj, ipan tlanechikoli nochi uelis titlapaleuisej kuali ma tlaneltoka se katli momachtia Biblia (Mat. 5:16).  Yeka, uelis timotlatsintokisej: “¿Tlake nijchiua uan kiampa nikinyolchikaua katli momachtiaj Biblia uan yauij tlanechikoli?”.

XIJPALEUI KATLI MOUEJKATLALIJTOK SAMPA MA TLAJTOLMOYAUA

13, 14. ¿Tlake kichijki Jesús kema itokilijkauaj motekipachojtoyaj?

13 Tijnekij tikinpaleuisej toikniuaj katli mouejkatlalijtokej sampa ma kinpaleuikaj sekinok ma mochiuakaj Cristo itokilijkauaj. Tlauel techpaleuis tlaj tikilnamikij tlen Jesús kichijki ika itokilijkauaj kema motekipachojtoyaj.

14 Kema Jesús nechka kitlamiltiskia iteki ipan Tlaltipaktli uan nechka kimiktiskiaj, itokilijkauaj kikajtejkej uan cholojkej (Mar. 14:50; Juan 16:32). ¿Tlake kichijki Jesús kema itokilijkauaj motekipachojtoyaj? Ma tikitakaj tlake kichijki kema moyolkuik. Kintitlanki se keskij siuamej katli eliyayaj itokilijkauaj ma kiniljuitij iapóstoles ya moyolkuitoya. Kiniljuik: “Amo ximomajmatikaj. Xiakaj, xikinyolmelauatij noikniuaj” (Mat. 28:10). Maske kitlauelkajtoyaj, ya amo kintlauelkajki uan nochipa kiniljuik: “Noikniuaj”. Jesús kichijki kej Jehová, katli tlauel tetlasojtla uan tetlapojpoljuia (2 Rey. 13:23).

15. ¿Tlake tijyolmatij ika toikniuaj katli ayokmo tlajtolmoyauaj?

15 Tojuantij nojkia timotekipachouaj ipan toikniuaj katli ayokmo tlajtolmoyauaj. Inijuantij nojua elij toikniuaj uan tlauel tikinikneliaj. Nochipa tikilnamikij kenijkatsa uejkajkia tlauel kitekipanojkej Jehová uan kiampa kichijkej miak xiuitl (Heb. 6:10). Yeka, tlauel tikintemouaj (Luc. 15:4-7). ¿Kenijkatsa uelis tijchiuasej kej Jesús uan kiampa tijnextisej timotekipachouaj ipan toikniuaj?

16. ¿Tlake uelis tijchiuasej ika toikniuaj katli mouejkatlalijtokej?

16 Ma tikintlaneuikaj ika tlaiknelili yasej tlanechikoli. Kema Jesús kinitak itokilijkauaj motekipachojtoyaj, ya kintlanejki ma mosentilikaj (Mat. 28:10; 1 Cor. 15:6). Tojuantij nojkia uelis tikintlaneuisej katli mouejkatlalijtokej ma yakaj tlanechikoli. Uelis monekis miakpa tikintlaneuisej uan kiampa yasej tlanechikoli. Jesús tlauel yolpajki kema kinitak mosentilijkej itokilijkauaj, tojuantij nojkia tlauel tiyolpakisej tlaj kiampa tijchiuasej (Mat. 28:16; nojkia xikita Lucas 15:6).

17. ¿Tlake moneki tijchiuasej kema tikitasej asi ipan tlanechikoli se toikni katli mouejkatlalijtoya?

17 Kuali ma tikinselikaj. Kema Jesús kinitak itokilijkauaj, monechkauik kampa itstoyaj uan kamanaltij ininuaya, nopa kichijki kuali ma kiyolmatikaj (Mat. 28:18). Uan ta, ¿tlake tijchiuas kema tikitas se katli mouejkatlalijtok yaui tlanechikoli? Moneki timonechkauisej kampa itstok uan kuali tijselisej. Uelis kema peuas tikamanaltisej iuaya amo tijmatisej tlake tikiljuisej, tlaj kiampa timoiljuiaj amo ma timotekipachokaj, uelis ika tlatlepanitakayotl tikiljuisej tiyolpakij pampa itstok ipan tlanechikoli.

18. ¿Kenijkatsa uelis tikinyolchikauasej uan tijchiuasej kuali ma kiyolmatikaj katli mouejkatlalijtokej?

18 Ma tijyolchikauakaj uan ma tijpaleuikaj kuali ma kiyolmati. Cristo itokilijkauaj uelis momajmatiyayaj kema kiniljuijkej monekiskia tlajtolmoyauasej ipan nochi Tlaltipaktli. Jesús kinyolchikajki kema kiniljuik: “Mojmostla niitstos inmouaya” (Mat. 28:20, TNM). Nopa kinpaleuik pampa teipa “tlamachtijtinenkej” nopa  kuali tlamachtili (Hech. 5:42). Toikniuaj katli mouejkatlalijtokej nojkia moneki tikinyolchikauasej uan tikinpaleuisej kuali ma kiyolmatikaj. Uelis nojkia majmauij pampa moneki sampa tlajtolmoyauasej. Tojuantij uelis titlajtolmoyauasej ininuaya. Tlaj kiampa tijchiuasej tlauel kitlaskamatisej. Tlaj nochipa tikinitaj kej nelnelia toikniuaj, ipan tlanechikoli nochi yolpakisej kema kiitasej se katli mouejkatlalijtoya, sampa tlakuepilia.

XIJTLAMILTI NOPA TEKITL TLEN JESÚS TLANAUATIK

19. ¿Tlake tijnekij tijchiuasej uan kenke?

19 Kema tlamis nochi tlen amo kuali, ayokmo tikinpaleuisej maseualmej ma elikaj Cristo itokilijkauaj (Mat. 28:20, TNM). ¿Uelis tiyajatisej tijchiuasej tlen Jesús tlanauatik? Kena. Yeka, kuali ma tijtekiuikaj tonali, tochikaualis uan totomij kiampa nojua tikintemosej katli kipiaj kuali ininyolo (Hech. 13:48). Kiampa tijchiuasej kej Jesús kema kiijtok: “Kema nijchiua ipakilis noTata tlen nechtitlanki uan kema nijtlamichiua iteki, nechmaka chikaualistli keja tlakualistli nechmakaskia” (Juan 4:34; 17:4). Tojuantij nojkia tijnekij tijtlamiltisej nopa tekitl tlen techmakatokej (Juan 20:21). Uan tijnekij nochi toikniuaj ininuaya katli mouejkatlalijtokej, nochipa sansejko titekitisej (Mat. 24:13).

20. Kej kiijtoua 2 Corintios 4:7, ¿kenke uelis tijchiuasej tlen Jesús tlanauatik?

20 Ma tikilnamikikaj uelis kemantika elis ouij tijchiuasej tlen Jesús technauatik. Kema kiampa tijmatisej, ma tikilnamikikaj amo tiitstokej toselti pampa ya kitenkajki itstoskia tonechka. Yeka, kema tijchiuaj tlen Jesús tlanauatik, “sansejko titekitij iuaya toTeko” uan nojkia ika “itekiuejkayo Cristo” (1 Cor. 3:9; 2 Cor. 2:17). Ma timotemachikaj uelis tijchiuasej ni tekitl. Eli se ueyi tlateochiualistli tijchiuasej tlen technauatijtokej uan tikinpaleuisej sekinok nojkia kiampa ma kichiuakaj (xijpoua 2 Corintios 4:7).

UIKATL 79 Xikinpaleui kuali ma tlaneltokakaj

^ párr. 5 Jesús kiniljuik itokilijkauaj ma kinpaleuikaj sekinok maseualmej ma elikaj itokilijkauaj uan ma kinpaleuikaj kineltokasej nochi tlen tlanauatik. Ipan ni tlamachtili timomachtisej kenijkatsa tijchiuasej tlen Jesús tlanauatik. Se achi tlen ni tlamachtili mokixtik ipan La Atalaya, julio 1, 2004, iamayo 14-19.

^ párr. 1 Mateo 28:19, 20, TNM: “Uajka, xiakaj, uan xijchiuakaj ma elikaj notokilijkauaj maseualmej tlen nochi altepemej, xikinatsonpoliuiltikaj ika noTata itoka uan ika notoka uan ika noTata itonal, 20 xikinmachtikaj ma kineltokakaj nochi tlen niinmechnauatijtok uan, ¡xikitakaj!, mojmostla niitstos inmouaya uan nojkia kema tlamis nochi tlamantli tlen amo kuali”.

^ párr. 67 TLEN NESI IPAN TLAIXKOPINKAYOMEJ. Se tosiuaikni kiiljuia tlake moneki kichiuas katli kimachtia uan kiampa nojua tlauel kiiknelis Jehová. Teipa katli momachtia Biblia kichiua nopa eyi tlamantli tlen kiiljuik tosiuaikni.