Ir al contenido

Ir al índice

Omej tlanauatianij katli moteuiaj ipan itlamia tonali

Omej tlanauatianij katli moteuiaj ipan itlamia tonali

Se keski tlajtolpanextili tlen nikaj nesi kiijtoua kenijkatsa se keski tlamantli sansejko panoskia. Nochi kinextia nelia tiitstokej ipan “itlamia tonali” (Dan. 12:4).

 • Mokixtijtok ipan: Apoc. 11:7; 12:13, 17; 13:1-8, 12.

  Tlajtolpanextili: “Nopa fiero tlapiali” kinauatijtok Tlaltipaktli kipano 3,000 xiuitl. Ipan itlamia tonali, kikokouaj chikompa itsonteko. Teipa mochikaua uan maseualmej kitokiliaj nopa tlapiali. Satanás kinteuia nopa siuatl “ikoneuaj” ika nopa tlapiali.

  Moaxitia: Kema ya uetstoya tlauel miak atl, pejkej tlanauatiaj katli kikualankaitayayaj Jehová. Kema panok se 3,000 xiuitl, Gran Bretaña kipolok ichikaualis ipan nopa Achtoui Ueyi Tlauilankayotl. Uan kema Estados Unidos pejki kipaleuia, sampa tlauel pankiski. Ipan itlamia tonali, Satanás kitekiuia tlen ueli tlanauatijketl kema kinteuia Jehová itekipanojkauaj.

 • Mokixtijtok ipan: Dan. 11:25-45.

  Tlajtolpanextili: Tlanauatijketl tlen norte uan tlanauatijketl tlen sur moteuiaj pampa mokijkixtiliaj inintlanauatijkayo.

  Moaxitia: Alemania moteuia ika Gran Bretaña uan Estados Unidos. Ipan 1945, Unión Soviética uan katli kipaleuiaj mochiuaj nopa tlanauatijketl tlen norte. Ipan 1991, tlami Unión Soviética, uan teipa Rusia uan katli kipaleuiaj elij nopa tlanauatijketl tlen norte.

 • Mokixtijtok ipan: Is. 61:1; Mal. 3:1; Luc. 4:18.

  Tlajtolpanextili: Jehová kititlani ‘itlayolmelajka’ ma kikualtlali nopa ojtli kema nechka tekichiuaskia iTlanauatijkayo. Nochi katli eliyayaj nopa tlayolmelajketl pejkej kinmatiltiaj “tlen teikneltsitsij itlajtol toTeko”.

  Moaxitia: Ipan 1870 Charles Russell uan iuampoyouaj peuaj momachtiaj Biblia pampa kinekij kimatisej tlen melauak tlamachtia. Uan ipan 1880, pejkej kiijtouaj toTeotsij itekipanojkauaj moneki tlajtolmoyauasej. Temakaj amatlajkuiloli kampa kiijtouayaya “Monekij 1,000 tlajtolmoyauanij” uan “Kintlapejpenijtokej ma tlajtolmoyauakaj”.

 • Mokixtijtok ipan: Mat. 13:24-30, 36-43.

  Tlajtolpanextili: Se tlakatl kitoka trigo ipan imil. Teipa, uala katli kikualankaita uan kitoka amo kuali xiuitl. Nopa amo kuali xiuitl moskaltia uan kiijiyomiktia trigo. Kema pixkaj, kixelouaj trigo tlen nopa amo kuali xiuitl.

  Moaxitia: Ipan 1870 pejki nesi ajkia inijuantij nelia melauak Cristo itokilijkauaj. Ipan itlamia tonali, kinsentiliaj nochi katli melauak Cristo itokilijkauaj uan kiniyokatlaliaj katli amo melauakej.

 • Mokixtijtok ipan: Dan. 2:31-33, 41-43.

  Tlajtolpanextili: Nopa teteyotl tlachijchiuali ika miak tlamantli kipia iikxiuaj tlen tepostli uan maneltik ika sokitl.

  Moaxitia: Nopa sokitl kinixnextia maseualmej katli kiijixnamikij Gran Bretaña uan Estados Unidos pampa ayokmo kinekij ma kinnauati. Yeka, nopa tlanauatijkayotl amo ueli kinnauatia chikauak o ika tetikayotl kej se tepostli.

 • Mokixtijtok ipan: Mat. 13:30; 24:14, 45; 28:19, 20.

  Tlajtolpanextili: Nopa “trigo” mosentilia uan moajokui ipan ‘kuakali’, uan nopa “tlalnamijkatlatekipanojketl” kinauatiaj ma kinyakana sekinok tlatekipanouanij. Nopa “kuali tlamachtili” tlen toTeotsij iTlanauatijkayo peua momoyaua “ipan ni Tlaltipaktli”.

  Moaxitia: Ipan 1919 kitekimakaj nopa tlalnamijkatlatekipanojketl ma kiyakana toTeotsij itlanechikol. Nopa Estudiantes de la Biblia nojua tlauel tlajtolmoyauaj. Ipan ni tonali, Jehová itlajtoltemakauaj tlajtolmoyauaj ipan kipano 200 altepemej, uan temakaj amatlajkuiloli ipan kipano 1,000 tlajtoli.

 • Mokixtijtok ipan: Dan. 12:11; Apoc. 13:11, 14, 15

  Tlajtolpanextili: Se tlapiali tlen kipia ome ikuakua kiniljuia maseualmej “ma kichiuakaj se tlaixkopinkayotl tlen nesis keja nopa achtoui fiero tlapiali” uan ‘kimaka yolistli’.

  Moaxitia: Nopa ueyi tlanauatijkayotl tlen Gran Bretaña uan Estados Unidos kitlaliaj nopa Sociedad de Naciones uan miak altepemej kipaleuiaj. Tlanauatijketl tlen norte nojkia mokalakik uan tlapaleuik san ipan 1926-1933. Nopa Sociedad de Naciones kiuejkapantlaliaj maske san toTeotsij iTlanauatijkayo moneki kiuejkapantlalisej. Teipa nojkia kiampa kichiuaj ika Naciones Unidas.

 • Mokixtijtok ipan: Dan. 8:23, 24.

  Tlajtolpanextili: Se “tlanauatijketl tlen ixkualantok” uan nelia tlauel tlanenpoloua.

  Moaxitia: Nopa ueyi tlanauatijkayotl tlen Gran Bretaña uan Estados Unidos tlauel kichijtok tlen amo kuali. Ipan nopa Ompa Ueyi Tlauilankayotl, Estados Unidos tlauel tlasosolok kema kimajkauilik ome bombas atómicas se altepetl katli iuaya moteuiyaya.

 • Mokixtijtok ipan: Dan. 11:31; Apoc. 17:3, 7-11.

  Tlajtolpanextili: Nopa “tlapiali chichiltik” tlen kipia matlaktli ikuakua kisa tlen se ueyi ostotl, uan eli nopa chikuexpa tlanauatijketl.. Amochtli Daniel kitokaxtia kej se tlamantli “tlen nochi tlakamej kiijiaj”.

  Moaxitia: Kema mochijki nopa Ompa Ueyi Tlauilankayotl nopa Sociedad de Naciones ayokmo kipixki tlanauatijkayotl. Kema tlanki tlauilankayotl, kipeualtijkej nopa ONU. Sanse kej Sociedad de Naciones, ONU kikaua ma kiuejkapantlalikaj maske san toTeotsij iTlanauatijkayo moneki kiuejkapantlalisej. Tlanauatianij katli kipaleuiaj ONU kinteuisej religiones.

 • Mokixtijtok ipan: 1 Tes. 5:3; Apoc. 17:16.

  Tlajtolpanextili: Altepemej kiijtosej: “Onka tlaseuilistli uan ya itstokej ika kuali”. Teipa, “nopa fiero tlapiali uan nopa matlaktli ikuakua” kiteuisej “nopa momekatijkasiuatl” uan kitsontlamiltisej. Teipa kintsontlamiltisej nopa altepemej.

  Moaxitia: Altepemej kiijtouaj onka tlaseuilistli uan kuali tiitstokej. Teipa, nopa altepemej katli kipaleuiaj ONU kitsontlamiltiaj nochi religiones tlen amo melauakej. Kiampa peua nopa ueyi tlaijiyouilistli. Nopa tlaijiyouilistli tlamis kema Jesús kitsontlamiltis ipan Armagedón nochi tlen Satanás kinauatia.

 • Mokixtijtok ipan: Ezeq. 38:11, 14-17; Mat. 24:31.

  Tlajtolpanextili: Gog kalaki ipan toTeotsij ialtepe. Teipa, iluikaeuanij kinsentiliaj katli “toTeko kintlapejpenijtok”.

  Moaxitia: Nopa tlanauatijketl tlen norte, ika inintlapaleuil sekinok tlanauatianij, kinteuiaj toTeotsij itekipanojkauaj. Se kentsi teipa, ipan iluikak kinsentiliaj katli kintlapejpenijtokej.

 • Mokixtijtok ipan: Ezeq. 38:18-23; Dan. 2:34, 35, 44, 45; Apoc. 6:2; 16:14, 16; 17:14; 19:20.

  Tlajtolpanextili: Katli tlejkotoya ipan “se kauayo chipauak” elki “tlatlanketl” kema kintsontlamiltik Gog uan nochi itlateuijkauaj. “Nopa fiero tlapiali” kimajkauaj ipan “tlitl tlen onpano ueyi”, uan nopa tetl kitsontlamiltia nopa ueyi teteyotl.

  Moaxitia: Jesús, nopa Tlanauatijketl tlen toTeotsij iTlanauatijkayo, kinmanauia toTeotsij itekipanojkauaj. Jesús, nopa 144,000 uan miakej iluikaeuanij, kitsontlamiltiaj altepemej katli kinteuiaj Jehová itekipanojkauaj. Kiampa tlami nochi tlen Satanás kinauatia.