Ir al contenido

Ir al índice

 TLAMACHTILI 24

Tijmakasisej Jehová itoka tlaj amo moxelos toyolo

Tijmakasisej Jehová itoka tlaj amo moxelos toyolo

“Xinechmaka noyolo tlen amo moxelojtok uan kiampa nijmakasis motoka. Nimitsueyichiua ika nochi noyolo Jehová” (SAL. 86:11, 12).

UIKATL 7 Jehová notlamanauijka

TLEN MOIXTOMAS *

1. ¿Tlake kiijtosneki tijmakasisej toTeotsij, uan kenke katli kiikneliaj moneki kinextisej?

CRISTO itokilijkauaj tikikneliaj toTeotsij uan nojkia tijmakasij. Uelis sekij kiijtosej amo uelis tikiknelisej uan tijmakasisej. Kema tikijtouaj tijmakasij, amo kiijtosneki tijmakasij pampa techtlatsakuiltis. Tijmakasisej toTeotsij kiijtosneki pampa nelia tijtlepanitaj uan pampa nelia kiampa tijnekij tijchiuasej. Katli kiampa kichiuaj, amo kinekij kichiuasej se tlamantli tlen toTata Jehová amo kipaktia pampa kipatiitaj mouampojchijtosej iuaya (Sal. 111:10; Prov. 8:13). Ma tikitakaj tlake kiijtosneki tijmakasisej toTeotsij.

2. Kej kiijtok David ipan Salmo 86:11, ¿tlake ome tlamantli tikitasej ipan ni tlamachtili?

2 (Xijpoua Salmo 86:11 *). Kema tikitaj tlen kiijtok David, kinextik kikuamachiliyaya tlauel ipati tijmakasisej toTeotsij. Ma tikitakaj kenijkatsa uelis tijchiuasej ipan tonemilis tlen David kiijtok. Achtoui, tikitasej kenke tlauel moneki tijtlepanitasej toTeotsij itoka. Uan teipa tikitasej kenijkatsa uelis tijnextisej tijtlepanitaj ipan nochi tlen tijchiuaj.

¿KENKE MONEKI TIJTLEPANITASEJ JEHOVÁ ITOKA?

3. ¿Tlake tlamantli tlen Moisés kipanok kipaleuik nochipa kitlepanitas toTeotsij itoka?

3 Ma timoiljuikaj kenijkatsa kiyolmatki Moisés kema itstoya  kampa eltoya se ueyi tetl tlen koyontoya ipan tepetl Horeb uan Jehová kinextilik iueyitilis. Ipan Perspicacia para comprender las Escrituras kiixtoma “tlen Moisés kipanok yon se maseuali kipanotoya kema ayamo ualayaya Jesús”. Moisés kikajki ni tlajtoli, kema se iluikaejketl kiijtok: “[Jehová, Jehová], na tlen nitetlasojtla uan nijpia ueyi noyolo ika tlakamej. Ouij para nikualanis, pampa tlauel niteiknelia. Uelis timotemachis ipan na pampa senkistok nitemachtli. Nikinnextilis tlauel onpano miak tlakamej kejatsa nikiniknelia, pampa nikintlapojpoljuia inintlajtlakoljuaj” (Éx. 33:17-23; 34:5-7). Uelis kema Moisés kitekiuiyaya Jehová itoka, nochipa kiilnamikiyaya tlen kipanok. Yeka, teipa kiniljuik israeleuanij ma kimakasikaj nopa tokajyotl pampa “temajmati” uan kinamikiyaya ma kitlepanitakaj (Deut. 28:58).

4. ¿Tlake techpaleuis nojua ma tijtlepanitakaj Jehová?

4 Kema timonejneuiliaj ipan Jehová itoka, moneki timoyoliljuisej kenijkatsa nelnelia eli. Moneki tikilnamikisej nopa kuajkuali tlamantli tlen kinextia, kej tlalnamikilistli, chikaualistli, kichiua tlen xitlauak uan tlaiknelili. Tlaj timonejneuilisej ipan ni uan ipan sekinok kuajkuali tlamantli, techpaleuis nojua ma tijtlepanitakaj (Sal. 77:11-15).

5, 6. 1) ¿Tlake kiijtosneki toTeotsij itoka? 2) Kej kiijtoua Éxodo 3:13, 14 uan Isaías 64:8, ¿kenijkatsa Jehová kichiua ma moaxiti tlen mosentlalia?

5 ¿Tijmatij tlake kiijtosneki toTeotsij itoka? Miakej ixtlamatinij kiijtouaj Jehová itoka kiijtosneki “Ya Kichiua ma Mochiua”. Ni techilnamikilia amo onka yon se tlamantli tlen uelis kitsakuilis Jehová ma kichiua tlen ya kineki. Uan nojkia techilnamikilia amo onka yon se tlamantli tlen uelis kitsakuilis ma moaxitijtia tlen ya kineki. ¿Kenijkatsa kichiua?

6 Jehová uelis mochiuas tlen ueli tlamantli uan kiampa uelis moaxitis tlen mosentlalia (xijpoua Éxodo 3:13, 14). Ipan amatlajkuiloli techiljuiaj moneki timoiljuisej ipan ni yejyektsi tlamantli tlen ya kichiua. Nojkia,  Jehová uelis kichiuas itekipanojkauaj ma kichiuakaj tlen ueli tekitl maske tlajtlakolejkej, uan kiampa moaxitis tlen mosentlalijtok (xijpoua Isaías 64:8). Uajka, Jehová kichiua ma moaxiti tlen mosentlalijtok uan amo tleno uelis kitsakuilis (Is. 46:10, 11).

7. ¿Tlake techpaleuis nojua ma tijtlepanitakaj toTata Jehová?

7 Kema timoyoliljuiaj ipan tlen Jehová kichijtok uan kenijkatsa techpaleuijtok, kichiua nojua ma tijtlepanitakaj. Timosentlachiliaj kema tikitaj nochi tlamantli tlen kichijchijtok (Sal. 8:3, 4). Nojkia, kema timonejneuiliaj tlen Jehová kichiua ika tojuantij pampa kineki ma moaxiti tlen mosentlalijtok, techpaleuia nojua ma tijtlepanitakaj. Uajka, Jehová itoka nelia tlauel ueyi. Itoka kinextia kenijkatsa eli Jehová, nochi tlen kichijtok uan nochi tlen kichiuas (Sal. 89:7, 8).

“NITLAYOLMELAUA ITOKA TOTEKO”

Kej Moisés tlamachtik kinyolchikajki israeleuanij, pampa mosentlalik ipan Jehová itoka uan kenijkatsa eli. (Xikita párrafo 8). *

8. Kej kiijtoua Deuteronomio 32:2, 3, ¿tlake kineki Jehová ma tijchiuakaj ika itoka?

8 Kema israeleuanij nechka kalakiskiaj ipan nopa tlali tlen Jehová kintenkauilijtoya, Jehová kinextilik Moisés se uikatl (Deut. 31:19). Uan Moisés monekiyaya kinnextilis israeleuanij (xijpoua Deuteronomio 32:2, 3). Kema timoyoliljuiaj ipan tlen kiijtoua versículos 2 uan 3, tikitaj kenijkatsa Jehová amo kineki ma tijtlatikaj itoka o ma tikitakaj tlauel tlatsejtseloltik. Ya kineki nochi maseualmej ma kimatikaj itoka. Elki se ueyi tlateochiualistli pampa Moisés kiniljuik israeleuanij kenijkatsa eli Jehová uan itoka. Tlen kiyekojkej tlauel kinpaleuik uan kinyolchikajki, kej kema pitsajatl kiasi xiuitl. ¿Kenijkatsa uelis tijchiuasej kema titlamachtiaj?

9. ¿Kenijkatsa titlapaleuiaj ma moueyichiua Jehová itoka?

9 Kema titlajtolmoyauaj kajkalpa uan kampa nemij miakej, moneki tijtekiuisej Biblia kema tikinnextilisej maseualmej toTeotsij itoka. Nojkia, moneki tijtekiuisej tlen kiueyichiua Jehová, kej pilamochtsitsij, videos uan jw.org. Maske tiitstokej kampa titekitij, ipan escuela o kema tipaxalouaj, ma tijchiuakaj kampeka tikiniljuisej tlen toTata Jehová uan kenijkatsa eli. Nojkia ma tikiniljuikaj kenijkatsa tiitstosej teipa uan tlen kichiuas ipan Tlaltipaktli. Kema maseualmej kikakij ni tlamantli, uelis kiitasej kenijkatsa Jehová tlauel techiknelia. Uan kema titlamachtiaj tlen melauak, tijueyichiuaj itoka uan tikinpaleuiaj maseualmej ma kikuamachilikaj tlen kinmachtijtokej amo eli melauak. Tlen tikinnextiliaj ipan Biblia kichiua kuali ma kiyolmatikaj (Is. 65:13, 14).

10. ¿Kenke kema titlamachtiaj amo san moneki tikinnextilisej toTeotsij itlanauatiljuaj?

10 Kema titlamachtiaj ika Biblia, tijnekij tikinpaleuisej katli tikinmachtiaj ma kiixmatikaj uan ma kitekiuikaj Jehová itoka. Nojkia tijnekij ma kiixmatikaj kenijkatsa nelnelia eli toTeotsij. Tlaj san tikinmachtiaj tlen moneki kichiuasej, toTeotsij itlanauatiljuaj uan kenijkatsa kinamiki monejnemiltisej, ¿kinpaleuis ma kiiknelikaj Jehová? Uelis amo. Se katli tijmachtiaj uelis kimatis tlake tlanauatia toTeotsij uan uelis kipaktis tlen kiyekoua, maske kiampa kichiuas ¿nelia kineltokas Jehová pampa kiiknelia? Ma tikilnamikikaj tlen kipanok Eva. Maske kuali kimatiyaya nopa tlanauatili tlen kinmakatoya toTeotsij, ya amo nelia kiikneliyaya. Adán nojkia kiampa kipanok (Gén. 3:1-6). Yeka, amo san ma tikinnextilikaj toTeotsij itlanauatiljuaj.

11. Maske katli tikinmachtiaj tikinnextiliaj toTeotsij itlanauatiljuaj, ¿kenijkatsa uelis tikinpaleuisej ma kiiknelikaj Jehová?

11 ToTeotsij itlanauatiljuaj tlauel techpaleuia (Sal. 119:97, 111, 112). Katli tijmachtiaj kipatiitas  Jehová itlanauatiljuaj kema kikuamachilis ya techmakatok pampa techiknelia. Uelis tijtlajtlanisej: “¿Kenke timoiljuia toTeotsij techiljuia ma tijchiuakaj se keski tlamantli uan se keski amo? ¿Tlake mitsmachtia tlen Jehová?”. Tlaj tijpaleuiaj ma moiljui ipan Jehová uan tijpaleuiaj nelia ma kiikneli itoka, uelis tlen tijmachtisej asis ipan iyolo. Kiampa kiiknelis Jehová uan amo san kiiknelis itlanauatiljuaj (Sal. 119:68). Uan kipaleuis kuali tlaneltokas uan kiijiyouis tlaouijkayotl (1 Cor. 3:12-15).

“TIJTOKILISEJ TOTEKO”

Se tonali, David kikajki ma moxelo iyolo. (Xikita párrafo 12).

12. ¿Tlake tlamantli kichijki David ma moxelo iyolo? ¿Uan tlake panok?

12 Tlen kiijkuilok David ipan Salmo 86:11 nojkia eli tlauel ipati: “Xinechmaka noyolo tlen amo moxelojtok”. Ipan nochi inemilis, David kiitak amo ouij moxelos toyolo. Se tonali itstoya kalpani uan kiitak Betsabé maltiyaya, katli kipixtoya iueue. ¿Kenijkatsa kipixtoya iyolo David? ¿Moxelojtoya o amo? Ya kuali kimatiyaya nopa tlanauatili tlen Jehová kinmakatoya: “Amo xikixtoka seyok isiua” (Éx. 20:17). David mokajki kitlachilijtok. Iyolo moxelok pampa kinekiyaya nopa siuatl uan nojkia kinekiyaya kiyolpakiltis Jehová. Maske miak xiuitl kiiknelijtoya Jehová uan kimakasiyaya, ya kichijki tlen ya kinekiyaya. Yeka, kichijki se keski tlamantli tlen amo kuali. Kisokiuik toTeotsij itoka uan kichijki ma tlaijiyouikaj ichampoyouaj uan se keski maseualmej katli amo tleno kichijtoyaj (2 Sam. 11:1-5, 14-17; 12:7-12).

13. ¿Kenijkatsa tijmatij David ayokmo moxelojtoya iyolo?

13 Jehová kitlalnamiktik David, teipa mokualtlalik (2 Sam. 12:13; Sal. 51:2-4, 17). Amo kema kiilkajki tlen kichijtoya uan kenijkatsa kichijki ma tlaijiyouikaj sekinok pampa kikajki iyolo ma moxelo. Tlen kiijtok ipan Salmo 86:11 nojkia uelis motlajtolkuepas kej ni: “Xinechmaka se noyolo katli amo moxelojtok”. ¿Kinankilik Jehová? Kena, pampa Biblia kiijtoua teipa David “kipixki iyolo xitlauak iixpa” (1 Rey. 11:4; 15:3).

14. ¿Tlake moneki timotlatsintokisej uan kenke?

14 Tlen kipanok David tlauel techpaleuia. Uan nojkia techtlakaualtia. Nopa tlajtlakoli tlen kichijki techpaleuia ma timotlalnamiktikaj. Maske uelis ya tijpiaj miak xiuitl tijtekipanojtokej Jehová o ayamo, moneki timotlatsintokisej: “¿Nijchiua kampeka amo nijkauas Satanás ma kixelo noyolo?”.

Satanás kitekiuis miak tlamantli pampa kinekis kixelos toyolo. ¡Amo ma tijkauakaj ma kixelo! (Xikita párrafos 15, 16). *

15. Tlaj tijmakasij toTeotsij, ¿kenijkatsa techpaleuia amo tijtlachilisej tlaixkopinkayomej tlen amo kuali?

15 ¿Tlake tijchiuaj kema tikitaj ipan televisión,  ipan Internet o ipan película se tlaixkopinkayotl tlen kichiua ma techyoltilana timomekatisej? Amo ouij timokajkayauasej uan timoiljuisej amo kenijki tlaj tijtlachiliaj, pampa amo eli pornografía. Uelis Satanás kitekiuia nopa tlamantli pampa kineki ma moxelo toyolo (2 Cor. 2:11). Ni tlamantli uelis kiixnextis ika tlen kitekiuiaj kema kuatlapanaj. Achtoui nopa kuauitl san kentsi tlapani, uan kema kalaktij tlen ika kuatlapanaj, nopa kuauitl tlapanteua. Nopa tlaixkopinkayomej tlen kichiua ma techyoltilana tlen amo kuali uelis kiixnextis ika nopa tlamantli tlen ika kuatlapanaj. Maske uelis timoiljuisej amo kenijki tijtlachilisej nopa tlaixkopinkayomej, nopa tlamantli nimantsi kichiuas ma titlajtlakolchiuakaj uan kichiuas ma moxelo toyolo uan ma tijtlauelkauaj Jehová. Yeka, amo ma tijkauakaj yon se tlamantli tlen amo kuali ma kalaki ipan toyolo. Nochipa ma tijtlachilikaj amo ma moxelojto toyolo uan ma tijmakasikaj Jehová itoka.

16. ¿Tlake tlajtlanili moneki timochiuilisej kema techyoltilanas tijchiuasej tlen amo kuali?

16 Satanás amo san kitekiuia tlaixkopinkayomej tlen kichiua ma techyoltilana tijchiuasej tlen amo kuali, nojkia kitekiuia sekinok tlamantli pampa kineki ma titlajtlakolchiuakaj. ¿Tlake tijchiuaj? Amo ouij timoiljuisej: “Amo nechkixtisej tlen tlanechikoli tlaj nijchiuas ni tlamantli, pampa amo eli se ueyi tlajtlakoli”. San timokajkayauaskiaj tlaj kiampa timoiljuiskiaj. Kualtiaskia timotlatsintokisej: “¿Kitekiuia Satanás ni tlamantli pampa kineki kixelos noyolo? Tlaj nijchiuaskia tlen nechyoltilana, ¿nijsokiuis Jehová itoka? ¿kichiuas nojua ma nimonechkaui iuaya Jehová o kichiuas ma nimouejkatlali?”. Ma timonejneuilikaj ipan nopa tlajtlanili. Nojkia, moneki tikiljuisej Jehová ma techmaka tlalnamikilistli  kema tijnankilijtiasej nopa tlajtlanili uan amo ma timokajkayauakaj (Sant. 1:5). Tlaj kiampa tijchiuasej tlauel techpaleuis amo ma tijchiuakaj tlen amo kuali uan tijchiuasej sanse kej Jesús kichijki, kema kiijtok: “Xinechtlalkaui Axkualtlakatl” (Mat. 4:10).

17. Xikixtoma ika se neskayotl kenke amo techpaleuia kema toyolo moxelojtok.

17 Tlauel amo kuali kema toyolo moxelojtok. Ma timoiljuikaj ipan se pilaltepetsi tekitinij amo kuali mouikaj. Sekij san inijuantij kinekij pankisasej, sekij amo kinekij kichiuasej kej kinnauatiaj uan sekinok amo kitlepanitaj katli kinyakana. Tlaj kiampa kichiuaskiaj, uelis amo kuali tekitiskiaj. Tlaj tijnekij toyolo amo ma kinpano kej nopa maseualmej, moneki amo moxelos totlalnamikilis, tlen tijnekij tijchiuasej uan tlen tijyolmatij kema tijtekipanouaj Jehová. Ma tikilnamiktokaj Satanás kineki ma moxelo toyolo. Ya nochipa kineki kejuak ma timoteuijtokaj toselti: ika tlen tijmatij tlen Jehová kineki ma tijchiuakaj uan ika tlen amo kuali tlen techyoltilana. Tlaj tijnekij tijtekipanosej Jehová moneki tijchiuasej ika nochi toyolo (Mat. 22:36-38). Yeka, amo kema ma tijkauakaj Satanás ma kixelo toyolo.

18. Kej kiijtoua Miqueas 4:5, ¿tlake timosentlalijtok tijchiuas?

18 Sanse kej David, ma tikiljuikaj Jehová: “Xijchiua para noyolo ma mitsueyitlepanita, uan ma nijmakasi [motoka]”. Ma tijchiuakaj kampeka tijchiuasej tlen David kiijtok. Nochipa kema tijtlapejpenisej se tlenijki, ma tijnextikaj tlauel tijtlepanitaj toTeotsij itoka. Tlaj kiampa tijchiuasej, elis se ueyi tlateochiualistli ma techixmatikaj kej Jehová itlajtoltemakauaj (Prov. 27:11). Uan kiampa nochi tojuantij uelis tikijtosej kej tlajtolpanextijketl Miqueas kiijtok: “Tijtokilisej toTeko, yajaya tlen eliyaya toDios tlen ipejya uan elis para nochipa” (Miq. 4:5).

UIKATL 41 Jehová xijkaki notlamaijtol

^ párr. 5 Ipan ni tlamachtili tikitasej tlen David kiijtok ipan Salmo 86:11, 12. ¿Tlake kiijtosneki tijmakasisej Jehová itoka? ¿Kenke moneki tijtlepanitasej nopa tokajyotl? ¿Uan kenijkatsa techpaleuia tijmakasisej toTeotsij kema techyoltilana tijchiuasej tlen amo kuali?

^ párr. 2 Salmo 86:11, TNM: “Jehová, xinechnextili moojui. Na ninemis kampa melauak. Xinechmaka noyolo tlen amo moxelojtok uan kiampa nijmakasis motoka”.

^ párr. 54 TLEN NESI IPAN TLAIXKOPINKAYOTL: Moisés kinnextilik israeleuanij se uikatl tlen kiueyichiuayaya Jehová.

^ párr. 58 TLEN NESI IPAN TLAIXKOPINKAYOTL: Eva amo kichijki yon se tlamantli uan kiampa amo kichiuaskia tlen kiyoltilanayaya. Tojuantij tijchiuaj kampeka amo tijtlachilisej tlaixkopinkayomej o sekinok tlamantli tlen uelis kichiuas ma techyoltilana tijchiuasej tlen amo kuali uan tijsokiuisej toTeotsij itoka.