Ir al contenido

Ir al índice

Ma tijnextikaj san Jehová kinamiki tlanauatis

Ma tijnextikaj san Jehová kinamiki tlanauatis

“Ta titoTeko Dios tlen onpano tiueyi. Nochi chikaualistli tijpia. Kinamiki ma timitsnextilikaj nochi tlatlepanitakayotl. Kinamiki para san ta ma timitsueyichiuakaj. Ta tijchijchijki nochi tlen onka. Kena, nochi tlen onka eltok pampa eltoya mopakilis para ma onka, uan yeka tijchijchijki” (APOC. [REV.] 4:11).

UIKATL: 112, 133

1, 2. ¿Tlake tlamantli moneki ma tijmatikaj? (Xikita nopa achtoui tlaixkopinkayotl).

IPAN nopa seyok tlamachtili, tikitakej Satanás kiijtoua Jehová amo kinamiki tlanauatis uan maseualmej kuali itstosej tlaj ininselti monauatisej. ¿Nelia tlen kiijtoua? Ma timoiljuikaj katli monauatiaj ininselti itstosej nochipa. ¿Kuali itstoskiaj tlaj toTeotsij amo kinnauatis? Tlaj nochipa tiitstoskia uan amo aka mitsnauatiskia, ¿timoiljuia nelnelia tiyolpakiskia?

2 Moneki toselti tijnankilisej nopa tlajtlanili uan amo sekinok. Yeka kinamiki kuali timoiljuisej ipan ni tlamantli. Moneki timotemachisej san Jehová kinamiki tlanauatis, san ya kuali tlanauatia uan kinamiki ma tijpaleuikaj itlanauatijkayo. Biblia technextilia kenke uelis timotemachisej ipan ni eyi tlamantli. Ma tikitakaj kenke Biblia kiijtoua san Jehová kinamiki tlanauatis.

JEHOVÁ KINAMIKI TLANAUATIS

3. ¿Kenke san Jehová kinamiki tlanauatis?

3 San Jehová kinamiki tlanauatis pampa yaya kipia nochi chikaualistli uan kichijchijki nochi tlen onka (1 Crón. 29:11; Hech. 4:24). Kejuak ipan se temiktli, apóstol Juan kinitak nopa 144,000 katli tlanauatisej iuaya Cristo, kiijtouayayaj:  “Ta titoTeko Dios tlen onpano tiueyi. Nochi chikaualistli tijpia. Kinamiki ma timitsnextilikaj nochi tlatlepanitakayotl. Kinamiki para san ta ma timitsueyichiuakaj. Ta tijchijchijki nochi tlen onka. Kena, nochi tlen onka eltok pampa eltoya mopakilis para ma onka, uan yeka tijchijchijki” (Apoc. 4:11). Jehová kichijki nochi tlen onka yeka san ya kinamiki kinnauatis maseualmej uan iluikaeuanij.

4. ¿Kenke amo kinamiki tikijixnamikisej Jehová?

4 Satanás amo kinamiki tlanauatis pampa ya amo tleno kichijchijtok. Kema Satanás, Adán uan Eva kiijixnamijkej Jehová pampa amo kinekiyayaj ma kinnauati, kinextijkej moueyimatiyayaj (Jer. 10:23). Maske toTeotsij kinkajki ma kitlapejpenikaj tlake kichiuasej uan tlaj kitekipanosej o amo, ¿kinamikiyaya ma kiijixnamikikaj? Amo. Pampa maske techkaua ma tijtlapejpenikaj tlake tijchiuasej, amo kinamiki tikijixnamikisej katli techchijchijki. Tijnextiskiaj tlauel amo kuali tijtekiuiaj tlen Jehová techmakatok tlaj tikijixnamikiskiaj, pampa moneki yaya ma technauati.

5. ¿Kenke timotemachiaj toTeotsij itlanauatiljuaj tlauel techpaleuia?

5 Onka seyok tlamantli tlen kinextia san Jehová kinamiki tlanauatis: ya xitlauak tlanauatia. Yaya kiijtoua: “Na niDios. Na nitetlasojtla. Na niitstok kuali uan nijchiua tlen xitlauak. Uan kej ni niitstok pampa keja nopa nechpaktia” (Jer. 9:24). Pampa nochi tlen Jehová kichiua eli xitlauak, amo moneki kitlachilis tlake kiijtoua inintlanauatiljuaj maseualmej uan kiampa kimatis tlake xitlauak. Yeka nochi tlanauatili tlen ya techmakatok tlauel techpaleuia pampa nochi xitlauak. Biblia kiijtoua: “Motlanauatilis motlatskilijtok ipan ome tlamantli: titetlajtolsenkaua xitlauak uan tijchiua tlen kuali”. Yeka, uelis timotemachisej tlauel kuali nochi tlen technauatia, tlen techtlajtolmaka uan tlen techiljuia ma tijchiuakaj (Sal. 89:14; 119:128). Satanás, katli kiijtoua toTeotsij amo kuali tlanauatia, san kichijtok ma mochiua tlen amo xitlauak.

6. ¿Kenke san Jehová kinamiki kinauatis Tlaltipaktli?

6 Seyok tlamantli tlen kinextia san Jehová kinamiki tlanauatis eli pampa ya tlauel tlalnamiki uan kimati kenijkatsa kimokuitlauis nochi tlen onka. Ma tikilnamikikaj toTeotsij kimakak chikaualistli iKone uan kiampa uelki kinchikaua maseualmej tlen mokokouayayaj katli tepajtianij amo ueliyayaj kinchikauaj (Mat. 4:23, 24; Mar. 5:25-29). Jehová amo kenijki kiitak kema Jesús kinchikajki maseualmej, pampa ya kuali kimati kenijkatsa eltok totlakayo uan kimati kenijkatsa techchikauas. Nojkia kimati kenijkatsa kinyolkuis katli miktokej uan kenijkatsa kichiuas se chikauak ajakatl o seyok tlamantli amo ma techtlasojsoljuili.

7. ¿Kenke uelis tikijtosej san Jehová tlauel tlalnamiki?

7 Maseualmej katli Satanás kinnauatia tlauel kitemolijtokej kenijkatsa kitlamiltisej tlauilankayotl tlen onka ipan nochi Tlaltipaktli, uan amo ueltokej. Jehová tlauel tlalnamiki, yeka san ya uelis kichiuas ma onka tlaseuilistli ipan nochi Tlaltipaktli (Is. 2:3, 4; 54:13). Kema tikitaj kenijkatsa toTeotsij nelia tlauel tlalnamiki, nojkia tijyolmatij kej apóstol Pablo katli kiijtok: “Axaka uelis kimachilis tlen toTeko motlalijtok kichiuas. Niyon axueli tijmatisej kejatsa kichiuas tlamantli, niyon nopa ojtli tlen kiuika” (Rom. 11:33).

SAN JEHOVÁ KUALI TLANAUATIA

8. ¿Tlake tlamantli tlauel tijpatiita tlen Jehová itlanauatijkayo?

8 Biblia amo san kiijtoua Jehová kinamiki tlanauatis. Nojkia kiijtoua san ya nelia  tlauel kuali tlanauatia. Kiampa tikijtouaj pampa ya tlanauatia ika tlaiknelili. Kej technauatia kichiua kuali ma tijyolmatikaj. Jehová kiijtoua: “Nitetlasojtla uan nijpia ueyi noyolo ika tlakamej. Ouij para nikualanis, pampa tlauel niteiknelia. Uelis timotemachis ipan na pampa senkistok nitemachtli” (Éx. 34:6). Jehová tlauel techpatiita uan techtlepanita, uan san ya tlauel kuali techmokuitlauia. Maske Satanás kiijtoua toTeotsij amo kineki techmakas kuajkuali tlamantli, nopa amo nelia. Ya kitemaktilik iKone pampa kineki nochipa ma tiitstokaj (xijpoua Salmo 84:11; Romanos 8:32).

9. ¿Kenke tijmatij Jehová kitekipachoua tlen kinpano sejse tlen itekipanojkauaj?

9 Jehová kitekipachoua tlen kinpano sejse tlen itekipanojkauaj. Ma timoiljuikaj tlen panok ipan altepetl Israel kema tlayakanayayaj se keskij tlajtolsenkauanij. Ipan se trecientos xiuitl Jehová kintlapejpenik tetlajtolsenkauanij katli kinmanauiskiaj israeleuanij tlen ininkualankaitakauaj. Maske ipan nopa tonali onkayaya miak kuesoli, Jehová kiitak tlen kichijki Rut. Maske ya amo eliyaya israelejketl, kinekiyaya kitekipanos toTeotsij. Yeka Jehová kiteochijki kema kimakak se iueue uan se ikone. Uan kema moyolkuis, kimatis nopa Mesías ualajki tlen ikone ichampoyouaj. Uan nojkia kimatis nochi tlen kipanok moijkuilok ipan Biblia ipan se pilamochtsi tlen itoka kej ya. ¡Nelia tlauel yolpakis! (Rut 4:13; Mat. 1:5, 16).

10. Xikixtoma kenke maseualmej katli Jehová kinnauatia tlauel yolpakij.

10 Jehová amo tetlaijiyouiltia yon amo kinchiualtia maseualmej ma kichiuakaj tlen ya kiijtoua. Yeka katli kinnauatia uelij kitlapejpeniaj tlake kichiuasej uan tlauel yolpakij (2 Cor. 3:17, TNM). David kiampa kiijtok: “Kampa yajaya itstok onka tlatlepanitakayotl uan tekiuejkayotl. Nopona monextia chikaualistli uan ueyi pakilistli” (1 Crón. 16:7, 27). Se tlakatl katli motokaxtiyaya Etán, katli kiijkuilok se salmo, kiijtok: “Nelia pakij nopa tlakamej tlen kikakij nopa tlapitstli tlen kinnotsa ma mitsueyichiuakaj, toTeko. Inijuantij nemisej nelia monechka uan ta tikintlauilis. Mojmostla mopakilismakasej ipan ta pampa tlauel tiueyi uan tixitlauak” (Sal. 89:15, 16).

11. ¿Tlake techpaleuis ma timotemachikaj san Jehová kuali tlanauatia?

11 Tlaj timoyoliljuisej kenijkatsa Jehová tlanauatia ika tlaiknelili, kichiuas ma timotemachikaj san ya nelia tlauel kuali tlanauatia. Tijyolmatisej kej katli kiijkuilok Salmo 84:10: “¡Nelia pakij nopa tlakamej tlen itstokej ipan moteopa uan kisenuikiliaj mitspakilismakaj!”. Pampa ya techchijchijki, kimati kenijkatsa uelis tiyolpakisej, yeka techpaleuia kiampa ma tijyolmatikaj. Nochi tlen technauatia ma tijchiuakaj tlauel techpaleuia maske kemantika ouij, uan tijmatij tlaj tijneltokasej nelnelia tiyolpakisej (xijpoua Isaías 48:17).

12. ¿Kenke kinamiki tijpaleuisej Jehová itlanauatijkayo?

12 Biblia kiijtoua kema Cristo tlamis tekichiuas nopa mil xiuitl, se keskij maseualmej ayokmo kinekisej Jehová ma kinnauati uan yeka kiijixnamikisej (Apoc. 20:7, 8). ¿Kenke kiampa kichiuasej? Kej nochipa kichijtok, Satanás kinkajkayauas uan kichiuas ma kinekikaj monauatisej ininselti. Uelis kichiuas ma moiljuikaj nochipa itstosej maske amo kineltokasej Jehová. Yeka moneki ma timotlajtlanikaj: “Maske nijmati eli san se istlakatili, ¿ueliskia nechkajkayauas?”. Tlaj tikikneliaj Jehová uan tijtekipanouaj pampa kichiua tlen kuali uan pampa timotemachiaj san ya kinamiki tlanauatis, uajka Satanás amo uelis techkajkayauas. Nochipa tijnekisej san Jehová ma technauati pampa san ya kinamiki tlanauatis uan pampa tlauel techiknelia.

 MA TIJNEXTIKAJ TIJPALEUIAJ JEHOVÁ ITLANAUATIJKAYO

13. ¿Kenijkatsa uelis tijnextisej tijpaleuiaj Jehová itlanauatijkayo?

13 Tikitstokej san Jehová kinamiki tlanauatis uan san ya tlauel kuali tlanauatia. Yeka moneki tijnextisej tijpaleuiaj itlanauatijkayo ika nochi toyolo. ¿Kenijkatsa uelis tijnextisej nopa? Tlaj nochipa tijtekipanouaj uan tlaj amo tijtlauelkauaj. Nojkia tlaj tijchiuaj nochi tlen ya kineki. Tlaj kiampa tijchiuasej, amo san tijnextisej tijpaleuiaj itlanauatijkayo, nojkia tijnextisej tlauel tijpatiitaj uan tijnekij ma technauati (xijpoua Efesios 5:1, 2).

14. ¿Kenijkatsa tetajmej uan ueuejtlakamej uelis kichiuasej sanse kej Jehová?

14 Biblia kiijtoua Jehová tlanauatia ika tlaiknelili. Yeka, tetajmej uan ueuejtlakamej amo kinamiki moiljuisej nochi moneki mochiuas kej inijuantij kinekij. Moneki kichiuasej sanse kej Jehová kichiua. Pablo kichijki kej Jehová uan Jesús (1 Cor. 11:1). Ya amo kinpinajtik yon kinchiualtik sekinok ma kichiuakaj tlen kuali, san kinyololinik ika tlaiknelili (Rom. 12:1; Efes. 4:1; Filem. 8-10). Jehová nochipa kiampa kichiua, uan nochi katli kipatiitaj uan kipaleuiaj itlanauatijkayo, nojkia moneki kiampa kichiuasej.

15. ¿Kenke kema tijchiuaj tlen toTeotsij itlanechikol techiljuia tijnextiaj tijpaleuiaj Jehová itlanauatijkayo?

15 ¿Ika tlake seyok tlamantli tijnextiaj tijpaleuiaj Jehová itlanauatijkayo? Kema tikinpaleuiaj ika nochi toyolo katli toTeotsij kintekimakatok ipan tlanechikoli. Moneki nochipa tijchiuasej tlen Jehová itlanechikol techiljuia maske kemantika amo kuali tijkuamachiliaj kenke technauatia se tlenijki o amo tlauel techpaktia. Maske maseualmej amo kichiuaskiaj nopa, tojuantij tijmatij tlauel moneki tijchiuasej tlen kiijtoua Jehová itlanechikol, pampa kiampa tijnextisej tijpaleuiaj itlanauatijkayo (Efes. 5:22, 23; 6:1-3; Heb.  13:17). Kuali tiitstosej tlaj tijchiuasej tlen Jehová technauatia, pampa ya kineki nochipa ma tiyolpakikaj.

16. Kema tijtlapejpeniaj tijchiuasej se tlenijki, ¿kenijkatsa tijnextiaj tijpaleuiaj Jehová itlanauatijkayo?

16 Tlen tijtlapejpenisej tijchiuasej nojkia kinextis tlaj tijnekij tijpaleuisej Jehová itlanauatijkayo o amo. Maske ya amo techiljuia tlake moneki tijchiuasej mojmostla, kena techiljuia kenijkatsa kiita se keski tlamantli. Maske toTeotsij amo techiljuia tlake yoyomitl moneki timokentisej, kena techiljuia ma timoyoyontikaj kej kinamiki pampa kiampa tijnextisej tijtekipanouaj (1 Tim. 2:9, 10). Nojkia amo kineki se akajya ayokmo ma kitlepanita o ma moyolkoko san pampa tojuantij amo kuali tijtlapejpeniaj tlen tijchiuasej (1 Cor. 10:31-33). Yeka, kema tijtlapejpeniaj tijchiuasej se tlenijki, achtoui timoiljuiaj kenijkatsa kiita toTeotsij uan amo san tlen tojuantij techpaktia. Kiampa tijnextiaj tlauel tijpatiitaj uan tijpaleuiaj itlanauatijkayo.

Ma tijnextikaj tijpaleuiaj Jehová itlanauatijkayo tlen ika tijtlapejpeniaj tijchiuasej uan ika tochampoyouaj. (Xikita párrafos 16-18).

17, 18. Xikijto kenijkatsa katli mosenkajtokej uelis kinextisej kipaleuiaj Jehová itlanauatijkayo.

17 Ma tikitakaj kenijkatsa katli mosenkajtokej uelis kinextisej kipaleuiaj Jehová itlanauatijkayo. Se keskij katli mosenkajtokej amo itstokej kej moiljuiyayaj itstoskiaj, uan nojkia uelis kipiaj miak kuesoli. ¿Tlake uelis kichiuasej katli kiampa kinpano? Ueliskia moiljuisej kenijkatsa kiitayaya Jehová altepetl Israel. Ya kiijtok kejuak eliyaya iueue nopa altepetl (Is. 54:5; 62:4). Maske israeleuanij miakpa kiyolkokojkej Jehová, ya amo moiljuik kintlauelkauaskia. ToTeotsij miakpa kintlapojpoljuik uan amo kiixpanok nopa tlajtolsenkaualistli tlen kichijtoya ininuaya (xijpoua Salmo 106:43-45). Kema tikitaj Jehová tlauel teiknelia uan amo tetlauelkaua kichiua nojkia ma tijnekikaj tijnechkauisej.

18 Cristo itokilijkauaj katli mosenkajtokej kichiuaj kampeka kichiuasej kej Jehová. Yeka amo kichiuaj se tlenijki san pampa kinekij kikauasej ininsiua o ininueue. Kimatij Jehová kinsansejkotilijtok uan ya kineki nochipa sansejko ma itstokaj. Kej kiijtoua Biblia, se akajya amo uelis monamiktis o mosiuajtis tlaj isiua o iueue amo kiixpanotok (Mat. 19:5, 6, 9). Kema katli mosenkajtokej kichiuaj ueyi kampeka kuali itstosej uan kuali mouikasej, kinextiaj kipaleuiaj Jehová itlanauatijkayo.

19. ¿Tlake moneki tijchiuasej tlaj timokuapolouaj?

19 Maske Jehová kimajtoya kemantika tijyolkokosej pampa titlajtlakolejkej, ya kiualtitlanki iKone ma techmakixtiki pampa tlauel techiknelia. Yeka tlaj timokuapolosej, moneki tikiljuisej ma techtlapojpoljui (1 Juan 2:1, 2). Amo kinamiki timoyolkokojtosej pampa timokuapolojkej, kinamiki ma timoiljuikaj kenijkatsa ayokmo sampa tijchiuasej nopa. Tlaj nochipa tiitstosej inechka Jehová, ya techtlapojpoljuis uan techpaleuis ayokmo ma timoyolkokokaj, uan nojkia techpaleuis ma tijmatikaj kenijkatsa uelis tikixnamikisej se tlayejyekoli tlen tijpiasej teipa (Sal. 103:3).

20. ¿Kenke kinamiki nama ma tijnextikaj tijpaleuiaj Jehová itlanauatijkayo?

20 Ipan Xochimili Jehová kinnauatis nochi maseualmej, uan nochi kichiuasej tlen ya tlanauatia (Is. 11:9). Ipan ni tonali Jehová techmachtia tlake moiljuia uan kenijkatsa kineki ma timonejnemiltikaj. Monechkauia nopa tonali kema amo aka kiijtos Jehová amo kinamiki tlanauatis. Yeka, kinamiki tijnextisej tijpaleuiaj san Jehová itlanauatijkayo. Uelis tijchiuasej nopa tlaj tijneltokaj, tlaj tijtekipanouaj ika nochi toyolo uan tlaj tijchiuakaj kej ya kichiua.