Ir al contenido

Ir al índice

 TLAMACHTILI TLEN IKA PEUA: ¿KENKE MONEKI TIJCHIUASEJ TLEN XITLAUAK?

¿Kenke tlauel kuali tijchiuasej tlen xitlauak?

¿Kenke tlauel kuali tijchiuasej tlen xitlauak?

“Tijmatij ipan toyolo para tinemij xitlauak iixpa uan keja nopa tijnekiskiaj tijchiuasej nochipa.” (Heb. 13:18)

Ipan Biblia, nopa tlajtoli ika griego tlen motlajtolkuepa kej “xitlauak” kiijtosneki se tlamantli tlen kuali. Nojkia kiijtosneki kejuak se tlamantli tlen yejyektsi uan tlen tlauel kipatiitaj.

Cristo itokilijkauaj kuali kitlakakilijkej tlen apóstol Pablo kiniljuik: “Tinemij xitlauak iixpa uan keja nopa tijnekiskiaj tijchiuasej nochipa”. ¿Tlake kiijtosneki ni tlajtoli?

TIJCHIUAJ KAMPEKA TIJCHIUASEJ TLEN XITLAUAK

Miakej maseualmej mojmostla motlachiliaj ipan se teskatl kema kisteuaj ininchaj. ¿Kenke? Pampa kinekij kuali nesisej. Maske moneki kuali timoxiljuisej uan timoyoyontisej, onka seyok tlamantli tlen tlauel ipati. Tlen timoyoliljuiaj uelis kichiuas kuali ma techitakaj o amo.

ToTeotsij iTlajtol kiijtoua tojuantij nochipa tijnekij tijchiuasej tlen amo kuali. Génesis 8:21 kiijtoua: “Se tlakatl hasta kema tlakati san moiljuia tlen axkuali para kichiuas”. Yeka, tlaj tijnekij tijchiuasej tlen xitlauak, moneki tijchiuasej kampeka amo tijchiuasej tlen amo kuali. Pablo kiijtok tlake kipanoyaya kema kichiuayaya kampeka amo tlajtlakolchiuas: “Ipan noyolo nechpaktia nijchiuas nopa tlen kuali tlen kiijtoua itlanauatiljuaj toTeko, pero nochipa ipan na onka tlajtlakoli tlen kiteuia tlen kuali nijneki nijchiuas ipan notlalnamikilis. Uan keja se tlatekipanojketl moneki kineltokas iteko, nopa tlajtlakoli nechchiua ma nitlajtlakolchiua” (Rom. 7:22, 23).

Uajka, tlaj tijnekiskiaj tijchiuasej tlen amo xitlauak, moneki tijchiuasej kampeka amo tijchiuasej maske tlauel techyoltilana. Tlen techyoltilana amo technauatia, yeka tojuantij uelis tijtlapejpenisej tlaj tijchiuasej tlen xitlauak o amo. Kema amo tijchiuaj tlen timoiljuiaj, tijnextiaj amo tijnekij tijchiuasej kej maseualmej, katli san kichiuaj tlen amo xitlauak.

UELIS TIJCHIUASEJ TLEN XITLAUAK

Tlaj tijnekij tijchiuasej tlen xitlauak, moneki timosentlalijtosej xitlauak timonejnemiltisej. Miakej maseualmej san kinekij kuali ma kinitakaj, uan amo mosentlaliaj xitlauak monejnemiltisej, yeka kichiuaj tlen amo xitlauak. Nopa amochtli The (Honest) Truth About Dishonesty (La [honesta] verdad sobre la deshonestidad) kiijtoua: “Nojua titekajkayauaj pampa timoiljuiaj nojua tijchiuaj tlen xitlauak”. ¿Tlake techpaleuis tijmatisej tlaj uelis titekajkayauasej maske san se kentsi?

Ipan nochi Tlaltipaktli, miakej maseualmej kiitstokej kenijkatsa Biblia tlauel kinpaleuijtok. Amo onka yon se amochtli tlen tetlajtolmaka kenijkatsa uelis xitlauak timonejnemiltisej kej toTeotsij iTlajtol (Sal. 19:7). Kipia tlamachtili tlen techpaleuia ipan toteki, kiijtoua kenijkatsa tiitstosej ika tochampoyouaj, kenijkatsa timonejnemiltisej uan  kuali timouikasej ika toTeotsij. Maske ya uejkaj kiijkuilojkej, nojua tepaleuia. Tlen tlanauatia uan tlen tetlajtolmaka kinpaleuia nochi maseualmej maske kampa ueli euaj. Yeka tlaj tijpouaj uan timoyoliljuiaj ipan tlen kiijtoua Biblia uan tijchiuaj tlen techtlajtolmaka, uelis tijchiuasej tlen xitlauak ika nochi toyolo.

Maske tijmatisej tlen Biblia kiijtoua, nojua moneki tijchiuasej sekinok tlamantli pampa tiitstokej kampa nochi kichiuaj tlen amo xitlauak. Yeka, tlaj tijnekij tijchiuasej tlen xitlauak, moneki timomaijtosej uan tikiljuisej toTeotsij ma techpaleui (Filip. 4:6, 7, 13). Kiampa maske sekinok techtetsopasej, tojuantij tijnekisej tijchiuasej tlen kuali uan nochipa timonejnemiltisej xitlauak.

¿KENIJKATSA TECHPALEUIA KEMA TIJCHIUAJ TLEN XITLAUAK?

Hitoshi, katli tikijtojkej ipan achtoui tlamachtili, tlauel kipaleuijtok kichiuas tlen xitlauak. Katli nama kitekipanoua tlauel kipatiita pampa xitlauak monejnemiltia. Hitoshi kiijtoua: “Tlauel niyolpaktok. Kampa nama nitekiti ayokmo nechtetsopaj ma nijchiua tlen amo xitlauak”.

Sekinok nojkia kiampa kinpanotok. Xikita kenijkatsa kinpaleuijtok katli kichijtokej tlen Biblia tetlajtolmaka uan monejnemiltijtokej xitlauak.

 • Amo kinyolkokoua inintlalnamikilis

  “Kema nijpixtoya 13 xiuitl, ayokmo nimomachtik uan pejki nitlachteki ininuaya sekinok tlachtekinij. Nochi tomij tlen nijpixtoya san nikichtektoya. Teipa nimonamiktik, uan tiomej pejki timomachtiaj Biblia ika Jehová itlajtoltemakauaj. Tijyekojkej Jehová * kikualankaita tlen amo xitlauak, yeka timosentlalijkej tijpatlasej tonemilis [Prov. 6:16-19]. Ipan 1990 timoatsonpoliuiltijkej uan timochijkej Jehová itlajtoltemakauaj.

  ”Achtouia nijpixtoya miak tlamantli tlen nikichtektoya, uan pampa nama ayokmo nitlachteki, notlalnamikilis amo nechyolkokoua. Kema nikilnamiki tlen achtouia nijchiuayaya, tlauel nijtlaskamatilia Jehová pampa nechpaleuik ayokmo ma nijchiua nopa. Tlauel kuali nijyolmati kema nikochi pampa nijmati nijyolpakiltia Jehová.” (Cheryl, Irlanda)

  “Kampa nitekitiyaya, se tlakatl katli tlakouayaya nechiljuik nechmakaskia tomij tlaj nijpaleuiskia, kema katli nijtekipanoua kimatki amo nijnejki nijchiuas nopa, nechiljuik: ‘¡MoTeotsij mitspaleuijtok xijchiua tlen xitlauak! Tlauel kuali pampa nikaj titekiti’. Notlalnamikilis amo nechyolkokoua pampa nijchiua tlen xitlauak iixpa Jehová. Kiampa nojkia ueli nikinpaleuia nochampoyouaj uan sekinok ma monejnemiltikaj xitlauak.” (Sonny, Hong Kong)

 • Kuali kiyolmatij

  “Nitekiti ipan se banco. Ipan ni tekitl nochi kinekij tlatominpiasej uan yeka amo kichiuaj tlen xitlauak. Nochi moiljuiaj: ‘Tlaj nojua uelis nijtlanis tomij, amo kenijki tlaj nijchiuas tlen amo xitlauak maske san se kentsi’. Pampa na amo nijchiua kej inijuantij, tlauel kuali nijyolmati. Uan nimosentlalijtok nochipa kiampa nijchiuas. Katli nikintekipanoua kimatij amo kema niistlakatis maske sekinok nechiljuisej, uan nojkia kimatij amo kema nikinkajkayauas.” (Tom, Estados Unidos)

 • Kintlepanitaj

  “Ipan noteki polijki se keski tlamantli, uan katli nijpaleuia nechiljuik amo tleno ma nikijto, na amo nijnejki nijchiuas nopa. Teipa, kema kimatkej ajkia inijuantij tlachtektoyaj, katli tijtekipanouaj nechtlaskamatilik pampa amo nijkajkayajki. Moneki amo timajmauisej tlaj tijnekij tijchiuasej tlen xitlauak. Kema tijchiuaj ni, motemachiaj ipan tojuantij uan techtlepanitaj.” (Kaori, Japón)

Kema tijchiuaj tlen xitlauak, amo techyolkokoua totlalnamikilis, kuali tijyolmatij uan sekinok techtlepanitaj. ¡Yeka tlauel kuali kiampa tijchiuasej!

^ párr. 18 Biblia kiijtoua toTeotsij itoka Jehová.