Ir al contenido

Ir al índice

Tlauel tiyolpakij kema titekitij iuaya Jehová

Tlauel tiyolpakij kema titekitij iuaya Jehová

“Tojuantij tlen tiitekipanojkauaj toTeko, ika nochi toyolo tiinmechtlajtlaniaj xijselikaj ika yejyektsi ni kuali tlajtoli pampa ueyi iyolo toTeko ika tlakamej. Amo xijkauakaj se lado keja axtleno eliskia.” (2 CORINTIOS 6:1)

UIKATL: 75, 74

1. Maske Jehová nochi ueli kichiua, ¿tlake kinkaua ma kichiuakaj sekinok?

JEHOVÁ kichijki nochi tlamantli tlen onka. Ya tlauel tlalnamiki uan kipia miak chikaualistli. Kema toTeotsij kipaleuik Job ma kikuamachili ni, Job kiijtok: “Nijmati para ta nochi tiueli tijchiua. Axaka uelis mitstsakuilis para axtijchiuas niyon se tlamantli tlen tijsenkajtok” (Job 42:2). Maske Jehová amo moneki ma kipaleuikaj kema kineki kichiuas tlen mosentlalijtok, kinkaua sekinok ma tlatekipanokaj iuaya, kiampa kinextia tlauel kiniknelia.

2. ¿Tlake tekitl tlen tlauel ipati kimakakej Jesús?

2 Achtoui toTeotsij kichijchijki iKone Jesús. Teipa, Jehová kikajki Jesús ma kipaleui kema kichijchijki nochi tlen onka (Juan 1:1-3, 18). Apóstol Pablo kiijtok: “ToTeko kitekimakak Cristo ma kichijchiua nochi tlen onka ipan iluikak uan nochi ipan Tlaltipaktli. Kichijchijki nochi tlamantli tlen ueli tikitaj uan nojkia kinchijchijki  nochi tlen axueli tikinitaj”. Nojkia kiijtok nochi tlamantli Jesús “kinchijchijki uan nochi iaxkauaj” (Col. 1:15-17). Uajka Jehová amo san kimakak se tekitl tlen tlauel ipati, nojkia kiueyitlalik kema kiniljuik sekinok tlen kichijtoya.

3. ¿Tlake kikajki Jehová ma kichiua Adán, uan kenke?

3 Jehová nojkia kinkaua maseualmej ma tlatekipanokaj iuaya. Ya kitekimakak Adán kema kiiljuik ma kintokaxtlali tlapialmej (Gén. 2:19, 20). ¡Ximoiljui kenijkatsa tlauel yolpajki kema kichijki nopa tekitl! Adán kuali kintlachilik tlapialmej, kenijkatsa eliyayaj uan tlake kichiuayayaj, kiampa uelki kintokaxtlalik. Maske Jehová ueltoskia iselti kintokaxtlalis tlapialmej pampa yaya kinchijchijtoya, ya kitekimakak Adán, pampa tlauel kiikneliyaya. Uan nojkia kimakak seyok tekitl, kiiljuik ma kiueyili Xochimili ipan nochi Tlaltipaktli (Gén. 1:27, 28). Teipa ayokmo kinejki tekitis iuaya Jehová, uan yeka nama tojuantij nojkia titlaijiyouiaj kej Adán tlaijiyouik (Gén. 3:17-19, 23).

4. ¿Ajkia inijuantij tlatekipanojtokej iuaya Jehová pampa kinekiyayaj ma moaxiti tlen mosentlalijtoya?

4 Teipa, toTeotsij nojkia kintekimakak sekinok maseualmej. Noé kichijchijki se akali kampa momanauiskia ininuaya ichampoyouaj. Moisés kinkixtik israeleuanij ne Egipto. Josué kinyakanki israeleuanij kema moaxkatiskiaj nopa tlali tlen toTeotsij kiniljuijtoya kinmakas. Salomón kichijchijki nopa teokali ne Jerusalén. Uan María kitlakatiltik Jesús. Nochi inijuantij uan sekinok maseualmej tekitikej iuaya Jehová, uan kiampa moaxitik tlen mosentlalijtoya.

5. 1) ¿Tlake tekitl nochi uelis tijchiuasej? 2) ¿Moneki Jehová ma kipaleuikaj? (Xikita nopa achtoui tlaixkopinkayotl.)

5 Ipan ni tonali, Jehová nojkia techkaua ma tijpaleuikaj iTlanauatijkayo. Uelis tijnextisej tijtekipanouaj toTeotsij ika miak tlamantli tlen tijchiuasej. Uan maske amo nochi ueli tijchiuaj sanse tlamantli, nochi uelis tijmoyauasej nopa kuali tlamachtili tlen toTeotsij iTlanauatijkayo. ¿Moneki Jehová ma kipaleuikaj ika ni tekitl? Amo. Tlaj ya kinekiskia, uelis kamanaltis tlen iluikak uan kinnojnotsas maseualmej. Uan Jesús kiijtok Jehová ueliskia kichiuas miak tetl ma kamanaltikaj uan ma kiniljuikaj maseualmej tlen toTeotsij iTlanauatijkayo (Luc. 19:37-40). Maske Jehová ueliskia kichiuas nopa, ya kikaua ‘sansejko ma titekitikaj iuaya’ (1 Cor. 3:9). Pablo kiijtok: “Tojuantij tlen tiitekipanojkauaj toTeko, ika nochi toyolo tiinmechtlajtlaniaj xijselikaj ika yejyektsi ni kuali tlajtoli pampa ueyi iyolo toTeko ika tlakamej. Amo xijkauakaj se lado keja axtleno eliskia” (2 Cor. 6:1). Nelia se ueyi tlateochiualistli titekitisej iuaya toTeotsij. Ma tikitakaj kenke titekitisej iuaya kichiua ma tiyolpakikaj.

TITEKITISEJ IUAYA JEHOVÁ KICHIUA TLAUEL MA TIYOLPAKIKAJ

6. ¿Kenijkatsa kiyolmatki Jesús kema tekitik iuaya iTata?

6 Nochi tojuantij tlauel tiyolpakij pampa titekitij iuaya Jehová. Kema Jesús ayamo ualayaya ipan Tlaltipaktli, tekitik iuaya Jehová “kej se kuali tekitiketl”. Ya kimajtoya Jehová tlauel kiikneliyaya, yeka kiijtok: “Nochipa niyolpaktoya iixpa” (Prov. 8:22, 30, TNM). Kema Jesús tekitik iuaya iTata, tlauel yolpajki pampa kichijki miak tlamantli uan pampa kimatiyaya Jehová kiikneliyaya. ¿Uelis nojkia kiampa tijyolmatisej tojuantij?

Kema tijmachtiaj se akajya ika Biblia, nelia tlauel tiyolpakij (Xikita párrafo 7)

7. ¿Kenke kema titlajtolmoyauaj tlauel tiyolpakij?

7 Jesús kiijtok tlauel tiyolpakij kema titemakaj o kema techmakaj se tlenijki (Hech. 20:35). Tlauel tiyolpajkej kema techmachtijkej ika Biblia. Uan kema tikinmachtiaj sekinok nojkia tiyolpakij, pampa tikitaj kenijkatsa maseualmej tlauel yolpakij kema kikuamachiliaj Biblia uan kiixmatij toTeotsij. Tlauel tiyolpakij  kema tikitaj kipatlaj inintlalnamikilis uan ayokmo monejnemiltiaj kej achtouia, pampa tijmatij tlaj mouampojchiuaj iuaya toTeotsij uelis itstosej nochipa (2 Cor. 5:20).

8. ¿Kenijkatsa kiyolmatij toikniuaj pampa tekitij iuaya Jehová?

8 Kema tikinpaleuiaj sekinok ma kiixmatikaj toTeotsij, tijmatij Jehová tlauel yolpaki uan kipatiita tlen tijchiuaj. Yeka tojuantij nojkia tiyolpakij (xijpoua 1 Corintios 15:58). Marco, katli eua Italia, kiijtoua: “Nelia tlauel niyolpaki pampa nijtekipanoua Jehová ika nochi noyolo, pampa ya amo kiilkauas tlen nijchiua”. Uan Franco, katli nojkia eua Italia, kiijtoua: “Ika Biblia, amatlajkuiloli uan tlanechikoli, Jehová nochipa techilnamikilia kenijkatsa tlauel techiknelia uan kipatiita tlen tijchiuaj, maske timoiljuiaj amo tiyajatij tijchiuaj nochi tlen ya kineki. Yeka, pampa nitekiti iuaya toTeotsij, kichiua tlauel ma niyolpaki uan ma niitsto ika pakilistli”.

KEMA TITEKITIJ IUAYA JEHOVÁ TIMONECHKAUIAJ IUAYA UAN IKA TOIKNIUAJ

9. ¿Kenijkatsa mouikayayaj Jehová uan Jesús, uan kenke?

9 Kema titekitij iuaya se akajya katli tikikneliaj, timonechkauiaj iuaya. Nojua kuali tikixmatij uan tikitaj kuajkuali tlamantli tlen kinextia ipan inemilis. Nojkia tikitaj tlen kichijtia pampa kineki kichiuas tlen mosentlalijtok. Kema Jesús ayamo ualayaya ipan Tlaltipaktli, tekitik iuaya Jehová tlauel miak xiuitl. Inijuantij tlauel moiknelijkej, uan amo aka kichiuaskia ayokmo ma moiknelikaj. Yeka Jesús kiijtok: “Na iuaya noTata san se tiitstokej” (Juan 10:30). Uajka, tlauel kuali mouikayayaj uan kinpaktiyaya tekitisej sansejko.

10. ¿Kenke kema titlajtolmoyauaj timonechkauiaj ika Jehová uan ika toikniuaj?

10 Jesús kiiljuik Jehová ma kinmokuitlaui itokilijkauaj. ¿Kenke? Jesús kiijtok: “Xikinpaleui ma itstokaj san se keja tojuantij tiitstokej san se” (Juan 17:11). Kema tijneltokaj tlen Biblia techiljuia uan titlajtolmoyauaj, techpaleuia ma tijkuamachilikaj kenke toTeotsij kinextia kuajkuali tlamantli. Uan tikitaj tlauel kuali kema timotemachiaj ipan ya uan tijkauaj ma techyakana. Uan tlaj tijchiuaj kampeka timonechkauisej iuaya, ya nojkia technechkauis (xijpoua Santiago 4:8). Kema titlajtolmoyauaj nojkia techpaleuia ma tikinixmatikaj toikniuaj uan ma timonechkauikaj ininuaya. Tikitaj inijuantij nojkia kipiaj kuesoli, nojkia yolpakij uan nojkia kinekij kichiuasej se keski tlamantli. Kiampa sansejko titekitij, sansejko tiyolpakij uan sansejko tikijiyouiaj nochi. Octavia, katli eua Gran Bretaña, kiijtoua: “Nitekitis iuaya Jehová nechpaleuia ma nimonechkaui iuaya uan nojkia ika toikniuaj”. Ya kiijtoua kiampa kiyolmati pampa iuampoyouaj nojkia mosentlalijtokej kichiuasej tlen ya mosentlalijtok.

11. ¿Kenke kema tiitstosej ipan Xochimili nojua tlauel kuali timouikasej ika toikniuaj uan ika Jehová?

11 Maske ipan ni tonali tikikneliaj Jehová uan tikinikneliaj toikniuaj, kema tiitstosej  ipan Xochimili nojua tlauel tikiniknelisej. ¡Ximoiljui kenijkatsa tlauel tiyolpakisej ika nochi nopa tekitl tlen tijchiuasej! Tikinselisej katli moyolkuisej uan tikinmachtisej ajkia Jehová. Ni Tlaltipaktli tijchiuasej se xochimili. Tlauel tiyolpakisej kema sentik titekitisej uan yolik tielisej tixitlauakej kema Cristo technauatijtos. Uan kej panotias tonali, nojua tlauel kuali timouikasej ininuaya toikniuaj uan iuaya Jehová, katli techmakas nochi tlen tijnekisej (Sal. 145:16).

¿KENIJKATSA TECHPALEUIA KEMA TITEKITIJ IUAYA TOTEOTSIJ?

12. ¿Kenijkatsa techpaleuia kema titlajtolmoyauaj?

12 Moneki tijchiuasej kampeka amo tleno ma techiyokatlali tlen Jehová, pampa tiitstokej kampa Satanás tlanauatia uan pampa titlajtlakolejkej. Yeka, tlaj amo timomokuitlauisej, uelis timoiljuisej uan timonejnemiltisej kej sekinok maseualmej. Pano kej kema tiajkij ipan se ueyatl tlen tlauel chikauak temotok. Tlaj amo tijnekij ma techchikouika, moneki chikauak tiajkisej. Uajka, tlaj amo tijnekij tijchiuasej kej sekinok, nojkia moneki tijchiuasej kampeka nochipa titlajtolmoyauasej. ¿Kenijkatsa techpaleuis tlaj kiampa tijchiuasej? Kema tikinmachtiaj maseualmej tlen toTeotsij uan tikinnextiliaj tlen Biblia tlamachtia, kichiua ma timosentlalikaj tijchiuasej san tlen tlauel ipati uan san tlen kuali, uan amo tijchiuasej tlen kichiuaskia ayokmo kuali ma titlaneltokakaj (Filip. 4:8). Kema titlajtolmoyauaj techpaleuia kuali ma titlaneltokakaj, pampa techilnamikilia tlen toTeotsij technauatia uan tlen kiijtojtok kichiuas. Nojkia techpaleuia nojua ma tijnextikaj kuajkuali tlamantli tlen techpaleuis amo tijchiuasej tlen Satanás uan sekinok kinekij (xijpoua Efesios 6:14-17).

13. ¿Kenijkatsa se toikni tlauel kipaleuia pampa tlajtolmoyaua?

13 Kema nochipa titlajtolmoyauaj, timomachtiaj uan tikinpaleuiaj toikniuaj, nojkia techpaleuia pampa kiampa amo san timoiljuijtokej ipan kuesoli tlen tijpiaj. Joel, katli eua Australia, kiijtoua: “Kema nitlajtolmoyaua nikita kenijkatsa maseualmej tlauel kipiaj miak kuesoli, uan nikilnamiki kenijkatsa na tlauel nechpaleuijtok tlen Biblia tetlajtolmaka. Kema nitlajtolmoyaua nojkia nechpaleuia amo ma nimoueyimati, uan nojua ma nimotemachi ipan Jehová uan ipan toikniuaj”.

14. ¿Kenijkatsa tijmatij Jehová techpaleuia ika itonal?

14 Kema titlajtolmoyauaj nojkia kichiua ma timotemachikaj Jehová techpaleuia ika itonal. Ximoiljui ni: Se akajya mitsiljuia xikinmaka maseualmej tlakualistli kampa ta tiitstok. Ta tijmati amo mitstlaxtlauisej, monekis ta tikixtlauas nochi. Nojkia, kema tikinmaka nopa tlakualistli, amo kinekij kiselisej uan sekij peuaj mitskualankaitaj. ¿Uejkauaskia tijchijtos nopa tekitl? Uelis nimantsi timoyolkokoskia uan ayokmo tijchiuaskia tlen mitsiljuijkej. Tojuantij nojkia kiampa techpano, tijkixtiaj tonali uan tijtekiuiaj totomij pampa tijnekij tikinkamanaljuisej maseualmej, uan inijuantij san techpinajtiaj uan sekij techkualankaitaj. Maske kiampa techpano, tojuantij nojua titlajtolmoyauaj. Ni kinextia toTeotsij itonal nelia techpaleuia.

KEMA TITEKITIJ IUAYA TOTEOTSIJ TECHPALEUIA MA TITEIKNELIKAJ

15. ¿Kenijkatsa tlajtolmoyaualistli kichiua ma moaxiti tlen toTeotsij mosentlalijtok?

15 ¿Kenijkatsa tlajtolmoyaualistli kichiua ma moaxiti tlen toTeotsij mosentlalijtok? ToTeotsij kinekiyaya maseualmej ma itstokaj nochipa, uan nojua kineki nopa maske Adán tlajtlakolchijki (Is. 55:11). Jehová kititlanki iKone ma techmakixtiki tlen tlajtlakoli uan mikilistli. Tlaj tijnekij timomanauisej uan tiitstosej nochipa, moneki tijneltokasej toTeotsij. Jesús kinmachtik maseualmej tlake  kineki toTeotsij ma kichiuakaj uan kiniljuik itokilijkauaj nojkia ma kinmachtikaj sekinok. Yeka titlajtolmoyauaj uan tikinpaleuiaj maseualmej ma mouampojchiuakaj iuaya Jehová, kiampa titekitij iuaya uan tijpaleuiaj ma kinmakixti maseualmej tlen tlajtlakoli uan mikilistli.

16. ¿Tlake tlanauatili tijneltokaj kema titlajtolmoyauaj?

16 Kema tikinpaleuiaj maseualmej ma momakixtikaj, tijnextiaj tikinikneliaj uan nojkia tikikneliaj Jehová. “Yajaya kineki nochi tlakamej ma momakixtikaj uan ma kimatikaj tlen nelia melauak.” (1 Tim. 2:4.) Kema se fariseo kitlajtlanik Jesús tlake tlanauatili tlen tlauel ipati monekiyaya kineltokas, ya kinankilik: “‘Xikikneli toTeko Dios ika nochi moyolo, uan ika nochi moalma, uan ika nochi motlalnamikilis’. Ya ni nopa tlanauatili tlen más ueyi uan tlen más moneki tijchiuasej. Uan nopa ompa tlanauatili no iuikal elisneki: ‘Xikinikneli sekinok keja timoiknelia moselti’” (Mat. 22:37-39). Kema titlajtolmoyauaj, tijnextiaj tijneltokaj nopa tlanauatili (xijpoua Hechos 10:42).

17. ¿Kenijkatsa tijyolmati ta pampa titekiti iuaya Jehová?

17 Jehová nelia tlauel techteochijtok, pampa techmakatok se tekitl tlen kichiua ma tiyolpakikaj, ma timonechkauikaj iuaya uan ika toikniuaj, uan tlen techpaleuia nochipa kuali ma timouikakaj iuaya. Uan pampa titekitij iuaya, ueli tijnextiliaj tikikneliaj uan nojkia tikinikneliaj sekinok. Ipan nochi Tlaltipaktli itstokej tlauel miakej toTeotsij itekipanojkauaj, sekij nojua telpokamej uan sekij ya uejueyij, itstokej katli tlatominpiaj uan katli amo kipiaj miak tomij, sekij kuali tlaneltokaj uan sekij nojua kinpoloua kuali tlaneltokasej. Tijyolmatij kej kiijtok se toikni katli eua Francia: “Katli tlauel kipia miak chikaualistli, katli kichijchijki nochi tlen onka uan katli nochipa yolpaktok, nechiljuia: ‘¡Xia, uan xikiniljui maseualmej ajkia na! Xikinkamanaljui ika nochi moyolo. Na nimitsmakas nochikaualis, noTlajtol, iluikaeuanij uan sekinok katli ininuaya titlajtolmoyauas. Na nimitsmachtis kenijkatsa tijchiuas, uan kema monekis, na nimitsyakanas’. ¡Nelia se ueyi tlateochiualistli tijchiuasej tlen Jehová kineki uan titekitisej iuaya!”.