Ir al contenido

Ir al índice

¿Tijtlaskamatiliaj Jehová pampa techmakatok “tlen nelia ueyi”?

¿Tijtlaskamatiliaj Jehová pampa techmakatok “tlen nelia ueyi”?

“Ma tijtlaskamatikaj toTeko Dios pampa techmakatok [...] nopa regalo tlen nelia ueyi hasta axueli tijtlamipouasej tlen ya.” (2 CORINTIOS 9:15)

UIKATL: 121, 63

1, 2. 1) ¿Tlake kiijtosneki tlen toTeotsij “techmakatok”? 2) ¿Tlake tlajtlanili tijnankilisej ipan ni tlamachtili?

PAMPA tlauel techiknelia, Jehová techmakak se tlamantli tlen tlauel ipati, kititlanki iKone katli tlauel kiiknelia ma techmakixtiki (Juan 3:16; 1 Juan 4:9, 10). Apóstol Pablo kiijtok toTeotsij “techmakatok [...] tlen nelia ueyi hasta axueli tijtlamipouasej tlen ya” (2 Cor. 9:15). ¿Kenke Pablo kiijtok nopa?

2 Pablo kimajtoya pampa Jesús mijki, toTeotsij kichiuas nochi tlen kiijtojtok (xijpoua 2 Corintios 1:20). Uajka, tlen toTeotsij “techmakatok” kiijtosneki Jesús imikilis, uan nochi tlamantli tlen techmaka pampa tlauel techiknelia. Tlen toTeotsij techmakatok nelia tlauel ipati uan amo uelis nochi tijkuamachilisej. ¿Kenijkatsa kinamiki tijyolmatisej ika  nopa tlamantli tlen toTeotsij techmakatok? ¿Uan tlake kinamiki tijchiuasej ipan ni tonali kema nechka moilnamikis Cristo imikilis? Ni xiuitl moilnamikis ipan miercoles, marzo 23.

TLEN TOTEOTSIJ TECHMAKATOK NELIA TLAUEL IPATI

3, 4. 1) ¿Kenijkatsa tijyolmatij kema se akajya techmaka se tlenijki? 2) ¿Kenijkatsa se tlamantli tlen techmakaj kichiuaskia ma timoyolpatlakaj?

3 Maske tlauel tiyolpakij kema se akajya techmaka se tlenijki, kemantika tlauel tijpatiitaj san se keski tlamantli, pampa kichiua ma timoyolpatlakaj. Ximoiljui ipan ni tlamantli: ta tijchiua se tlamantli tlen amo kuali uan tekichiuanij kiijtouaj moneki timikis. Uajka se maseuali tlen amo tikixmati kiijtoua yaya mikis pampa amo kineki ma mitsmiktikaj. ¿Kenijkatsa tijyolmatiskia?

4 Uelis nama timonejnemiltiskia kej kinamiki. Uelis tijnextiskia tlauel tikiniknelia sekinok uan tikinmakaskia tlen tijpia, uan tikintlapojpoljuiskia katli mitschiuilijtokej tlen amo kuali. Uan nochipa tijnextiskia tijtlaskamatilia tlen kichijki nopa maseuali pampa mitsmakixtik.

5. ¿Kenke tlen Jehová techmakatok nelia tlauel ipati?

5 Maske tlauel kuali tlen kichijki nopa maseuali, tlen toTeotsij techmakatok “nelia ueyi” o tlauel ipati (1 Ped. 3:18). Pampa titlajtlakolchiuanij, nochi kinamiki timikisej (Rom. 5:12). Uan pampa Jehová tlauel techiknelia, kititlanki Jesús ma mikiki uan kiampa techmakixtiskia (Heb. 2:9). Uan pampa Jesús motemaktilik, ayokmo kema onkas mikilistli (Is. 25:7, 8; 1 Cor. 15:22, 26). Nochi katli tlaneltokasej ipan Jesús uelis itstosej ika pakilistli uan tlaseuilistli, sekij itstosej iluikak uan sekinok ipan Tlaltipaktli (Rom. 6:23; Apoc. [Rev.] 5:9, 10). ¿Tlake sekinok tlamantli nojkia techmakas Jehová?

6. 1) ¿Tlake tlateochiualistli tijneki tijselis teipa? 2) ¿Kenijkatsa uelis tijnextisej tijtlaskamatiliaj Jehová?

6 Pampa toTeotsij temaktilik iKone, Tlaltipaktli mochiuas se xochimili, mochikauasej katli mokokouaj uan moyolkuisej katli miktokej (Is. 33:24; 35:5, 6; Juan 5:28, 29). Tlauel tikikneliaj Jehová uan Jesús, pampa techmakatokej se tlamantli tlen tlauel ipati. ¿Kenijkatsa uelis tijnextisej tikintlaskamatiliaj? Tijnextisej tlaj 1) tijchiuasej kej Jesús, 2) tlaj tikiniknelisej toikniuaj, uan 3) tlaj titetlapojpoljuiaj ika nochi toyolo.

MA TIJCHIUAKAJ KEJ CRISTO

7, 8. ¿Tlake tijchiuasej tlaj tijtlaskamatiliaj Jesús pampa techiknelia?

7 ToTeotsij itlaiknelijkayo kinamiki techyololinis ma tijchiuakaj kej Jesús. Apóstol Pablo kiijtok: “Pampa toueyiteko Cristo techiknelia miak, itlaiknelijkayo techchiuilia ma titekitikaj chikauak” (xijpoua 2 Corintios 5:14, 15). Pablo kimatiyaya tlaj tijtlaskamatiliaj Jesús pampa tlauel techiknelia, kichiuaskia ma “titekitikaj chikauak” o tijnekisej tijtlepanitasej uan tikiknelisej. Tlaj kuali tijkuamachilisej tlen Jehová techmakatok, nochipa timonejnemiltisej kej kinamiki uan tijnextisej tijtlepanitaj Jesús. ¿Kenijkatsa tijchiuasej ni?

8 Tlaj tikikneliaj Jehová, techyololinis ma tijchiuakaj kej Jesús (1 Ped. 2:21; 1 Juan 2:6). Kema tijneltokaj toTeotsij uan Cristo, tijnextiaj tlauel tikinikneliaj. Jesús kiijtok: “Tlakamej tlen kimatij notlanauatil uan nelia kichiuaj, inijuantij tlen nelia nechikneliaj. Uan noTata kiniknelis tlen nechikneliaj, uan na nojkia nikiniknelis  uan nimonextis ika sejse inijuantij” (Juan 14:21; 1 Juan 5:3).

9. ¿Tlake kinekij maseualmej ma tijchiuakaj?

9 Ipan nopa metstli kema moilnamiki Cristo imikilis, moneki timoiljuisej kenijkatsa timonejnemiltiaj. Yeka, ma timotlajtlanikaj: “¿Ipan tlake tlamantli nijnextia nijchiua kej Jesús? ¿Nojua moneki nijchiuas sekinok tlamantli?”. Tlauel moneki ma timotlajtlanikaj ni, pampa maseualmej kinekij ma timonejnemiltikaj kej inijuantij (Rom. 12:2). Tlaj amo timomokuitlauisej, nojkia tijnekisej tijchiuasej kej katli tlauel tlalnamikij uan kej katli nesij ipan televisión (Col. 2:8; 1 Juan 2:15-17). ¿Tlake techpaleuis amo tijchiuasej kej inijuantij?

10. ¿Tlake kinamiki timotlajtlanisej ipan nopa tonali kema moilnamiki Cristo imikilis, uan tlake kinamiki tijchiuasej? (Xikita nopa achtoui tlaixkopinkayotl.)

10 Ipan ni tonali kema monechkauijtiuala nopa tonali kema moilnamikis Cristo imikilis, nojkia moneki ma tikitakaj kenijkatsa timoyoyontiaj, tlake uikatl tijtlakakiliaj, tlake películas tijtlachiliaj, o tlake tlamantli tijpiaj ipan toteléfono, computadora o tableta. Ma timotlajtlanikaj ni: “¿Nipinauaskia tlaj Jesús kiitaskia kenijkatsa nimoyoyontijtok?” (xijpoua 1 Timoteo 2:9, 10). “Kej nimoyoyontia, ¿nesi nelia nijchiua kej Cristo? ¿Nojkia kipaktiskia Jesús nopa películas tlen nikita? ¿Kitlakakiliskia uikatl tlen nijkaki? ¿Nijnextiliskia Jesús noteléfono o tableta? ¿Ueliskia nikiljuis Jesús kenke nechpaktia se keski videojuegos?”. Tlaj tikikneliaj Jehová, amo tikitasej o tijpiasej yon se tlamantli tlen amo kuali, maske tlauel ouij tijmatiskiaj (Hech. 19:19, 20). Kema tijmaktilijkej Jehová tonemilis, tikiljuijkej tijtlepanitaskiaj Jesús ika tlen tijchiuaskiaj. Yeka amo kinamiki tijpiasej yon se tlamantli tlen kichiuaskia ouij ma tijchiuakaj kej Jesús (Mat. 5:29, 30; Filip. 4:8).

11. 1) ¿Tlake nojua tijchiuasej tlaj tikikneliaj Jehová uan Jesús? 2) ¿Kenijkatsa uelis tijpaleuisej se toikni ipan tlanechikoli?

11 Pampa tikikneliaj Jesús, techyololinia ma titlajtolmoyauakaj ika nochi toyolo (Mat. 28:19, 20, TNM; Luc. 4:43). Ipan ni tonali kema nechka moilnamikis Cristo imikilis, uelis titlatekipanosej kej precursores auxiliares, uan titemakasej 30 o 50 horas. Se toikni katli ayokmo kipia isiua uan kipia 84 xiuitl moiljuik ayokmo ueliskia tlatekipanos kej precursor auxiliar pampa ya ueyi uan ayokmo kuali itstoya. Uajka precursores katli nechka itstoyaj kipaleuijkej, kiitakej kanke ueliskia tlajtolmoyauas uan inijuantij kiuikayayaj. Yeka ni toikni tlajtolmoyajki 30 horas ipan se metstli. ¿Ueliskia tijpaleuisej se toikni ipan tlanechikoli nojkia ma mochiua precursor ipan marzo uan abril? Maske amo nochi uelis titlatekipanosej kej precursores, kena uelis tijchiuasej kampeka nojua titlajtolmoyauasej miak uan kiampa tijtekipanosej Jehová ika nochi tochikaualis. Tlaj kiampa tijchiuasej, tijnextisej tijtlaskamatiliaj Cristo kej kichijki Pablo. Pampa toTeotsij techiknelia, ¿tlake nojua techyololinia ma tijchiuakaj?

MA TIKINIKNELIKAJ TOIKNIUAJ

12. ¿Tlake moneki tijchiuasej tlaj tijnekij toTeotsij ma techikneli?

12 Pampa toTeotsij techiknelia, nojkia kinamiki techyololinis ma tikiniknelikaj toikniuaj. Apóstol Juan kiijkuilok: “Nouampoyouaj tlen niinmechiknelia, intla toTeko techiknelijtok keja nopa, uajka moneki ma timoiknelikaj” (1 Juan 4:7-11). Uajka, tlaj tijnekij toTeotsij ma techikneli, moneki tikiniknelisej toikniuaj (1 Juan 3: 16). ¿Kenijkatsa uelis tijnextisej tikinikneliaj?

13. ¿Tlake technextilik Jesús ika tlen kichijki?

13 Ika tlen kichijki, Jesús technextilik kenijkatsa uelis tikiniknelisej sekinok. Kema itstoya ipan Tlaltipaktli, kinpaleuik maseualmej katli kipiayayaj kuali ininyolo. Ya kinchikajki katli mokokouayayaj, katli amo nejnemiyayaj, katli amo tlachiayayaj, katli amo tlakakiyayaj uan katli amo kamanaltiyayaj (Mat. 11:4, 5). Jesús amo kichijki kej katli tlayakanayayaj ipan religiones, pampa ya tlauel kipaktiyaya kinmachtis maseualmej katli kinekiyayaj kiixmatisej toTeotsij (Juan 7:49). Tlauel kinikneliyaya maseualmej uan nochipa kinejki kinpaleuis (Mat. 20:28).

¿Uelis tijpaleuisej se toikni katli ya ueyi ma tlajtolmoyaua? (Xikita párrafo 14)

14. ¿Tlake uelis tijchiuasej uan kiampa tijnextisej tikinikneliaj toikniuaj?

14 Kema moilnamikis Cristo imikilis, uelis timoiljuisej kenijkatsa tikinpaleuisej toikniuaj ipan tlanechikoli, uan tlauel moneki tikinpaleuisej katli ya ueuentsitsij. ¿Uelis tikinpaxalosej, tikinuikilisej tlakualistli, tikinpaleuisej ipan ininchaj, tikinuikasej tlanechikoli o tiasej titlajtolmoyauatij ininuaya? (Xijpoua Lucas 14:12-14.) ¡ToTeotsij itlaiknelijkayo moneki techyololinis ma tikiniknelikaj toikniuaj!

MA TIKINTLAPOJPOLJUIKAJ TOIKNIUAJ IKA NOCHI TOYOLO

15. ¿Tlake moneki tijmajtosej?

15 Pampa Jehová techiknelia, moneki techyololinis ma tikintlapojpoljuikaj toikniuaj. Nochi titlajtlakolejkej uan timikij pampa Adán techpanoltilik, yeka amo aka uelis kiijtos: “Na amo moneki ma nechmakixtikaj”. Maske se akajya tlauel kuali kitekipanoua toTeotsij, nojkia moneki ma kimakixtikaj. Uan maske tlauel titlajtlakolejkej, ¡moneki tijmajtosej toTeotsij techtlapojpoljuijtok! ¿Kenke tlauel moneki ma tijmajtokaj nopa? Ma tijnankilikaj ni tlajtlanili ika se neskayotl tlen Jesús kiijtok.

16, 17. ¿Tlake kinejki tlamachtis Jesús kema kiijtok se tlanauatijketl kitlapojpoljuik se tlakatl?

16 Jesús kiijtok se tlanauatijketl kitlapojpoljuik se tlakatl katli kitlauikiliyaya 60 millones tlen platatomij. Teipa, nopa tlakatl amo kitlapojpoljuik seyok katli kitlauikiliyaya san 100 platatomij. Tlaj nopa tlakatl kitlaskamatilijtoskia tlanauatijketl pampa kitlapojpoljuik, uajka nojkia kitlapojpoljuijtoskia nopa seyok tlakatl. Kema nopa tlanauatijketl kimatki tlen kichijtoya, tlauel kualanki. Yeka kinotski uan kiiljuik: “Ta tifiero tlakatl. Na nijtlapojpoljuik motlauikilis uan nochi tlen tinechtlauikiliyaya pampa ika nochi moyolo tinechtlajtlanik. Uajka ¿para tlen axtijtlasojtlak mouampo tlen nechtekipanoua mouaya keja na nimitstlasojtlak?” (Mat. 18:23-35). Kej nopa tlanauatijketl, Jehová nojkia techtlapojpoljuijtok. Yeka, pampa tlauel techiknelia uan techtlasojtla, ¿tlake kinamiki techyololinis ma tijchiuakaj?

17 Tlaj ayamo asi tonali kema moilnamiki  Cristo imikilis, ma timotlajtlanikaj: “¿Nechyolkokojtok se toikni? ¿Nijmati ouij nijtlapojpoljuis?”. Tlaj kena, uajka ma tijchiuakaj kej Jehová, pampa yaya ‘mokualtlalijtok para tetlapojpoljuis’ (Neh. 9:17; Sal. 86:5). Tlaj tijtlaskamatiliaj Jehová pampa techtlapojpoljuijtok, nojkia tikintlapojpoljuisej sekinok ika nochi toyolo. Tlaj tijnekij Jehová ma techikneli uan ma techtlapojpoljui, moneki tikiniknelisej uan tikintlapojpoljuisej toikniuaj (Mat. 6:14, 15). Maske uelis nojua techyolkokoua tlen techiuilijkej, kema tikintlapojpoljuiaj kichiua ma tiitstokaj ika pakilistli.

18. ¿Tlake kipaleuik Lily ma kiijiyoui Carol?

18 Kemantika amo techpaktia tlen kichiuaj sekij toikniuaj, uan uelis tlauel ouij tikinijiyouijtosej (xijpoua Efesios 4:32; Colosenses 3:13, 14). Ma tikitakaj tlake kipanok se toikni tlen itoka Lily. [1] Ya kinejki kipaleuis Carol, se toikni katli ya miktoya iueue. Kampa Carol kinekiyaya yas, Lily kiuikayaya, yaya kitlakouiyaya uan kipaleuiyaya ika sekinok tlamantli. Maske Lily tlauel kipaleuiyaya, Carol amo tleno kipaktiyaya, uan kemantika kimatiyaya ouij kipaleuis. Maske kiampa kipanok, Lily mosentlalik moiljuis san ipan kuajkuali tlamantli tlen kinextiyaya Carol, kiampa uelki kipaleuik miak xiuitl, teipa Carol mokokok uan mijki. Toikni Lily kiijtoua: “Tlauel nijneki nikitas kema Carol moyolkuis, kema ayokmo elis tlajtlakole”. Uajka, tlaj tijtlaskamatiliaj Jehová pampa techiknelia, uelis tikijiyouisej tlen kichiuaj toikniuaj maske amo techpaktia. Nojkia techpaleuis ma tijchiakaj nopa tonali kema ayokmo aka elis tlajtlakole.

19. ¿Tlake tijchiuasej tlaj tijtlaskamatiliaj tlen Jehová kichijtok?

19 Jehová nelia techmakatok se tlamantli tlen tlauel kuali. Kema nechka moilnamikis Cristo imikilis, moneki timoyoliljuisej ipan tlen Jehová uan Jesús kichijtokej. Mojmostla ma tijnextikaj tikintlaskamatiliaj. Ma tijchiuakaj kej Jesús kichijki, ma tikiniknelikaj toikniuaj uan ma titetlapojpoljuikaj ika nochi toyolo.

^ [1] (párrafo 18) Ipan ni tlamachtili mopatlatok se keski tokajyotl.