Ir al contenido

Ir al índice

¿Tikilnamiki?

¿Tikilnamiki?

¿Tiuelis tijnankilis ni tlajtlanili tlen tlamachtili katli kiski ipan Tlen Tematiltia, 2019?

¿Tlake kiijtosneki kema toTeotsij kiijtok: “Niyon se tepostli [...] axuelis inmechtsontlamiltis”? (Is. 54:17).

Uelis timotemachisej toTeotsij techmanauis maske tokualankaitakauaj kitekiuisej miak tlamantli kejuak eliskia “se ajkomalakatl” (Is. 25:4, 5). Katli techkualankaitaj amo kema uelis techtsontlamiltisej (w19.01, iamayo 6, 7).

¿Kenijkatsa toTeotsij kinextik xitlaualistli ika canaáneuanij uan israeleuanij katli amo tlaneltokakej?

ToTeotsij kintlatsakuiltik katli momekatiyayaj uan katli kinchiuiliyayaj tlen amo xitlauak siuamej uan konemej. Uan kinteochijki katli tlaneltokakej uan kinextijkej xitlaualistli (w19.02, iamayo 22, 23).

¿Tlake moneki tijchiuasej tlaj se akajya katli amo kitekipanoua Jehová momaijtoua toixteno?

Amo tleno tikijtosej uan tijnextisej tlatlepanitakayotl. Maske kiampa tijchiuasej, amo tikijtosej “amén” yon tikinmaitskisej. Uelis tojuantij ichtakatsi timomaijtosej (w19.03, iamayo 31).

¿Kenke tlauel kiixpanoj se konetl kema se akajya kiitskia o kichiualtia ma moteka iuaya?

Kema se akajya kiitskia se konetl o kichiualtia ma moteka iuaya kiixpano katli kichiuiliaj nopa amo kuali tlamantli, tlanechikoli, tekichiuanij uan tlauel kiixpano Jehová. Ipan se keski altepemej kampa eltok nopa tlanauatili, ueuejtlakamej kichiuaj tlen tekichiuanij kiijtouaj (w19.05, iamayo 9, 10).

¿Tlake techpaleuis ma tijpatlakaj tlen techyololinia?

Eyi tlamantli: timomaijtosej, kuali timoyoliljuisej uan kiampa tikitasej tlake tijpiaj toyolijtik uan tikintlapejpenisej kuali touampoyouaj (w19.06, iamayo 11).

¿Tlake uelis tijchiuasej uan kiampa timokualchijchiuasej nama uan tikijiyouisej tlatsakuiltili?

Moneki kuali timouampojchiuasej iuaya Jehová, timotemachisej ya techiknelia uan amo kema techtlauelkauas, tijpouasej Biblia mojmostla uan nochipa timomaijtosej. Nojkia ma tijneltokakaj nelia tijselisej miak tlateochiualistli kema tekichijtos toTeotsij iTlanauatijkayo, ma tijtsontekontlalikaj textos uan ma tijtsontekontlalikaj uikatl tlen ika tijueyichiuaj Jehová (w19.07, iamayo 2-4).

¿Kenijkatsa uelis tikinpaleuisej tochampoyouaj uan kiampa nojkia uelis momanauisej?

Tlauel moneki tijkuamachilisej tlen kiyolmatij, nochipa kuali timonejnemiltisej, tijpiasej toyolo uan tikijtosej tlen tijneltokaj ika kuali tlajtoli (w19.08, iamayo 15-17).

Kej kiijtoua Mateo 11:28, ¿kenijkatsa techyoltlalia Jesús?

Itstokej touaya katli kuali techyakanaj, tikinpiaj kuali touampoyouaj katli ininuaya titlatekipanouaj uan tijchiuaj se kuali tekitl (w19.09, iamayo 23).

¿Kenijkatsa Jehová uelis techmakas chikaualistli uan kiampa tijchiuasej se tlenijki? (Filip. 2:13).

Kema tijpouaj Biblia uan timoyoliljuiaj, Jehová techmaka chikaualistli uan techpaleuia ma tijnekikaj tijchiuasej se tlenijki. Uan ika itonal uelis techpaleuis nojua kuali ma tijchiuakaj tlen ipa tiuelij tijchiuaj (w19.10, iamayo 21).

¿Tlake mitspaleuis kema ayamo tijtlapejpenia tlake tijchiuas?

Makuili tlamantli: kuali ximomachti tlen tijneki tijmatis, xikiljui toTeotsij ma mitsmaka tlalnamikilistli, ximoiljui kenke moneki tijchiuas, xikita tlake tijchiuas ipan se keski tlamantli uan xikita tlake nelia uelis tijchiuas (w19.11, iamayo 27-29).

¿Satanás kiiljuik Eva kipixtoya ipan itlakayo se tlamantli tlen amo kema miki?

Amo. Satanás amo kiiljuik mikiskia uan kisaskia ipan itlakayo se tlamantli. Ya kiiljuik Eva amo kema mikiskia. Nochi tlamachtili tlen amo melauak polijki kema tlauel uetski miak atl kema Noé itstoya. Maseualmej pejkej kineltokaj tijpiaj se tonaltsi tlen amo kema miki pejki teipa kema ya uetstoya miak atl, kema kichijchiuayayaj Babel (w19.12, iamayo 15).