Jehová itlajtoltemakauaj tlajtolmoyauaj nechka Monrovia (Liberia)

TLEN TIJCHIUASEJ IPAN TLANECHIKOLI KEJ TIMONEJNEMILTIAJ UAN TITLAJTOLMOYAUAJ Enero 2018

Tlen ueliskia tikijtos

Tlen uelis tikijtosej kema kinojnotsasej se maseuali o kema sampa kipaxalotij uan tikinixtomilisej kenijkatsa Biblia techpaleuia ipan ni tonali.

TLEN TLAUEL IPATI KATLI BIBLIA TLAMACHTIA

ToTeotsij iTlanauatijkayo tlen eltok iluikak monechkauijtok

Juan amo tlapijpixtoya, san mosentlalijtoya kitekipanos toTeotsij. Ipan ni tonali tlaj amo titlapijpiaj nojkia techpaleuis timosentlalisej tijtekipanosej Jehová.

TLEN TLAUEL IPATI KATLI BIBLIA TLAMACHTIA

Tlen tijyekouaj kema Jesús tlamachtik ipan se tepetl

¿Tlake kiijtosneki tijmajtosej moneki timomachtisej toTeotsij iTlajtol? ¿Tlake uelis nijchiuas uan kiampa nojua kuali nimomachtis toTeotsij iTlajtol?

KEJ TIMONEJNEMILTIAJ

Achtoui ta uan moikni ximotlapojpoljuikaj uan ximoyoltlalikaj

¿Kenke Jesús kiijtok moneki kuali timouikasej ininuaya toikniuaj tlaj tijnekij toTeotsij ma kipakti tlen tijchiuaj kema tijtekipanouaj?

TLEN TLAUEL IPATI KATLI BIBLIA TLAMACHTIA

Achtoui ma tijtemokaj toTeotsij iTlanauatijkayo

Maske uelis titlajtlanisej toTeotsij miak tlamantli, ¿tlake achtoui moneki titlajtlanisej kema timomaijtosej?

KEJ TIMONEJNEMILTIAJ

Ayokmo ximotekipachojtokaj

Kema Jesús tlamachtik ipan se tepetl, ¿tlake kinejki techmachtis kema kiijtok ayokmo ma timotekipachojtokaj?

TLEN TLAUEL IPATI KATLI BIBLIA TLAMACHTIA

Jesús kinikneliyaya maseualmej

Kema Jesús kinchikajki maseualmej kinextik kipixtoya miak chikaualistli, nojkia kinextik kinikneliyaya uan kintlasojtlayaya sekinok.

TLEN TLAUEL IPATI KATLI BIBLIA TLAMACHTIA

Jesús teyolchikauayaya

Kema timoatsonpoliuiltijkej, timochijkej Cristo itokilijkauaj uan tikijtojkej tijchiuasej tlen ya tlanauatia. Kema kiampa tijchiuaj, tijseliaj miak tlateochiualistli uan tlauel techpaleuia, maske kemantika ouij tijmatij tijchiuasej.