Ir al contenido

Ir al índice

Abril 6-12

Ipan ni xiuitl Cristo imikilis moilnamikis ipan martes 7, metstli abril

Abril 6-12

Kema nechka moilnamikis Cristo imikilis, miakej toikniuaj moyoliljuiaj kenijkatsa Jehová uan Jesús tlauel techikneliaj (Jn 3:16; 15:13). Uelis tijtekiuis ni recuadro kema tijpouas pilamochtsitsij Mateo, Marcos, Lucas uan Juan kampa kiijtoua tlake kichijki Jesús kema nechka tlamiskia tlajtolmoyauas ipan Jerusalén. Tlen kichijki nojkia nesi ipan amochtli Jesús: el camino, la verdad y la vida, tlaxeloli 6. ¿Tlake mitsyololinia xijchiua pampa tijmati Jehová uan Jesús tlauel mitsikneliaj? (2Co 5:14, 15; 1Jn 4:16, 19).

JESÚS TLANKI TLAJTOLMOYAUA IPAN JERUSALÉN

Kema

Kanke

Tlen panok

Mateo

Marcos

Lucas

Juan

Nisán 8, xiuitl 33 (Abril 1, 2, 2020)

Betania

Jesús asito kema poliuiyaya chikuasej tonali ika mochiuaskia Pascua

 

 

 

11:55–12:1

Nisán 9 (Abril 2, 3, 2020)

Betania

María kipolok aceite ipan Jesús itsonteko uan iikxiuaj

26:6-13

14:3-9

 

12:2-11

Betania, Betfagué uan Jerusalén

Asito Jerusalén ipan se pilburrojtsi

21:1-11, 14-17

11:1-11

19:29-44

12:12-19

Nisán 10 (Abril 3, 4, 2020)

Betania uan Jerusalén

Kitelchijki se higuerakuauitl; sampa kinkixtik tlanamakanij ipan teokali

21:18, 19; 21:12, 13

11:12-17

19:45, 46

 

Jerusalén

Nopa sacerdotes uan nopa escribas moiljuiyayaj kenijkatsa kimiktisej

 

11:18, 19

19:47, 48

 

Jehová kamanaltik; Jesús kiijtok kimiktiskiaj; moaxitik tlen Isaías kiijtok, judíos amo tlaneltokaskiaj

 

 

 

12:20-50

Nisán 11 (Abril 4, 5, 2020)

Betania uan Jerusalén

Kinmachtik ika nopa higuerakuauitl tlen pilintoya

21:19-22

11:20-25

 

 

Teokali tlen Jerusalén

Amo kineltokayayaj tlaj toTeotsij kimakatoya tlanauatili; neskayotl tlen nopa omej tekoneuaj

21:23-32

11:27-33

20:1-8

 

Neskayotl tlen nopa tlatekipanouanij katli temiktiaj uan kema tlakuajkej pampa mosenkajkej

21:33–22:14

12:1-12

20:9-19

 

Jesús kinnankilik tlen toTeotsij uan César, kema moyolkuisej uan tlen nopa tlanauatili tlen tlauel ipati

22:15-40

12:13-34

20:20-40

 

Tlajtlankej tlaj Cristo eliyaya tlen David ichampoyouaj

22:41-46

12:35-37

20:41-44

 

Kiijtok amo kuali tlen kichiuayayaj escribas uan fariseos

23:1-39

12:38-40

20:45-47

 

Kiitak kema se siuatl kitlalik tomij ipan kuakajo

 

12:41-44

21:1-4

 

Tepetl Olivos

Kiijtok tlake panoskia ipan itlamia tonali

24:1-51

13:1-37

21:5-38

 

Neskayotl tlen nopa matlaktli ichpokamej, tlen nopa talentos uan tlen nopa borregojmej uan chivos

25:1-46

 

 

 

Nisán 12 (Abril 5, 6, 2020)

Jerusalén

Katli kinyakanayayaj judíos kitemolijkej kimiktisej Jesús

26:1-5

14:1, 2

22:1, 2

 

Judas moiljuia kenijkatsa kikajkayauas Jesús

26:14-16

14:10, 11

22:3-6

 

Nisán 13 (Abril 6, 7, 2020)

Jerusalén uan tlen eltoya nechka

Jesús kinnauatik itokilijkauaj ma kikualchijchiuatij kampa kichiuaskiaj Pascua

26:17-19

14:12-16

22:7-13

 

 Nisán 14 (Abril 7, 8, 2020)

Jerusalén

Kichijki nopa Pascua ininuaya apóstoles

26:20, 21

14:17, 18

22:14-18

 

Kinikxipajpajki nopa 12 apóstoles

 

 

 

13:1-20

Jesús kiijtoua Judas kitemaktilis, uan kiiljuia ma yaui

26:21-25

14:18-21

22:21-23

13:21-30

Kipeualtik toTeko iTlakualis (1Co 11:23-25)

26:26-29

14:22-25

22:19, 20, 24-30

 

Kiijtok Pedro kiijtoskia amo kiixmati uan kitlauelkauaskiaj iapóstoles

26:31-35

14:27-31

22:31-38

13:31-38

Kiijtok kinmakaskia se tlapaleuijketl; neskayotl tlen nopa kuali xokomekatsontli; kinnauatia ma moiknelikaj; nojua momaijtok ika apóstoles

 

 

 

14:1–17:26

Getsemaní

Tlauel mokuesok; kitemaktilijkej uan kiitskijkej

26:30, 36-56

14:26, 32-52

22:39-53

18:1-12

Jerusalén

Anás kitlajtlania; Caifás kitlajtolsenkajki ipan Sanedrín; Pedro kiijtok amo kiixmatiyaya

26:57–27:1

14:53–15:1

22:54-71

18:13-27

Teipa kema kitemaktilik Jesús, Judas mokuapilok (Hch 1:18, 19)

27:3-10

 

 

 

Iixpa Pilato, teipa ika Herodes, uan sampa kiuikakej ika Pilato

27:2, 11-14

15:1-5

23:1-12

18:28-38

Pilato kinekiyaya kimajkauas Jesús; judíos kinejkej ma kimajkauakaj Barrabás; Pilato tlanauatik ma kimiktikaj Jesús

27:15-30

15:6-19

23:13-25

18:39–19:16

(U. las 3 ika tiotlak)

Gólgota

Mijki ipan kuauitl

27:31-56

15:20-41

23:26-49

19:16-30

Jerusalén

Kitemouijkej itlakayo uan kitlalitoj ipan se tlakakauaya

27:57-61

15:42-47

23:50-56

19:31-42

Nisán 15 (Abril 8, 9, 2020)

Jerusalén

Nopa sacerdotes uan fariseos tlanauatijkej ma kimokuitlauitij kampa kitoktoyaj uan kuali kitsajkej

27:62-66

 

 

 

Nisán 16 (Abril 9, 10, 2020)

Jerusalén uan tlen eltoya nechka; Emaús

Jesús moyolkuik; monextik makuilpa ininixpa itokilijkauaj

28:1-15

16:1-8

24:1-49

20:1-25

Kema panotoya nisán 16

Jerusalén; Galilea

Miakpa monextik ininixpa itokilijkauaj (1Co 15:5-7; Hch 1:3-8); kiniljuik tlen kinamiki kichiuasej; kintitlanki ma tlamachtitij

28:16-20

 

 

20:26–21:25