Ir al contenido

Ir al índice

 TLAMACHTILI 99

Se tetsajketl tlaneltokak

Se tetsajketl tlaneltokak

Ne Filipos, itstoya se ichpokatlatekipanojketl tlen kipixtoya se amo kuali ajakatl, uan kichiuayaya ma kiijto tlen teipa panoskia. Yeka katli kintekipanouayaya kitlaniyayaj miak tomij. Kema Pablo uan Silas asitoj Filipos, nopa ichpokatl kintokilijtinenki miak tonali. Nopa amo kuali ajakatl kichiuayaya chikauak ma kiijto: “¡Ni tlakamej kitekipanouaj toTeotsij katli tlauel Ueyi!”. Teipa Pablo kiiljuik nopa amo kuali ajakatl: “¡Nimitsnauatia ika itoka Jesucristo xikisa tlen ni ichpokatl!”. Uajka nopa amo kuali ajakatl kiski tlen nopa ichpokatl.

Katli nopa ichpokatl kintekipanouayaya tlauel kualankej pampa kiitakej ayokmo ueliskia kitlanisej tomij. Yeka kinuauatatstiajkej Pablo uan Silas kampa itstoyaj tekichiuanij, uan kiniljuitoj: “¡Ni tlakamej amo kineltokaj totlanauatiljuaj uan kinajkomanaj maseualmej ipan toaltepe!”. Nopa tekichiuanij tlanauatijkej ma kinuijuitekikaj uan ma kintsakuakaj. Nopa tetsajketl kinkauato kampa tlauel tsintlayoua. Nojkia kinkalakilik ininikxiuaj ipan se cepo, eliyaya se uapali tlen kikoyonijtoyaj.

Uajka Pablo uan Silas pejkej kiueyichiuaj Jehová ika uikatl, uan katli tsaktoyaj kinkaktoyaj. Uan tlajkoyoual chikauak mojmolinik tlali kampa tsaktoyaj. Motlapok nochi puertas, cadenas uan cepos. Nopa tetsajketl motlalojtejki uan kintlachilito katli tsaktoyaj kampa tlauel tsintlayoua uan kiitak nochi puertas tlapojtoya. Moiljuik nochi katli tsaktoyaj cholojtoyaj, yeka kikixtik iespada uan kinekiyaya momiktis.

Pablo chikauak kiiljuik: “¡Amo ximomikti! ¡Nochi nikaj tiitstokej!”. Nopa tetsajketl motlalok kampa itstoyaj Pablo uan Silas uan motlankuaketski. Uan kintlajtlanilik: “¿Tlake moneki nijchiuas uan kiampa nimomakixtis?”. Kiiljuijkej: “Ta uan mochampoyouaj moneki intlaneltokasej ipan Jesús”. Uajka, Pablo uan Silas pejkej kinmachtiaj Jehová iTlajtol, uan nopa tetsajketl uan nochi ichampoyouaj moatsonpoliuiltijkej.

“Inmechitskisej uan inmechtlaijiyouiltisej. Uan inmechtemaktilisej ininixtla tekiuejmej ipan teopantinij, uan inmechtsakuasej. Uan inmechuikasej ininixtla tlanauatianij uan gobernadores para inmechteiljuisej pampa innechneltokiliaj. Uan keja nopa uelis inkinpouilisej tlen na” (Lucas 21:12, 13).