Ir al contenido

Ir al índice

Tlen moneki kimatisej katli mosentilijtokej

Tlen moneki kimatisej katli mosentilijtokej

SEKINOK TLANECHIKOLI

KAMPA KINMACHTIAJ TLAJTOLMOYAUANIJ. Tlaj precursores kinekij nojua tlauel tlatekipanosej, katli kipiaj 23 xiuitl uan ayamo kiaxitiaj 65, uelis yasej ipan se tlanechikoli tlen mochiuas domingo ika tiotlak. Toikni katli kiyakanas nopa tlanechikolistli kiijtos tlake hora uan kanke mochiuas.

KATLI KINEKIJ TLATEKIPANOSEJ BETEL. Nochi toikniuaj katli moatsonpoliuiltijtokej uan ayamo kiaxitiaj 35 xiuitl uan kinekij tlatekipanosej ipan Betel, uelis yasej ipan se tlanechikoli tlen mochiuas viernes ika tiotlak. Toikni katli kiyakanas nopa tlanechikolistli kiijtos tlake hora uan kanke mochiuas.

 TLEN MONEKI KIMATISEJ KATLI MOSENTILIJTOKEJ

ATSONPOLIUILISTLI. Iixpa kampa tlamachtiaj kiiyokatlalisej kampa uelis moseuisej katli moatsonpoliuiltisej. Nochi katli moatsonpoliuiltisej moneki moseuisej nopaya kema ayamo pejtos nopa tlamachtili tlen kiixtomaj kema moatsonpoliuiltiaj ipan tonali sábado ika ijnalok. Nochi moneki kiuikasej se toalla uan ininyoyo tlen kinamiki.

KAMPA KINPALEUIAJ KOKOYANIJ. Xikilnamiki nopaya uelis tiasej san kema NELIA moneki ma TECHPALEUIKAJ.

KAMPA TIMOSEUIS. Ximoiljui kenijkatsa tikinpaleuis sekinok. Xikilnamiki san uelis tiiyokatlalis kampa moseuisej mochampoyouaj, katli ininuaya tiualajki o katli tikinmachtia ika Biblia. Amo tleno xijtlali ipan nopa sillas tlen amo tijtekiuis.

KATLI KINEKIJ TLAPALEUISEJ. Tlaj tijneki titlapaleuis ipan ni ueyi tlanechikolistli, xia kampa uelis mitsiljuisej kenijkatsa uelis titlapaleuis.

TLASELIANIJ. Katli tlaseliaj kinekij mitspaleuisej. Xijchiua nochi tlen mitsiljuisej, kej kema mitsiljuiaj kanke tijketsas mocarro, kanke moneki tinejnemis, kanke uelis timoseuis uan sekinok tlamantli tlen mitsiljuisej.

TLEN TIJPOLOJTOK. Tlaj tijpantia se tlamantli katli se akajya kipolok, xijuika kampa kiajokuij nochi tlen kipolojtokej. Tlaj tijpolok se tlenijki, uelis tijtemoti nopaya. Nojkia moneki nopaya kinuikasej konemej katli mokuapolojtokej. Xikilnamiki, toikniuaj katli nopaya tlapaleuiaj amo kinmokuitlauiaj konemej. Timitstlajtlaniaj, xikinmokuitlaui mokoneuaj uan amo xikinkaua ma nemikaj ininseltsitsij.

TOMIJ. Motekiuijtok miak tomij pampa tijnekij tijpiasej kuajkuali sillas, tepostli tlen kichiua kuali ma kakisti se tlamachtili o ma nesi se video, uan sekinok tlamantli tlen kichiua kuali ma tijtlakakilikaj nochi tlamachtili tlen techpaleuia nojua ma tijnechkauikaj Jehová. Ika nopa tomij tlen titemaka ika nochi moyolo uelis titepaleuis ma moixtlaua tlen motekiuijtok, uan nojkia nojua ma momoyajto nopa kuali tlamachtili ipan nochi Tlaltipaktli. Ipan ni kali onka kampa uelis tijtlalis o titemakas tomij. Tlauel timitstlaskamatiliaj pampa titemaka tlen tiueli. Toikniuaj Katli kinyakanaj Jehová itlajtoltemakauaj nojkia tlauel mitstlaskamatiliaj pampa tijchiua kampeka titlapaleuis ika motomij ika nochi moyolo.

Ni kichijtokej Katli kinyakanaj Jehová itlajtoltemakauaj