Ir al contenido

Ir al índice

 TLAMACHTILI 14

¿Kenijkatsa uelis tiyolpakis ininuaya mochampoyouaj?

¿Kenijkatsa uelis tiyolpakis ininuaya mochampoyouaj?
  • ¿Kenijkatsa tlakatl uelis kuali mouikas iuaya isiua?

  • ¿Kenijkatsa uelis kichiuas iteki se siuatl?

  • ¿Kenijkatsa tetajmej uelis kuali kiniskaltisej ininkoneuaj?

  • ¿Kenijkatsa konemej uelis yolpaktosej ininuaya inintatauaj?

1. ¿Kenijkatsa uelis tiyolpakis ininuaya mochampoyouaj?

JEHOVÁ kineki ma tiyolpaktokaj ininuaya tochampoyouaj. Yeka Biblia techiljuia tlake moneki ma tijchiuakaj. Kema tijchiuaj tlen techtlajtolmaka, tlauel techpaleuia, yeka Jesús kiijtok: “Más kuali kipantiaj [o yolpakij] nopa tlakamej tlen kikakij iTlajtol toTeko uan kineltokiliaj” (Lucas 11:28).

2. ¿Tlake moneki tikilnamiktosej tlaj tijnekij tiyolpakisej ininuaya tochampoyouaj?

2 Tlaj tikilnamiktosej Jehová kichijki ma tikinpiakaj tochampoyouaj, tiyolpakisej ininuaya. Jesús kiijtok toTeotsij yaya “toTata” (Mateo 6:9). Uajka, toTata katli itstok iluikak kichijki ma tiitstokaj ininuaya tochampoyouaj, yeka kimati kenijkatsa uelis tiyolpakisej (Efesios 3:14, 15). Uan, ¿tlake kineki toTeotsij ma kichiuakaj nochi katli itstokej ipan se kali?

 TOTEOTSIJ KICHIJKI MA TIKINPIAKAJ TOCHAMPOYOUAJ

3. ¿Ajkia kiijtoua Biblia kichijki ma tiitstokaj ininuaya tochampoyouaj, uan kenke tijmatij nelnelia panok?

3 Jehová kinchijki Adán uan Eva, uan kichijki sansejko ma itstokaj ipan Xochimili Edén. Teipa kiniljuik: “Xikinpiakaj miak inmokoneuaj para inijuantij itstosej kampa ueli ipan nochi Tlaltipaktli” (Génesis 1:26-28; 2:18, 21-24). Ni nelia panok. Uan Jesús kinextik nelia kema ipan Génesis moixtoma kenijkatsa maseualmej pejkej itstoyaj ininuaya ininchampoyouaj (Mateo 19:4, 5). Maske tijpiaj miak kuesoli uan amo tiitstokej kej toTeotsij kinekiyaya, kena uelis tiyolpaktosej ininuaya tochampoyouaj. Ma tikitakaj kenijkatsa.

4. 1) ¿Tlake moneki tijchiuasej tlaj tijnekij tiyolpaktosej ininuaya tochampoyouaj? 2) ¿Kenke moneki ma timomachtikaj kenijkatsa monejnemiltik Jesús?

4 Tlaj nochi tijchiuasej tlen moneki tiyolpakisej ininuaya tochampoyouaj. Yeka moneki ma timoiknelikaj kej toTeotsij kichiua (Efesios 5:1, 2). Maske amo tikitaj toTeotsij, uelis tijchiuasej kej ya tlaj timomachtisej kenijkatsa monejnemiltik iachtouiKone ipan Tlaltipaktli (Juan 1:14, 18). Jesús nochipa kichijki kej iTata, yeka kema kiitayayaj uan kitlakakiliyayaj, kejuak kitlakakilijtoyaj Jehová uan kejuak itstoyaj iuaya (Juan 14:9). Uajka, tlaj tikitasej kenijkatsa techiknelik Jesús, uelis tijchiuasej kej ya uan kej nopa tiyolpaktosej ininuaya tochampoyouaj.

¿TLAKE MONEKI KICHIUASEJ TLAKAMEJ?

5, 6. 1) ¿Tlake kiijtok Jesús moneki ma kichiuakaj tlakamej? 2) ¿Tlake moneki tijchiuasej tlaj tijnekij ma techtlapojpoljuikaj?

5 Biblia kiijtoua tlakamej moneki kiniknelisej ininsiua kej Jesús kiniknelik itokilijkauaj. Ya ni kinnauatiaj: ‘Xikiknelikaj inmosiua kej Cristo kiniknelik itekipanojkauaj uan kinmakixtik. Uajka, tlakamej nojkia kej  nopa moneki kiniknelisej ininsiua kej moikneliaj. Katli kinikneliaj ininsiua, nojkia moikneliaj. Amo kitlauelkauaj inintlakayo, pampa motlamakaj uan momokuitlauiaj. Uajka, xikinmokuitlauikaj inmosiua kej Cristo kinmokuitlauia itekipanojkauaj’ (Efesios 5:23, 25-29).

6 Tlakamej moneki kiniknelisej ininsiuajuaj kej Jesús kiniknelik itokilijkauaj. Maske eliyayaj tlajtlakolejkej, ya ‘tlauel kiniknelik’ uan temaktilik inemilis (Juan 13:1; 15:13). Yeka tlakamej kinnauatiaj: “[Nochipa] xikiniknelikaj inmosiua uan amo ximokualanikaj ininuaya” (Colosenses 3:19). Tlaj se tlakatl kineki kichiuas ni kema isiua kichiuas tlen amo kinamiki, moneki kiilnamikis ya nojkia mokuapoloua. Pampa tlaj kineki ma kitlapojpoljuikaj, moneki kitlapojpoljuis isiua uan sekinok. Uan isiua nojkia moneki kichiuas nopa (xijpoua Mateo 6:12, 14 uan 15). Uajka, tlaj motlapojpoljuisej yolpaktosej.

7. ¿Tlake kimatiyaya Jesús tlen itokilijkauaj, uan kenke moneki kej nopa ma kichiuakaj tlakamej?

7 Jesús nojkia kiitayaya tlen kinpolouayaya itokilijkauaj uan tlen amo ueliyayaj kichiuaj. Yeka kema kuatitoyaj kiniljuik: “Xiualakaj nouaya ma timosiajkauatij kentsi kampa tlatsitsika” (Marcos 6:30-32). Tlakamej nojkia moneki kiitasej tlake kinpoloua ininsiua. Biblia kiijtoua siuamej “axtetik inintlakayo”, yeka toTeotsij kinnauatia tlakamej ma ‘kintlepanitakaj’. ¿Kenke? Pampa toTeotsij “nojkia kinmaka[s] yolistli yankuik” (1 Pedro 3:7). Uajka, tlakamej moneki kiilnamikisej toTeotsij kinpatiita tlakamej uan siuamej tlen amo kema kitlauelkauaj (Salmo 101:6).

8. 1) ¿Kenke se tlakatl moneki “kiiknelis isiua keja moiknelia”? 2) ¿Kenke kiijtoua Biblia se tlakatl uan se siuatl mochiua “san se inintlakayo”?

8 Biblia kiijtoua se tlakatl moneki “kiiknelis isiua keja moiknelia”, uan Jesús kiijtok ‘nopa omej mochiua san se inintlakayo’ (Mateo 19:6). Yeka, se tlakatl o se siuatl kinamiki  motekas san iuaya inamik (Proverbios 5:15-21; Hebreos 13:4). Ni uelis kichiuas tlaj kitekipachos tlen kineki inamik uan amo san tlen ya kineki (1 Corintios 7:3-5). Yeka, Biblia kiijtoua “axaka kitlauelkaua itlakayo. Nochi tlakamej kitlamakaj inintlakayo uan kimokuitlauiaj”. Uajka, se tlakatl moneki kiiknelis isiua kej ya moiknelia, uan ma kiilnamikto Jesús kitlajtolsenkauas ika tlen kichijki (Efesios 5:29; 1 Corintios 11:3).

9. ¿Tlake kiijtoua ipan Filipenses 1:8 kinextik Jesús, uan kenke nojkia moneki ma kinextikaj tlakamej?

9 Apóstol Pablo kiijtok ‘Jesucristo teiknelia’ (Filipenses 1:8). Yeka, katli itstoyaj iuaya yolpakiyayaj pampa tlauel teikneliyaya, uan siuamej katli kitokiliyayaj tlauel kinpaktiyaya itstosej iuaya (Juan 20:1, 11-13, 16). Uan siuamej nojkia moneki ma kiniknelikaj ininueue.

¿TLAKE MONEKI KICHIUASEJ SIUAMEJ?

10. ¿Tlake kinmachtia siuamej tlen Jesús kichijki?

10 Ipan se kali itstok se tlayakanketl, yeka kuali itstokej. Jesús nojkia kipia se itlayakanka katli kiiljuia tlake kichiuas. Yeka, kej “toTeko itsonteko Cristo”, “tlakatl kipia tekiuejkayotl ika isiua pampa itstok keja itsonteko” (1 Corintios 11:3). Jesús nochipa kineltoka toTeotsij pampa yaya kiyakana. Uajka, moneki ma tikinneltokakaj katli techyakanaj.

11. ¿Tlake moneki kinextis se siuatl ika iueue, uan ni kenijkatsa uelis kinpaleuis?

11 Kemantika tlakamej amo kuali tlayakanaj uan mokuapolouaj pampa tlajtlakolejkej. Yeka kema panos nopa, isiua amo kinamiki kipinajtis iueue yon kinekis yaya kinyakanas ichampoyouaj. Moneki kiilnamikis, toTeotsij amo kineki ma kualanikaj siuamej (1 Pedro 3:4). Tlaj kichiuas ni, kinekis kineltokas uan kitlepanitas. Biblia kiijtoua: “Siuatl moneki [tlauel] kitlepanitas iueue” (Efesios 5:33). Tlaj iueue amo kineltoka Cristo, Biblia kiijtoua: “Ma kikauili  iueue para ma kiyakana. Uan intla kej nopa kichiua, yonke se kipia iueue tlen axkineltoka iTlajtol toTeko, iueue kiitas para kuali iyolis isiua, uan ika yolik kineltokas toTeko yonke axtleno isiua kiiljuia. Kiitasej senkistok kuali tlen inkichiuaj uan kenijkatsa tlauel intlatlepanitaj” (1 Pedro 3:1, 2).

12. ¿Kenke amo kenijki tlaj se siuatl kiiljuis iueue tlen ya moiljuia?

12 Kemantika siuatl amo kipaktis tlen iueue kiijtos ma mochiua. Uan ni uelis panos maske iueue kitekipanoua toTeotsij o amo. Tlaj kiiljuis iueue tlen amo kipaktia, amo kiijtosneki amo kitlepanita. Uan tlaj iueue kiijtos ma mochiua tlen kiiljuia isiua, uelis nochi kinpaleuis. Biblia kiijtoua Sara kiiljuik Abraham kenijkatsa kisenkauaskiaj se kuesoli. Maske amo kipaktik tlen kiiljuik isiua, toTeotsij kinauatik: “Xijchiua nochi tlen Sara mitstlajtlania” (xijpoua Génesis 21:9-12). Kema se tlakatl kiijtoua tlake mochiuas uan amo kiixpano toTeotsij, isiua kitlepanita uan kipaleuia (Hechos 5:29; Efesios 5:24).

¿Tlake kinmachtia siuamej tlen kichijki Sara?

13. 1) ¿Tlake kintlajtolmakaj siuamej ipan Tito 2:4 uan 5? 2) ¿Tlake kiijtoua Biblia kema sekij mokauaj uan sekij kiixpolouaj inintoka kampa nesi mosenkajtokej?

13 Tlen siuamej kichiuaj ininchaj tlauel ipati, pampa kej nopa amo tleno kinpoloua. Biblia kiniljuia “ma kiniknelikaj ininueuejuaj uan ininkoneuaj. Ma kinnextilikaj para kipiasej kuali inintlalnamikilis. Ma kinmachtikaj para ma moyoliljuikaj tlen nelia kuali. Kuali ma kimokuitlauikaj ininchajchaj. Ma tepaleuikaj. Ma kinkauilisej ininueuejuaj para ma kinyakanakaj” (Tito 2:4, 5). Tlaj kichiuasej nopa, tlauel kiniknelisej uan kintlepanitasej (xijpoua Proverbios 31:10 uan 28). Kemantika, pampa tlajtlakolejkej, kema kipiaj uejueyi kuesoli, mokauaj o kiixpolouaj inintoka ipan amatl kampa nesi mosenkajtokej. Moneki kuali moyoliljuisej tlaj kinekisej mokauasej, pampa Biblia kiijtoua: “Se siuatl ma axkikaua iueue [...]. Uan se tlakatl san se  ma axkikaua isiua” (1 Corintios 7:10, 11). Uan kiijtoua uelis kiixpolosej inintoka ipan amatl kampa nesi mosenkajtokej san kema se tlen inijuantij momekatia (Mateo 19:9).

¿TLAKE MONEKI KICHIUASEJ TETAJMEJ?

14. ¿Tlake kichijki Jesús ika konemej, uan tlake moneki kichiuasej tetajmej?

14 Jesús kinnextilik tetajmej tlen moneki kichiuasej ika ininkoneuaj. Kema konemej amo kinkauayayaj ma kinechkauikaj Jesús, ya kiniljuik: “Xikinkauakaj ni konemej ma ualakaj kampa na. Amo xikintsakuilikaj”. Biblia kiijtoua “kinkuanajnauajki nopa konemej, uan kitlalik ima ininpani uan kinteochijki” (Marcos 10:13-16). Uajka, moneki tiitstos ininuaya mokoneuaj pampa inijuantij kinekij nochipa xiitsto ininuaya, amo san kemantika. Yeka, moneki xijkaua tonali kema uelis tikinmachtis, pampa Jehová kej nopa tlanauatia (xijpoua Deuteronomio 6:4-9).

15. ¿Kenijkatsa tetajmej uelis kinmanauisej ininkoneuaj?

15 Ipan ni tonali kichiuaj tlen amo kuali, yeka tetajmej moneki kinmokuitlauisej ininkoneuaj uan kiampa amo tleno kinchiuilisej katli kinchiualtiaj konemej  ma motekakaj ininuaya. Jesús kinmanauik itokilijkauaj katli kiniljuiyaya “nokoneuaj”. Yeka, kema kiitskitoj uan nechka kimiktiskiaj, kitemolik kenijkatsa kichiuaskia ma mochololtikaj (Juan 13:33; 18:7-9). Uajka, xikinmokuitlaui mokoneuaj, kej nopa Diablo amo tleno kinchiuilis (1 Pedro 5:8). * Uan ipan ni tonali sekij tlauel kinekij kinchiuilisej konemej tlen amo kuali.

¿Tlake kinmachtia tetajmej tlen Jesús kichijki ika konemej?

16. ¿Kenijkatsa uelis tetlalnamiktisej tetajmej kej Jesús kichijki kema mokuapolouayayaj itokilijkauaj?

16 Kema Jesús nechka kimiktiskiaj, itokilijkauaj mokualanijkej  pampa kinekiyayaj tlauel pankisasej. Jesús amo kualanki, ya kintlalnamiktik ika tlen kinmachtik uan ika tlen kichijki (Lucas 22:24-27; Juan 13:3-8). ¿Uan ta kenijkatsa ueliskia tikintlalnamiktis mokoneuaj? Moneki tijchiuas ‘san kej kinamiki’ uan amo ika kualantli. Amo kema xikiniljui tlen ika ueliskia tikinyolkokos “keja eliskia se machete tlen tlateki” (Jeremías 30:11; Proverbios 12:18). Kej nopa mokoneuaj kiitasej nelia kinpaleuia kema tikintlalnamiktia (Efesios 6:4; Hebreos 12:9-11).

¿TLAKE MONEKI KICHIUASEJ KONEMEJ?

17. ¿Tlake kinmachtia konemej tlen Jesús kichijki?

17 Konemej moneki kinneltokasej inintatauaj kej Jesús kichijki. Ya kiijtok: “Niinmechiljuijtok tlen noTata nechmachtijtok [...] pampa mojmostla nijchiua tlen kipaktia” (Juan 8:28, 29). Uajka, konemej moneki kinneltokasej inintatauaj kej Jesús kineltokak iTata, pampa Biblia ya nopa tlanauatia (xijpoua Efesios 6:1-3). Uan Jesús, maske amo tlajtlakole eliyaya kema eliyaya okichpil, kinneltokak María uan José katli eliyayaj tlajtlakolejkej, yeka itstoyaj ika pakilistli (Lucas 2:4, 5, 51, 52).

18. ¿Kenke Jesús nochipa kineltokak iTata, uan ajkia inijuantij yolpakij kema konemej kinneltokaj inintatauaj?

18 ¿Kenijkatsa konemej uelis kichiuasej kej Jesús uan kej nopa yolpakisej inintatauaj? Maske ouij moneki ma kinneltokakaj, pampa toTeotsij ya nopa kineki (Proverbios 1:8; 6:20). Jesús nochipa kineltokak iTata maske kemantika ouij tlen kinauatiyaya. Kema Jehová kinauatik ma kichiua tlen tlauel ouij, Jesús kiiljuik: “Xinechkixtili ni ueyi tlaijiyouilistli”. Maske Jesús kiiljuik iTata amo kinekiyaya kichiuas nopa, kichijki tlen kinauatik pampa san iTata kimatiyaya tlake kinamikiyaya kichiuas (Lucas 22:42). Kema  konemej tlaneltokaj, tlauel yolpakij inintatauaj uan Jehová (Proverbios 23:22-25). *

¿Tlake moneki kiilnamikisej telpokamej kema kinekisej kinchiualtisej ma tlajtlakolchiuakaj?

19. 1) ¿Kenijkatsa kitemolia Satanás ma tlajtlakolchiuakaj telpokamej? 2) ¿Kenijkatsa kiyolmatij tetajmej kema ininkoneuaj amo kuali monejnemiltiaj?

19 Diablo kinekiyaya ma tlajtlakolchiua Jesús, uan nojkia kitemolis ma tlajtlakolchiuakaj telpokamej (Mateo 4:1-10). Uelis ika sekinok telpokamej kinekis toikniuaj ma kichiuakaj tlen amo kuali, pampa kimati kiouijmatisej. Yeka, telpokamej moneki kinpiasej kuali ininuampoyouaj (1 Corintios 15:33). Xikilnamiki tlen kipanok Dina, katli eliyaya Jacob iichpoka. Ya kipixki miak kuesoli pampa mouampojchijki ininuaya katli amo kiueyichiuayayaj Jehová (Génesis 34:1, 2). ¿Timoiljuijtok kenijkatsa kema se telpokatl tlajtlakolchiua nochi ichampoyouaj moyolkokouaj, kej kema momekatia? (Proverbios 17:21, 25.)

¿KENIJKATSA UELIS TIYOLPAKIS ININUAYA MOCHAMPOYOUAJ?

20. ¿Tlake moneki tijchiuasej tlaj tijnekij tiyolpakisej ininuaya tochampoyouaj?

20 Kema tijchiuaj tlen kiijtoua Biblia amo ouij tijsenkauaj  kuesoli ika tochampoyouaj. Tlaj tijchiuasej tlen tlamachtia Biblia, techpaleuis ma tiyolpakikaj ininuaya tochampoyouaj. Uajka, xikiniknelikaj inmosiua kej Jesús kiniknelik itokilijkauaj. Siuamej, xijkauakaj inmoueue ma inmechyakana uan xijchiuakaj kej kintlajtolmakaj siuamej ipan Proverbios 31:10-31. Tetajmej, xikinmachtikaj inmokoneuaj (Proverbios 22:6). Katli inkinyakanaj inmochampoyouaj, ‘kuali xikinyakanakaj ipan inmochaj’ (1 Timoteo 3:4, 5; 5:8). Uan konemej, xikinneltokakaj inmotatauaj (Colosenses 3:20). Ipan se kali nochi titlajtlakolejkej, yeka moneki amo ma timoueyimatikaj uan ma timotlapojpoljuikaj.

21. ¿Tlake mosentlalijtok kichiuas toTeotsij, uan kenijkatsa uelis tiyolpaktosej ininuaya tochampoyouaj?

21 Biblia kipia miak tlamachtili tlen tlauel ipati katli techpaleuis kuali ma tiitstokaj ininuaya tochampoyouaj. Nojkia kiijtoua toTeotsij kichiuas se xochimili kampa Jehová itekipanojkauaj itstosej ika pakilistli (Apocalipsis [Revelación] 21:3, 4). ¡Nelia tlauel yejyektsi tlen toTeotsij mosentlalijtok kichiuas! Tlaj tijkauasej ma techyakana Jehová ika iTlajtol, uelis tiyolpaktosej ininuaya tochampoyouaj.

^ párr. 15 Ipan amochtli Aprendamos del Gran Maestro, tlamachtili 32, tlen kichijtokej Jehová itlajtoltemakauaj, kintlajtolmakaj tetajmej kenijkatsa kinmokuitlauisej ininkoneuaj.

^ párr. 18 Konemej uelis amo kinneltokasej inintatauaj tlaj kiniljuisej ma kichiuakaj tlen kiixpano toTeotsij (Hechos 5:29).