Ir al contenido

¿Mitspaktiskia tijmatis tlake nelnelia melauak?

¿Mitspaktiskia tijmatis tlake nelnelia melauak?

¿TLAKE tlamantli nelnelia melauak? Se keski tlajtlanili tlen tlauel ipati katli miakej kinekiskiaj ma kinnankilikaj. Uelis ta nojkia timotlajtlanijtok ni:

  • ¿Kitekipachoua toTeotsij tlen techpano?

  • ¿Asis se tonali kema tlamis tlauilankayotl uan tlaijiyouilistli?

  • ¿Tlake kinpano katli mikij?

  • ¿Sampa uelis tikinitasej katli miktokej?

  • ¿Kenijkatsa moneki ma timomaijtokaj tlaj tijnekij ma techtlakakili toTeotsij?

  • ¿Kenijkatsa uelis tiyolpakisej?

¿Kanke tijtemoskia ma mitsnankilikaj ni tlajtlanili? Maske onka miak amochtli katli kiijtouaj kinankiliaj ni tlajtlanili, o tlaj tikintlajtlaniskia se keski maseualmej, amo nochi sanse mitsnankiliskiaj. Uan maske sekij kiitaj kena kuali tlen tenankiliaj, amo uejkaua, pampa kema kiitaj ayokmo kipia ipati, nima kipatlaj tlen kiijtouaj.

Maske pano ni, onka se amochtli tlen kena xitlauak technankilia. Ipan ni amochtli uala tlen nelnelia melauak. Kema Jesucristo kinojnotski toTeotsij kiiljuik: ‘Motlajtol nelia melauak’ (Juan 17:17). Ipan ni tonali ni Tlajtoli kiixmatij kej Biblia. Nikaj tikitasej ika se keski tlajtoli kenijkatsa nelia temachtli uan amo ouij kej Biblia kinankilia nopa tlajtlanili tlen achtouia tikitakej.

 ¿Kitekipachoua toTeotsij tlen techpano?

¿KENKE MOTLAJTLANIAJ NI? Pampa ipan ni tonali itstokej miakej katli tlauel mosisiniaj uan techiuiliaj tlen amo kuali. Uan nojkia pampa ipan miak religiones temachtiaj toTeotsij kineki ma titlaijiyouikaj.

TLEN TLAMACHTIA BIBLIA: ToTeotsij amo kema techiuilia tlen amo kuali. Job 34:12 kiijtoua: “Uan tijmatij melauak para toTeko axkema kichiua tlen axkuali. Nochipa toTeko Tlen Kipia Nochi chikaualistli tetlajtolsenkauas keja kinamiki”. Uan pampa toTeotsij tlauel teiknelia, kinmakas maseualmej tlen nelia tlauel kuali, yeka Jesús techmachtik ma titlajtlanikaj ni kema timomaijtosej: “ToTeko Totata tlen tiitstok nepa iluikak [...]. Xiuala, xitlanauatiki nikaj. Ma kichiuakaj mopakilis nochi ipan ni Tlaltipaktli keja mochijtok nepa iluikak” (Mateo 6:9, 10). ToTeotsij nelia tlauel kitekipachoua tlen techpano, yeka temaktilik iKone pampa kineki ma moaxiti tlen mosentlalijtok kichiuas (Juan 3:16).

Nojkia xikita Génesis 1:26-28; Santiago 1:13, uan 1 Pedro 5:6, 7.

¿Asis se tonali kema tlamis tlauilankayotl uan tlaijiyouilistli?

¿KENKE MOTLAJTLANIAJ NI? Pampa kema mochiua uejueyi tlauilankayotl tlauel miakej mikij. Uan nojkia pampa onka miak tlamantli tlen kichiua ma nochi titlaijiyouikaj.

TLEN TLAMACHTIA BIBLIA: ToTeotsij kiijtoua kichiuas ma onka tlaseuilistli ipan nochi Tlaltipaktli. Kema toTeotsij iTlanauatijkayo tekichiuas, maseualmej “ayok monekis momachtisej para tlateuisej”, uan nojkia “kitejtsonasej ininmachetes para kichiuasej azadones” (Isaías 2:4). ToTeotsij nojkia kitlamiltis tlaijiyouilistli uan nochi tlen amo kuali. Ipan Biblia kiijtoua toTeotsij kichiuas ni: “ToTeko kinuachilis nochi ininixayo. Uan ayok kema aki mikis, niyon mokuesos, niyon chokas, niyon mokokos pampa ya panotos nochi ni tlamantli tlen achtouia eltoya [kej tlaijiyouilistli uan tlen amo kuali] ipan nopa achtoui Tlaltipaktli” (Apocalipsis [o Revelación] 21:3, 4).

Nojkia xikita Salmo 37:10, 11; 46:9, uan Miqueas 4:1-4.

¿Tlake kinpano katli mikij?

¿KENKE MOTLAJTLANIAJ NI? Pampa ipan miak religiones tlamachtiaj kema se akajya miki, amo nochi miki ipan itlakayo. Uan sekij moiljuiaj nopa mijkatsitsij uelis techiuilisej tlen amo kuali, o moiljuiaj toTeotsij kintlatsakuiltia katli kichiuaj tlen amo kuali uan kintlaijiyouiltia nochipa ipan tlitl.

TLEN TLAMACHTIA BIBLIA: Kema se akajya miki, tlami inemilis. Yeka ipan Eclesiastés 9:5 kiijtoua: “Tlen miktokej ayok tleno kimatij”. Amo tleno kichiuaj uan amo tleno kiyolmatij. Uajka amo uelij techiuiliaj tlen amo kuali yon amo uelij tepaleuiaj (Salmo 146:3, 4).

Nojkia xikita Génesis 3:19 uan Eclesiastés 9:6, 10.

 ¿Sampa uelis tikinitasej katli miktokej?

¿KENKE MOTLAJTLANIAJ NI? Pampa nochi tijnekij tiitstosej uan tiyolpaktosej ininuaya katli tikinikneliaj. Yeka techpaktiskia sampa tikinitasej katli miktokej uan tikinikneliyayaj.

TLEN TLAMACHTIA BIBLIA: Miakej katli miktokej sampa itstosej. Yeka Jesús kiijtok ni: “Tlen kintlalpachojtokej, nechkakisej uan pankisasej” (Juan 5:28, 29). Katli moyolkuisej ipan Tlaltipaktli uelis itstosej nikaj uan kiitasej kenijkatsa mochiuas se xochimili, kej toTeotsij kinekiyaya achtouia (Isaías 65:21-25). Uajka ipan nopa yejyektsi Tlaltipaktli, maseualmej katli kineltokasej toTeotsij itstosej nochipa uan amo kipiasej kokolistli. Yeka Biblia kiijtoua: “Tlakamej tlen itstokej xitlauakej iixpa toTeko moaxkatisej nopa tlali tlen yajaya kinmakas, uan nepa itstosej para nochipa” (Salmo 37:29).

Nojkia xikita Job 14:14, 15; Lucas 7:11-17, uan Hechos 24:15.

¿Kenijkatsa moneki ma timomaijtokaj tlaj tijnekij ma techtlakakili toTeotsij?

¿KENKE MOTLAJTLANIAJ NI? Pampa maske ipan nochi religiones maseualmej momaijtouaj, miakej moiljuiaj toTeotsij amo kintlakakilia.

TLEN TLAMACHTIA BIBLIA: Jesús kiijtok kema timomaijtosej ma amo tikijtokaj san tlen tijtsontekontlalijtokej. Ya kiijtok ni: ‘Kema inmomaijtosej, amo xikijtokaj miakpa san tlen inkitsontekontlalijtokej’ (Mateo 6:7). Tlaj tijnekij ma techtlakakili toTeotsij, moneki ma timomaijtokaj kej ya kipaktia. Yeka moneki tijmatisej tlake kineki toTeotsij ma mochiua uan kiampa tijtlajtlanisej san tlen kuali kiita. Pampa ipan 1 Juan 5:14 kiijtoua: “Uan tijmatij temachtli intla tijtlajtlaniaj toTeko tlen kinamiki ika tlen yajaya kineki, yajaya techtlakakilia”.

Nojkia xikita Salmo 65:2; Juan 14:14; 16:23, 24, uan 1 Juan 3:22.

¿Kenijkatsa uelis tiyolpakisej?

¿KENKE MOTLAJTLANIAJ NI? Pampa miakej moiljuiaj tlaj kipiaskiaj miak tomij, tlaj kinixmatiskiaj miakej o tlaj moyejyekchiuaskiaj, ueliskiaj yolpakisej. Yeka san ya nopa kitemouaj. Uan maske kena kipiaj nopa, amo yolpakij.

TLEN TLAMACHTIA BIBLIA: Jesús kinextik tlake moneki ma tijchiuakaj tlaj tijnekij nelnelia tiyolpakisej kema kiijtok: ‘Pakij katli kikakij toTeko itlajtol uan kineltokiliaj’ (Lucas 11:28). Nelnelia tiyolpakisej tlaj tijchiuasej ni: tijmatisej katli nelnelia melauak tlen toTeotsij uan tlen kiijtoua kichiuas. Ni uelis tijpantisej ipan Biblia. Tlaj tikixmatisej techpaleuis ma tijmatikaj tlake nelnelia kipia ipati uan tlake amo. Uan nelnelia tiyolpakisej, tlaj tijkauasej ma techyakana Biblia kema tijtlapejpenisej tlake tijchiuasej.

Nojkia xikita Proverbios 3:5, 6, 13-18 uan 1 Timoteo 6:9, 10.

 Nikaj tikitakej ika se keski tlajtoli kenijkatsa Biblia kinankilia ni chikuasej tlajtlanili. ¿Mitspaktiskia tijmatis sekinok tlamachtili? Tlaj ta nojkia mitspaktia ‘tijkakis toTeko itlajtol uan tijneltoka’, uajka kena nojua tijnekiskia tijmatis sekinok tlamantli. Uelis timotlajtlanijtok ni: Tlaj toTeotsij kitekipachoua tlen techpano, ¿kenke kikajtok ma onka miak tlaijiyouilistli uan tlen amo kuali? O uelis tijnekiskia tijmatis kenijkatsa kuali tiitstos ininuaya mochampoyouaj. Biblia kuali kinankilia ni uan sekinok tlajtlanili.

Maske Biblia se kuali amochtli, miakej amo kinpaktia kipouasej. Kiijtouaj tlauel ueyi amochtli uan amo kikuamachiliaj. ¿Mitspaktiskia ma mitspaleuikaj tijmatis kenijkatsa tlanankilia Biblia? Yeka Jehová itlajtoltemakauaj kipiaj ome tlamantli tlen ika ueliskiaj mitspaleuisej.

Se, nopa amochtli tlen itoka ¿Tlake nelnelia tlamachtia Biblia? Ni kinpaleuia maseualmej ma momachtikaj kenijkatsa Biblia kinankilia nopa tlajtlanili tlen tlauel ipati. Uan ome, kema kinmachtiaj ininchaj ika Biblia tlen amo moneki tlaxtlauasej. Tlaj tijneki, se Jehová itlajtoltemajka tlen kuali tlamachtia ika Biblia, ika miak pakilistli uelis yas mochaj o kampa ta mitspaktiskia, uan kiampa sejse chikueyi uelis mitsmachtiti se kentsi ika Biblia. Miakej tlauel kinpaleuijtok ni tlamachtili, yeka tlauel yolpakij pampa kiitstokej kenijkatsa kiasitokej tlen nelnelia melauak.

Ta nojkia uelis tikitas kenijkatsa tlen tlamachtia Biblia nelia kipia tlauel miak ipati. Pampa ni amo san kichiua ma ayokmo tijneltokakaj tlen sekij kiijtouaj tlatetsauia, ma ayokmo timokuapolojtokaj o ma ayokmo techmajmatikaj ika tlen sekinok kineltokaj. Nojkia kichiua ma timotemachikaj ipan tlen toTeotsij kichiuas uan nelnelia ma tiyolpakikaj. Yeka Jesús kiijtok: “Uan inkimatisej tlen melauak, uan nopa tlen melauak inmechtojtomas” (Juan 8:32).