Ir al contenido

Ir al índice

 TLAXELOLI 5

Ximokuepakaj ika “totlamokuitlauijka tlen kimokuitlauia toalma”

Ximokuepakaj ika “totlamokuitlauijka tlen kimokuitlauia toalma”

¿Tijpia se tlen nopa kuesoli kej katli tikitstokej ipan ni pilamochtsi? Tlaj kena, amo san ta tijpia nopa kuesoli. Miakej Jehová itekipanojkauaj katli uejkajkia itstoyaj uan katli nama itstokej nojkia kinpanotok nopa. Jehová uelis mitspaleuis xikijiyoui nopa kuesoli kej nojkia kinpaleuijtok sekinok.

Jehová mitspaleuis sampa xijtekipano

 XIMOTEMACHI Jehová mitspaleuis sampa xijtekipano. Ya uelis kichiuas ayokmo tlauel ximotekipacho yon ximoyolkokojto uan mitspaleuis xijpia kuali motlalnamikilis. Kej nopa sampa tijnekis tijtekipanos Jehová ininuaya toikniuaj. Apóstol Pedro kiniljuik se keskij achtoui Cristo itokilijkauaj: ‘Innejnemiyayaj kej borregojmej tlen mokuapolojtoyaj, pero ama inmokueptokej ika toTeko, yajaya inmotlamokuitlauijka tlen kimokuitlauia inmoalma’. Ta nojkia uelis sampa tijtekipanos Jehová kej inijuantij kichijkej (1 Pedro 2:25).

Nelia tlauel kuali tlaj sampa timouampojchiuas iuaya Jehová. ¿Kenke? Pampa kiampa tlauel tijyolpakiltis (Proverbios 27:11). ToTeotsij nojkia kiyolmati miak tlamantli, yeka ika tlen tijchiuaj uelis yolpakis o mokuesos. Maske kineki ma tijtekipanokaj, ya amo techchiualtia ma tijchiuakaj nopa yon techchiualtia ma tikiknelikaj (Deuteronomio 30:19, 20). Se tlakatl tlen tlauel kiixmati Biblia kiijtok se akajya teiknelia pampa yaya kineki teiknelis, uan amo pampa sekinok kichiualtiaj. Tojuantij tijtekipanouaj Jehová pampa tikikneliaj, uan amo pampa techchiualtiaj. Yeka ya tlauel yolpaki, uan tlauel techpatiita pampa amo kema tijtlauelkauaj. Nelnelia tlauel tiyolpakij pampa tijueyichiuaj Jehová kej kinamiki (Hechos 20:35; Apocalipsis [Revelación] 4:11).

Kema sampa tijtekipanos toTeotsij, nojkia tijselis miak tlamachtili tlen mitspaleuis kuali xitlaneltoka (Mateo 5:3, TNM). Miakej maseualmej amo kimatij kenke itstokej uan nojkia motlajtlaniaj sekinok tlamantli. Tojuantij tijnekij tijmatisej nopa pampa Jehová kiampa techchijchijki, uan kimati tlauel tiyolpakisej tlaj tijtekipanosej. Yeka nelia kuali tijyolmatis tlaj tijueyichiuas Jehová pampa tikiknelia (Salmo 63:1-5).

Jehová kineki sampa xijtekipano. Uan yeka mitsmakatok ni pilamochtsi. Katli kiijkuilojkej kitlajtlanijkej Jehová ma kinyakana uan kiampa kuali kichiuaskiaj. Teipa, uelis se ueuejtlakatl o seyok toikni mitsmakak ni pilamochtsi uan ta pejki tijpoua. Tlen tijpojtok uelis asi ipan moyolo. Nochi tlen nikaj kiijtoua kinextia Jehová amo mitsilkajtok, ya mitsselis ika miak tlaiknelijkayotl (Juan 6:44).

Nelia techyolchikaua tijmatisej Jehová amo kema kinilkaua itekipanojkauaj maske kitlalkauiaj. Se tosiuaikni katli itoka Donna, kiijtok: “Maske pejki ayokmo nijchiua tlen toTeotsij kinekiyaya, kemantika nimoiljuiyaya ipan tlen kiijtoua Salmo 139:23 uan 24, kampa kiijtoua: ‘NoTeko Dios, xijtlachili noyolo uan xikita nochi tlen eltok nopano. Uan xijyejyeko notlalnamikilis para tikitas intla xitlauak tlen nimoiljuia. Xinechnextili intla onka ipan notlalnamikilis se tlalnamikistli tlen axmitspaktia, uan xinechyakantia ipan nopa ojtli tlen teuika kampa onka yolistli para nochipa’. Amo kuali nijyolmatiyaya pampa amo niitstoya ika pakilistli, nijmatiyaya monekiyaya niitstos ipan Jehová itlanechikol. Jehová amo kema nechtlauelkajki, san monekiyaya nijmatis kenijkatsa sampa nimonechkauis iuaya. ¡Tlauel niyolpaki pampa sampa nijtekipanoua Jehová!”.

“Jehová amo kema nechtlauelkajki, san monekiyaya nijmatis kenijkatsa sampa nimonechkauis iuaya”

Tojuantij timomaijtouaj pampa tijnekij xijpia “nopa pakilistli tlen techmaka toTeko” (Nehemías 8:10). Tlaj sampa timouampojchijtos iuaya Jehová, amo kema timoyolkokos.