Ir al contenido

Ir al índice

 TLAXELOLI 1

‘Nikintemos tlen mokuapolojtokej’

‘Nikintemos tlen mokuapolojtokej’

Se pilborregojtsi mokuapolojtok. Kema tlakuajtoya, motlalkauik tlen nopa sekinok pilborregojtsitsij. Yeka ayokmo kinita nopa sekinok borregojmej yon iteko. Nechka tlayouias uan nentinemi kampa itstokej tlapialmej tlen uelis kikuasej, uan amo aka kimokuitlauijtok. Teipa kikajki se akajya kinotsayaya, ya nimantsi kitoskamachilik: ¡eliyaya iteko! Kema iteko kiitak, nimantsi yajki kitlalana uan kipijki ika iyoyo, uan sampa kiuikak ichaj.

BIBLIA kiijtoua Jehová kejuak eliskia se tlapialmokuitlauijketl. ITlajtol kiijtoua: “Nias nikintemoti noborregojuaj uan nikin[mokuitlauis]” (Ezequiel 34:11, 12).

Jehová kinmokuitlauia itekipanojkauaj

Jehová kinita kejuak pilborregojtsitsij nopa maseualmej katli kiikneliaj uan kiueyichiuaj ika nochi ininyolo. Biblia kiijtoua: “Ma tijueyichiuakaj uan ma timoixtlapachokaj [...] iixtla toTeko, yajaya tlen techchijchijki. Pampa yajaya toDios uan tojuantij tiitlakauaj. Tiitstokej keja tiiborregojuaj tlen yajaya kinmokuitlauia” (Salmo 95:6, 7). Maske katli kitekipanouaj Jehová nochipa kinekij kitokilisej, kej pilborregojtsitsij kitokiliaj ininteko, amo nochipa kiampa kichiuaj. Kemantika sekij kejuak eliskiaj nopa pilborregojtsitsij katli “mokuapolojtokej” (Ezequiel 34:12; Mateo 15:24; 1 Pedro 2:25). Maske se akajya ayokmo kitekipanoua Jehová, ya amo kema kitlauelkaua.

 ¿Nojua tikita Jehová kej se kuali moTlamokuitlauijka? ¿Kenijkatsa techmokuitlauia ipan ni tonali kej kichiua se tlapialmokuitlauijketl?

Kuali techmachtia. Jehová kiijtoua: “Nikinuikas ma kikuatij nopa kuali sakatl [...]. Uan nopano mosiajkauasej ika pakilistli uan kikuasej nopa sakatl tlen ajuiyak” (Ezequiel 34:14). Jehová nochipa techmakatok kuali tlamachtili kema moneki. ¿Tikilnamiki kenijkatsa Jehová mitspaleuik ika se tlamachtili ipan tlanechikoli, se video o se tlamachtili ipan se pilamochtsi? Kema tikitak kenijkatsa Jehová mitstlakakilik kema timomaijtok, tijmatki nelia kitekipachoua tlen mitspano.

Techmokuitlauia uan techpaleuia. Jehová techiljuia: “Tlen mokuapolojtokej [...] sampa nikinualikas ipan ininchaj [...,] uan nijuijkomas imets tlen postektok uan nikinpaleuis tlen kokoxketsitsij” (Ezequiel 34:16). Jehová kinmaka chikaualistli katli motekipachouaj. Uan katli moyolkokojtokej pampa uelis se akajya o se toikni kinchiuilik tlen amo kuali, ya kinyolchikaua. Nojkia kinpaleuia sampa ma itstokaj ipan tlanechikoli katli ayokmo kitekipanouaj uan katli kinyolkokoua inintlalnamikilis.

Techtemoua kema timokuapolouaj. Jehová kiijtoua: “Nikinkixtis tlen nochi nopa lugares kampa mosemantokej”. Uan nojkia kiijtoua: ‘Nikintemos tlen mokuapolojtokej’ (Ezequiel 34:12, 16). Jehová amo kema moiljuia se akajya katli kitlauelkajtok ayokmo kema uelis kitekipanos, ya nochipa kintemoua katli mokuapolouaj uan kema sampa kitekipanouaj, tlauel yolpaki (Mateo 18:12-14). Jehová kiniljuia itekipanojkauaj “innoborregojuaj tlen initstokej ipan nopotrero” (Ezequiel 34:31). Ta se tlen Jehová itekipanojka.

Jehová amo kema moiljuia se akajya katli kitlauelkajtok ayokmo kema uelis kitekipanos. Ya tlauel yolpaki kema sampa kitekipanouaj

“Xijyankuili toyolo [uan] sampa ma eli kuali keja achtouia”

¿Tijmati kenke Jehová kineki sampa xijtekipano? Pampa kineki ta xiyolpaki. Ya kiijtoua kichiuas “ma uetsis tlateochiualistli keja eliskia atl ipan [itekipanoj]kauaj” (Ezequiel 34:26). Ya amo san istlakati. Ta tikitstok kenijkatsa Jehová mitsteochijtok.

Xikilnamiki kenijkatsa tijyolmatki kema tikixmatki Jehová, uan tijmatki kenijkatsa itoka uan tlake mosentlalijtok kichiuas ipan Tlaltipaktli. ¿Tikilnamiki kenijkatsa kuali tijyolmatiyaya kema tiitstoya ininuaya toikniuaj ipan uejueyi tlanechikolistli? Uan kema tikiniljuiyaya maseualmej nopa kuajkuali tlamantli tlen Biblia tlamachtia, tlauel tiyolpakiyaya kema tiasiyaya mochaj.

¡Ta sampa uelis tijyolmatis nopa! Jehová itekipanojkauaj katli uejkajkia itstoyaj momaijtojkej: “ToTeko, xitechkuepalti [...] [uan] sampa [...] timitstokilisej. Xijyankuili toyolo [uan] sampa ma eli kuali keja achtouia” (Lamentaciones 5:21). Jehová kintlakakilik uan inijuantij sampa kitekipanojkej ika pakilistli (Nehemías 8:17). Jehová nojkia mitstlakakilis.

Katli kinekij sampa kitekipanosej Jehová kiixnamikij miak tlaouijkayotl. Xikita kenke ouij uan tlake uelis mitspaleuis.