Ir al contenido

Ir al índice

Monankilia 10 tlajtlanili tlen telpokamej kinekij kimatisej

Xikita tlake uelis tijchiuas ipan monemilis uan kiampa nochipa kuali tiitstos.

TLAJTLANILI 1

¿Nelnelia kuali nimoixmati?

Tlaj kuali tijmatis tlen tijyolmati, tlen timosentlalijtok tijchiuas, tlen tijneltoka, tlen tiueli tijchiua uan tlen amo tiueli, mitspaleuis kuali xijtlapejpeni tlake tijchiuas kema sekinok kinekisej xijchiua tlen amo kuali.

TLAJTLANILI 2

¿Kenke tlauel nechtekipachoua kej ninesi?

¿Amo mitspaktia kej tinesi kema timoita ipan se teskatl? ¿Tlake uelis tijchiuas tlaj tijneki kuali tinesis?

TLAJTLANILI 3

¿Tlake nechpaleuis kuali ma nimouika ininuaya notatauaj?

Xikita tlake uelis mitspaleuis kuali timonojnotsas ininuaya motatauaj.

TLAJTLANILI 4

¿Tlake kinamiki nijchiuas kema nimokuapolos?

Se tonali uelis nojkia timokuapolosej pampa nochi maseualmej mokuapolouaj. ¿Tlake tijchiuasej kema kiampa techpanos?

TLAJTLANILI 5

¿Tlake uelis nijchiuas kema san tlemach nechchiuilisej o nechpinajtisej?

Amo kinamiki san timokauas. Ta uelis timomanauis maske amo titemakilis.

TLAJTLANILI 6

¿Tlake nechpaleuis amo nijchiuas tlen sekinok kinekij?

Kemantika uelis tijmatis ouij tikijtos kenke amo tijneki tijchiuas tlen amo kuali.

TLAJTLANILI 7

¿Tlake nijchiuas tlaj se akajya kineki ma nimoteka iuaya?

Xikita kenijkatsa kiyolmatij teipa katli motekaj iuaya se akajya kema ayamo mosenkajtokej.

TLAJTLANILI 8

¿Tlake nijchiuas kema se akajya nechchiualtis ma nimoteka iuaya?

Miakej kinekij kinchiuilisej ichpokamej tlen amo kuali. ¿Kenijkatsa uelis momanauisej?

TLAJTLANILI 9

¿Kinamiki nitlaneltokas ipan evolución?

¿Kinamiki titlaneltokasej ipan evolución o ipan toTeotsij?

TLAJTLANILI 10

¿Kenijkatsa uelis nechpaleuis Biblia?

Miakej maseualmej kiijtouaj amo melauak tlen Biblia kiijtoua, ayokmo uelis techpaleuis ipan ni tonali o tlauel ouij se kikuamachilis tlen kiijtoua. Nochi nopa tlen kiijtouaj amo nelia.