Ir al contenido

Ir al índice

 TLAMACHTILI 1

‘Tlen kiijtosneki tikikneliaj toTeko’

‘Tlen kiijtosneki tikikneliaj toTeko’

“Uajka para tikikneliaj toTeko kineki kiijtos ti[j]tokiliaj itlanauatiljuaj, uan itlanauatiljuaj axouij.” (1 JUAN 5:3.)

1, 2. ¿Kenke tikikneliaj Jehová?

¿TIKIKNELIA toTeotsij? Uelis tikijtos kena pampa ya timotemaktilik ika toTeotsij. Tojuantij tikikneliaj Jehová ika nochi toyolo pampa ya nojkia techiknelia. Kej kiijtoua Biblia, “tikikneliaj toTeko, pampa yajaya achtoui techiknelik” (1 Juan 4:19).

2 Jehová nochipa kitemoua kenijkatsa kinextis techiknelia. Ya techmakatok se yejyektsi Tlaltipaktli kampa tiitstokej, uan mojmostla techmaka tlen ika uelis timopanoltisej (Mateo 5:43-48). Nojkia kimati tlauel ipati techpaleuijtos kuali ma timouikakaj iuaya, yeka techmakatok iTlajtol Biblia. Nojkia kineki ma timomaijtokaj uan ma tikilnamiktokaj ya techtlakakilis uan techpaleuis ika itonal (Salmo 65:2; Lucas 11:13). Uan kinextik tlauel techiknelia kema kititlanki iKone ma techmakixtiki tlen tlajtlakoli uan mikilistli. ¡Nelia tlauel techiknelia Jehová! (Xijpoua Juan 3:16 uan Romanos 5:8.)

3. 1) ¿Tlake moneki tijchiuasej uan kej nopa nojua techiknelijtos toTeotsij? 2) ¿Tlake uelis timotlajtlanisej uan kenijkatsa uelis tijnankilisej?

3 Jehová nochipa kineki techiknelijtos, yeka tlen  tijchiuaj kinextia tlaj tijnekij ma techiknelijto nochipa. Biblia techtlajtolmaka: “Nochipa xinemikaj kuali ika toTeko para uelis inkiitasej kejatsa miak inmechiknelia [...,] [uan inmechmakas] nopa yolistli tlen axkema tlamis” (Judas 21). Ni tlajtoli “xinemikaj” kiijtosneki nochipa ma tijchiuakaj tlen kipaktia toTeotsij Jehová uan kiampa nochipa techiknelijtos. Moneki tijnextisej tikikneliaj ika tlen tijchiuaj. Yeka uelis timotlajtlanisej: “¿Tlake moneki nijchiuas uan kej nopa nijnextis nikiknelia toTeotsij?”. Achtoui ma tikitakaj tlen apóstol Juan kiijtok: “Uajka para tikikneliaj toTeko kineki kiijtos ti[j]tokiliaj itlanauatiljuaj,  uan itlanauatiljuaj axouij” (1 Juan 5:3). Tlaj nelia tijnekij tijnextisej tikikneliaj toTeotsij, ma tikitakaj kenke Juan kiijkuilok ni tlajtoli.

‘TLEN KIIJTOSNEKI TIKIKNELIAJ TOTEKO’

4, 5. 1) ¿Tlake kimajtoya Juan kema kiijtok “tikikneliaj toTeko”? 2) Xikixtoma kenijkatsa pejki tikiknelia Jehová ika nochi moyolo.

4 ¿Tlake kimajtoya Juan kema kiijtok “tikikneliaj toTeko”? Kema kiijtok ni tlajtoli kimajtoya kenijkatsa tlauel tikikneliaj Jehová ika nochi toyolo. Uelis ta nojkia tikilnamiki kenijkatsa pejki tlauel tikiknelia.

Kema timotemaktiliaj uan timoatsonpoliuiltiaj, tijnextiaj tikikneliaj uan tijneltokaj Jehová

5 Xikilnamiki kenijkatsa pejki tikiknelia. Kema mitsmachtijkej tlen Jehová uan tlen mosentlalijtok kichiuas, pejki titlaneltoka. Tikitak ta nojkia titlajtlakole kej sekinok uan yeka amo kuali timouikayaya iuaya toTeotsij. Uan maske Jehová kimati titlajtlakole, ika Cristo imikilis kichijtok ximotemachi tiitstos nochipa ipan se xochimili kej kampa itstoya Adán kema amo eliyaya tlajtlakole (Mateo 20:28; Romanos 5:12, 18). Nojkia kema tijmatki kenijkatsa Jehová kinejki kititlanis iKone katli tlauel kiiknelia ma techmakixtiki, tlauel tijpatiitak tlen kichijki. Uan pampa tikitak tlauel mitsiknelia, nojkia pejki tikiknelia ika nochi moyolo (xijpoua 1 Juan 4:9 uan 10).

6. ¿Kenijkatsa tijnextiaj nelia titeikneliaj, uan kenijkatsa tijnextijtok ta nelia tikiknelia toTeotsij?

6 Tlen achtoui tijyolmatki ayamo kiijtosnekiyaya tikiknelia toTeotsij. ¿Kenke? Pampa tikiknelisej toTeotsij amo san kiijtosneki tijyolmatisej o tikijtosej: “Na nikiknelia Jehová”. Moneki tijnextisej ika tlen tijchiuaj, kej kema tijnextiaj titlaneltokaj ipan toTeotsij (Santiago 2:26). Ximoiljui, ¿tlake tijchiuaj kema tikikneliaj se akajya? Tijnekij tijchiuasej tlen ya  kipaktia. Nojkia kema pejki tikiknelia moTata Jehová ika nochi moyolo, tijnejki timonejnemiltis kej ya kipaktia. Yeka achtoui tikiljuik tijmaktilia monemilis uan nochipa tijchiuas tlen ya kineki, uan teipa timoatsonpoliuiltik kej se tlen Jehová itlajtoltemakauaj. Kej nopa tijnextik nelia tlauel tikiknelia uan tijtlepanita (xijpoua Salmo 146:2). Yeka, tlaj tijnekij tijchiuasej tlen tikiljuijkej toTeotsij, moneki tijchiuasej tlen kiijtok Juan.

MA ‘TIJTOKILIKAJ ITLANAUATILJUAJ’

7. ¿Tlake tlanauatili techmakatok toTeotsij, uan kenijkatsa uelis tijneltokasej?

7 Juan kiijtok tikiknelisej toTeotsij kiijtosneki “ti[j]tokiliaj [o tijneltokaj] itlanauatiljuaj”. ¿Tlake tlanauatili? Biblia kiijtoua Jehová amo kineki ma timoiuintikaj, ma timomekatikaj, ma tikinueyichiuakaj tlaixkopinkayomej, ma titlachtekikaj yon ma tiistlakatikaj (1 Corintios 5:11; 6:18; 10:14; Efesios 4:28; Colosenses 3:9). Tlaj tijnekij tijneltokasej toTeotsij itlanauatiljuaj, moneki timonejnemiltisej kej kiijtoua Biblia.

8, 9. ¿Kenijkatsa uelis tijmatisej tlake kineki Jehová ma tijchiuakaj tlaj ipan Biblia amo onka se tlanauatili tlen techiljuia tlake kinamiki tijchiuasej? Xikijto se tlamantli.

8 Uajka, tlaj tijnekij tijyolpakiltisej toTeotsij Jehová amo san moneki tijneltokasej nopa tlanauatili tlen ijkuilijtok ipan Biblia. Jehová amo techmakatok miak tlanauatili tlen moneki tijneltokatosej, pampa amo onka sejse tlanauatili tlen techiljuia tlake moneki tijchiuasej mojmostla. Uajka, ¿kenijkatsa uelis tijmatisej tlaj kipaktis Jehová tlen tijchiuasej? Biblia xitlauak kiijtoua tlake moiljuia Jehová ika tlen tijchiuaj. Kema timomachtiaj Biblia, tijmatij tlake kipaktia  toTeotsij uan tlake kikualankaita (xijpoua Salmo 97:10; Proverbios 6:16-19). Kiampa nojkia tijmatij kenijkatsa kineki Jehová ma timonejnemiltikaj uan kenijkatsa kineki ma tikitakaj se tlenijki. Uan kema timomachtijtiauij tlake moiljuia Jehová uan kenijkatsa kichiua se tlenijki, nima tijmatij tlaj katli tijchiuasej kipaktis o amo. Yeka, maske ipan Biblia amo onka sejse tlanauatili tlen techiljuia tlake uelis tijchiuasej, kena uelis tijmatisej ‘tlen toTeko kineki ma tijchiuakaj’ (Efesios 5:17).

9 Ma tikitakaj se tlamantli, ipan Biblia amo kana kiijtoua tlaj amo kuali tikitasej ipan televisión películas o sekinok tlamantli kampa nesij momekatiaj o momiktiaj. Uajka, ¿timoiljuia moneki onkas se tlanauatili kampa kiijtos amo kuali tikitasej nopa? Amo, pampa tijmatij tlake moiljuia Jehová. Biblia techiljuia toTeotsij ‘axkineki kinitas tlen mosisiniaj’ uan “kintlatsakuiltis tlen momekatiaj uan tlen kichiuaj tlamantli ika tlen axininnamik” (Salmo 11:5; Hebreos 13:4). Kema timoiljuiaj tlake kiijtosneki ni tlajtoli, tijkuamachiliaj tlake kineki Jehová ma tijchiuakaj. Yeka amo tikitaj tlamantli tlen amo kuali katli nesi ipan televisión, Internet o ipan sekinok tlamantli. Maske maseualmej kinekij ma timoiljuikaj amo kenijki tlaj timoyolpakiltisej ika ni tlamantli, Jehová tlauel yolpaki kema kiita amo tijtlachiliaj. *

10, 11. ¿Kenke nochipa tijnekij tijneltokasej Jehová, uan kenijkatsa kinamiki tijchiuasej?

10 ¿Kenke tijnekij tijneltokasej ika nochi toyolo Jehová itlanauatiljuaj? ¿O kenke mojmostla tijnekij  timonejnemiltisej kej toTeotsij kipaktia? Amo tijchiuaj san pampa amo tijnekij ma techtlatsakuilti o pampa amo tijnekij tijpiasej kuesoli (Gálatas 6:7). Tijneltokaj Jehová pampa tijmatij kej nopa tijnextiaj tlauel tikikneliaj. Kej se konetl kineki kiyolpakiltis itata, tojuantij nojkia tijnekij tijyolpakiltisej Jehová (Salmo 5:12). Yaya toTata uan tlauel tikikneliaj. Yeka tlauel tiyolpakij pampa tijmatij Jehová yolpaki kema kiita kuali timonejnemiltiaj (Proverbios 12:2).

11 Nojkia, amo tijtekipanouaj toTeotsij san pampa techchiualtiaj o pampa tijnekij ma techmakakaj se tlenijki. * Uan amo san tijtlapejpeniaj tlake tlanauatili tijneltokasej. Amo tijneltokaj san tlen techpaktia o tlen amo ouij tijchiuasej, tojuantij tijneltokaj Jehová itlanauatiljuaj ‘ika nochi toyolo’ (Romanos 6:17). Nojkia tijyolmatij kej kiijtok David: “Nimopakilismakas ipan motlanauatiljuaj pampa tlauel nikiniknelia” (Salmo 119:47). Kena, nelia techpaktia tijneltokasej Jehová. Tijmatij ya nopa kinamiki tijchiuasej uan yaya nojkia kineki nochipa ma tijneltokakaj ika nochi toyolo (Deuteronomio 12:32). Tijnekij tijchiuasej kej Noé, katli tlauel kiiknelik toTeotsij pampa nochipa kineltokak. Biblia kiijtoua: “Noé kichijki nochi keja toTeko Dios kiiljuijtoya” (Génesis 6:22).

12. ¿Kenijkatsa uelis tlauel tijyolpakiltisej Jehová?

12 ¿Kenijkatsa kiyolmati Jehová kema tijneltokaj ika nochi toyolo? Biblia kiijtoua ya tlauel yolpaki (Proverbios 27:11). ¿Nelia uelis tijyolpakiltisej toTeotsij  Jehová? Kena, ma tikitakaj kenke. Kema Jehová techchijchijki, kichijki tojuantij ma tijtlapejpenikaj tlake tijchiuasej, kiampa ueliskia tijtlapejpenisej tijneltokasej toTeotsij o amo (Deuteronomio 30:15, 16, 19, 20). Yeka, kema nochipa tijchiuaj tlen ya kipaktia pampa tikikneliaj ika nochi toyolo, tlauel yolpaki (Proverbios 11:20). Uan kiampa nojkia tijtlapejpeniaj kuali timonejnemiltisej.

“ITLANAUATILJUAJ AXOUIJ”

13, 14. ¿Kenke uelis tikijtosej “[Jehová] itlanauatiljuaj axouij”, uan kenijkatsa uelis tikixnextisej?

13 Ipan 1 Juan 5:3, Juan kiijtok ni tlajtoli tlen tlauel techyolchikaua: “[Jehová] itlanauatiljuaj axouij”. Seyok Biblia kitlajtolkuepa kej: “Itlanauatiljuaj amo etik” * (Nuevo Testamento, Pedro Ortiz). Jehová amo techiljuia ma tijchiuakaj se tlenijki tlaj kimati amo uelis tijchiuasej. Yeka maske titlajtlakolchiuanij kena uelis tijneltokasej itlanauatiljuaj.

14 Ma timoiljuikaj ipan ni tlamantli. Se tetaj yaui kuajkuauiti iuaya ipilkone, ¿timoiljuia nopa tlakatl kiiljuiskia ipilkone ma kiuika miak kuauitl? Amo, pampa kimati amo yajatis uan uelis mokokos. Nojkia toTeotsij katli tlauel techiknelia amo kichiua nopa, ya amo kema technauatis ma tijchiuakaj se tlenijki tlen amo uelis tijchiuasej (Deuteronomio 30:11-14). Amo kema techmakas se tlanauatili tlen tlauel ouij, pampa “kimati para tojuantij san tielij tlaltejpoktli” (Salmo 103:14).

15. ¿Kenke tijmatij Jehová itlanauatiljuaj nochipa techpaleuia?

 15 Jehová techmakatok itlanauatiljuaj tlen amo ouij pampa kineki kuali ma tiitstokaj (xijpoua Isaías 48:17). Moisés kiniljuik israeleuanij monekiyaya ‘kichiuasej nochi tlanauatili uan kitlepanitasej’ toTeotsij Jehová. ¿Kenke monekiyaya kichiuasej? Moisés kiniljuik: “Keja nopa tiitstosej ika kuali uan yajaya techmokuitlauis para tiuejkauasej tiitstosej” (Deuteronomio 6:24). Ipan ni tonali Jehová nojkia techmaka itlanauatiljuaj pampa kineki kuali ma tiitstokaj uan nochipa ma tiyolpaktokaj. ¿Kenke tlauel techpaleuia? Pampa techmakatok Jehová katli tlauel tlalnamiki, uan san ya kimati tlake techpaleuia ipan tonemilis (Romanos 11:33). Nojkia pampa san ya tlauel techiknelia (1 Juan 4:8). Uan ni kinextia ipan nochi tlamantli tlen kichiua uan tlen kiijtoua, yeka techmakatok itlanauatiljuaj.

16. ¿Tlake techpaleuia ma tijneltokakaj toTeotsij maske maseualmej amo kuali monejnemiltiaj uan maske titlajtlakolejkej?

16 Tlen tikitakej amo kiijtosneki amo ouij tijneltokasej toTeotsij. Moneki tijchiuasej kampeka amo timonejnemiltisej kej maseualmej tlen itstokej “ipan ichikaualis Axkualtlakatl [Satanás]” (1 Juan 5:19). Nojkia moneki tijchiuasej kampeka amo tikixpanosej toTeotsij itlanauatiljuaj (Romanos 7:21-25). Yeka, tlaj tlauel tikikneliaj, amo tikixpanosej. Jehová kinteochiua nochi katli mosentlaliaj kineltokasej pampa tlauel kiikneliaj, uan ‘kinmaka itonal nochi tlen kichiuaj itlajtol’ (Hechos 5:32). ToTeotsij itonal techpaleuis ma tijchiuakaj tlen kuali ipan tonemilis uan nojkia techpaleuis nojua ma tijneltokakaj (Gálatas 5:22, 23).

17, 18. 1) ¿Tlake timomachtisej ipan ni amochtli, uan tlake moneki ma tikilnamiktokaj? 2) ¿Tlake tikitasej ipan nopa seyok tlamachtili?

 17 Ipan ni amochtli tikitasej kenijkatsa kineki Jehová ma timonejnemiltikaj uan kenijkatsa kineki ma tijchiuakaj se tlenijki ipan tonemilis. Kema timomachtijtiasej, moneki tikilnamiktosej eyi tlamantli tlen tlauel ipati. Se: Jehová amo kema techchiualtia ma tijneltokakaj itlanauatiljuaj pampa kineki ma tijchiuakaj ika nochi toyolo tlen ya kineki. Ome: Jehová tlauel techteochiuas ipan ni tonali uan kichiuas ma tiitstokaj nochipa tlaj timonejnemiltisej kej ya kineki. Uan eyi: kema tijneltokaj ika nochi toyolo tijnextiaj tlauel tikikneliaj.

18 Jehová techmakatok totlalnamikilis pampa kineki ma tikitakaj tlaj kuali tlen tijchiuasej o amo kuali. Uajka, tlaj tijnekij kuali ma techyakana totlalnamikilis, moneki kuali tijmajtosej tlen kuali uan tlen amo kuali. Ni tikitasej ipan nopa seyok tlamachtili.

^ párr. 11 Nopa amo kuali ajakamej nojkia kineltokaj toTeotsij tlaj kinchiualtiaj. Kema se keskij amo kuali ajakamej kalajkej ipan se keskij maseualmej inintlakayo, Jesús kinnauatik ma kisakaj uan nopa amo kuali ajakamej kineltokakej maske amo kinekiyayaj (Marcos 1:27; 5:7-13).

^ párr. 13 Ni tlajtoli nojkia motekiuia ipan Mateo 23:4 kampa kiijtoua nopa escribas uan fariseos kinnauatiyayaj maseualmej ma kichiuakaj miak tlanauatili kej se “tlamamali tlen tlauel etik”, uan kinchiualtiyayaj ma kineltokakaj maske nopa tlanauatili san inijuantij kiijtouayayaj.