Ir al contenido

Ir al índice

 TLAXELOLI 25

Tetlajtolmakaj kej se tlaneltokas, monejnemiltis uan teiknelis

Tetlajtolmakaj kej se tlaneltokas, monejnemiltis uan teiknelis

Santiago, Pedro, Juan uan Judas kiijkuilojkej amatlajkuiloli tlen ika kinyolchikajkej Cristo itokilijkauaj

SANTIAGO uan Judas eliyayaj Jesús itepotsikniuaj, Pedro uan Juan eliyayaj iapóstoles. ToTeotsij kichijki nopa nauij ma kiijkuilokaj chikome amatlajkuiloli katli eltok ipan Escrituras Griegas Cristianas, uan kipia inintoka katli kiijkuilojkej. Ika ni tlajkuiloli kinekiyayaj kinpaleuisej Cristo itokilijkauaj ma amo kikauakaj toTeotsij uan ma amo kiilkauakaj toTeotsij iTlanauatijkayo.

Ma tijnextikaj tlaneltokilistli. Amo moneki san tikijtosej titlaneltokaj; moneki tijnextisej ika tlen tijchiuaj. Kej kiijtoua Santiago, katli “kiijtoua kineltoka toTeko, pero axkichiua tlamantli tlen kuali, ya miktok itlaneltokilis” (Santiago 2:26). Se tlen kipano tlaouijkayotl uan kiijiyouia ika tlaneltokili, motetilia itlaneltokilis. Nojkia, uelis kitlajtlanis toTeotsij ma kimaka tlalnamikilistli uan temachtli kimakas. Tlaj amo kema kikauas, Jehová kuali kiitas (Santiago 1:2-6, 12). ToTeotsij nochipa kipaleuia katli amo kema kikaua uan kitekipanoua ika nochi iyolo. Yeka, Santiago tetlajtolmaka: “Ximonechkauikaj kampa toTeko uan yajaya inmechnechkauis” (Santiago 4:8).

Cristo itokilijkauaj moneki kitetilisej inintlaneltokilis, kiampa amo momatisej ininuaya katli uelis kinkuapolosej yon amo kichiuasej tlen kineki inintlakayo. Judas katli itstoya kampa tlemach tlachiuayayaj, kintlajtolmakak ma ‘moyolchikauakaj para tlamachtisej uan kimanauisej itlajtol toTeko [o ma kitetilikaj inintlaneltokilis]ʼ (Judas 3).

Ma kuali timonejnemiltikaj. Jehová kineki itekipanojkauaj ma itstokaj amo sokiyojkej ipan nochi tlen kichiuaj. Pedro kiijkuilok: “Xiitstokaj intlatsejtseloltikej uan xijchiuakaj tlen senkistok kuali. Pampa ijkuilijtok [...]: ‘Moneki xiitstokaj intlatsejtseloltikej pampa na [Jehová] nitlatsejtseloltikʼ” (1 Pedro 1:15, 16). Uan uelis kichiuasej kej Cristo, katli kinextik kenijkatsa kichiuasej, yeka Pedro kiijtok “keja nopa kichijki ya” (1 Pedro 2:21). Maske kemantika kiouijmatisej kineltokasej tlen toTeotsij tlanauatia, tlauel moneki ma kipiakaj ‘kuali ininnemilis [o kuali inintlalnamikilis]ʼ (1 Pedro 3:16, 17). Pedro kiijtok tlauel moneki ma se kuali monejnemilti uan ma kinexti ika tlen kichiua kiueyichiua toTeotsij kema kichixtia ma asi nopa tonali kema techtlajtolsenkauasej uan ma mochiua yankuik Tlaltipaktli, “kampa nochi kichiuasej san tlen xitlauak” (2 Pedro 3:11-13).

“Ximonechkauikaj kampa toTeko uan yajaya inmechnechkauis” (Santiago 4:8).

Ma titeiknelikaj. “ToTeko, yajaya teiknelijkayotl”, kiijtok Juan. Jehová kinextik tlauel techiknelia kema kititlanki iKone ma temaktiliki inemilis kej se “tlakajkaualistli tlen tlaxtlauas ipampa totlajtlakoljuaj”. ¿Tlake tijchiuaskiaj tlaj techyololinia tlaiknelili? Juan kiixtonki: “Nouampoyouaj tlen nimechiknelia, intla toTeko techiknelijtok keja nopa, uajka moneki ma timoiknelikaj” (1 Juan 4:8-11). Uelis tijnextisej tikinikneliaj toikniuaj tlaj tikinmakaj tlen tijpiaj (3 Juan 5-8).

¿Kenijkatsa kinextiaj Cristo itokilijkauaj kiikneliaj Jehová? Juan kiijtok: “Uajka para tikikneliaj toTeko kineki kiijtos tikintokiliaj itlanauatiljuaj, uan itlanauatiljuaj axouij” (1 Juan 5:3; 2 Juan 6). Katli kineltokaj toTeotsij kimatij nojua Kiniknelijtos uan kinmakas “yolistli tlen axkema tlamis” (Judas 21).

(Mokixtijtok ipan Santiago, 1 uan 2 Pedro, 12 uan 3 Juan uan Judas.)