Skip to content

Skip to table of contents

JW LIBRARY

Tupululenu na ku Pangesa viMbimbiliya—Android

Tupululenu na ku Pangesa viMbimbiliya—Android

Ku tanda na ku lilongesa Mbimbiliya ukeuo mutamba ua kama mu JW Library.

Kavenu vitume vi na hatako linga mu tupulule na ku pangesa viMbimbiliya:

  • Tupululenu Mbimbiliya

  • Zimenu Mbimbiliya

  • Hakenu mizimbu ya iha mu Mbimbiliya

Tupululenu Mbimbiliya

Mu hasa ku tupulula viMbimbiliya via vingi vi mu tonda, linga mu tande na ku lilongesa ambe nga ka muesi mu Internete.

  • Yenu ha vuputukilo kaha niatenu ha Mbimbiliya linga mu mone mukana ua mavulu a mu Mbimbiliya.

  • Niatenu ha Malimi mu mone malimi a tuhula laza ViMbimbiliya. viMbimbiliya vi mue ku pangesa cikuma vie ku soloka helu lia mukana. Mu hasa naua ku tonda Mbimbiliya mu ku sonekaho lilimi lia Mbimbiliya yaco. Ca ku muenako, sonekenu “int” linga mu uane Kingdom Interlinear mu Ingles ni “port” mu uane ViMbimbiliya via mu Putu.

  • Nkala Mbimbiliya kanda mu tupulule helu he ku kala ka liselua. Niatenu ha Mbimbiliya linga mu i tupulule. Nga mua tupulula Mbimbiliya ka liselua ke ku tundaho. Niatenuho naua linga mu tande.

Nga ka mua uanene Mbimbiliya i muli na ku tonda, hilukilenuho ku tondamo ntsimbu yeka. Va ka pua na ku hakamo viMbimbiliya via viha nga vi na tuhuka.

Zimenu Mbimbiliya

Mu hasa ku zima Mbimbiliya nga ka muesi na ku i pangesa naua ni mu tonda cihela ca ku tulikila.

Yenu ha vuputukilo kaha niatenu ha Mbimbiliya, kaha niatenu ha Malimi linga mu mone mukana ua viMbimbiliya. Niatenu ha Vitoma vitatu vili ku mukulo ua Mbimbiliya i mu tonda ku zima, kaha niatenu ha Zimenu.

Vili na ku iza Vuovuno mu Mbimbiliya

Vintsimbu vimo, va ka pua na ku vueza mizimbu ya iha mu Mbimbiliya i mua tupulula laza.

Mbimbiliya i va na vueza mizimbu ya iha helu he ku kala tuvifuiko tua ku litala. Nga mu niata ha Mbimbiliya yaco ha ka soloka muzimbu ua viuma via viha. Niatenu ha Tupululenu linga via viha vi li vuezelelemo ni niatenu ha ntsimbu yeka linga mu tualeleho ku tanda Mbimbiliya i muli nayo.

Mutamba uno va na u tuhuile mu Fevereiro ya 2015 hamolika na JW Library 1.4, ya pua hamo na Android 2.3. Nga ka muesi na ku uana mitamba yaco, kavenu vitume vili mu cilongesa ca “Putukenu ku Pangesa JW Library—Android,” muintsi lia Mitamba ya Iha. Vili na ku iza Vuovuno.