Skip to content

Skip to table of contents

Vusunga ku Tuala ha Vuangana vua Njambi

Vusunga ku Tuala ha Vuangana vua Njambi

Yesu ua longesele vandongesi veni ku vundila, ngecize: “Ngoco vene vundilenu ngecize: Tatetu u li muilu va [lelese] lizina liove. Vuangana vuove vu ize. Cizango cove va ci linge, Ngue muilu, ngecize ha mavu.” (Mat. 6:9, 10) Vika via pua Vuangana vua Njambi? Vika vue ku linga? Kaha omo lia vika tua pande ku vu vundila?

Yesu Ikeye Muangana vua Vuangana vua Njambi.

Luka 1:31-33: “U ka mu luka lizina lieni Yesu. Ikeye aka pua ua kama, va ka mu luka Muana ua Mukua ku Hiana vose: kaha Muangana Njambi a ka mu hia citumamo ca vuangana ca ise Ndaviti: Kaha a ka sika ndzivo ya Yakomba ku miaka yose ya ya-ye: Na vuangana vueni ka vu ka hua.”

Vuangana vua Njambi cikeco cimpande ca kama ca ambuluile Yesu.

Mateo 9:35: “Kaha Yesu ua hitanganene mua ya membo ose na vikandzo, ua longesele mu visinangonga viavo, ua ambuluile zimpande zia cili zia vuangana, na ku kanguisa misongo yose yeka na yeka na mavezi ose eka eka.”

Yesu ua hele vandongesi veni citantekeyeso linga va ka hase ku nongonona ntsimbu ika Vuangana vu keza.

Mateo 24:7: “Muomu cifuti ci ka katukila cifuti, na vuangana ku vuangana; kaha ku ka kala ndzala, na misongo ya ku litambuisa, na mandunduma a mavu kueka na kueka.”

Lelo lino vandongesi va Yesu ve ku ambulula muzimbu ua Vuangana mu mavu ose.

Mateo 24:14: “Kaha zimpande ezi vene zia cili zia vuangana va ka zi ambulula ku vifuti viose, zi ka pua vukaleho vua kuli vakua vifuti viose; amba vuose ku-kotoka ca mavu ci keza.”