Skip to content

Skip to table of contents

Vuno ku Tuamenena ca Mbimbiliya ca Kala na Seho Ni?

Vuno ku Tuamenena ca Mbimbiliya ca Kala na Seho Ni?

VAMO NGUAVO HOUE. Umo ndotolo ua setekesele muntu ue ku kulahela mu Mbimbiliya na mulongisi a li na ku pangesa mavulu a ku miaka 1920 mu ku longesa vandongesi veni Química. Mukua ku sembulula Mbimbiliya a hasa ku mi hula nga mu tava ku pangesa komputador ya laza cikuma mu ku mi kuasa ku pangesa komputador ya iha. Na vuno vene, vamo ve ku mona Mbimbiliya ku pua ya laza cikuma.

Vika honi vie ku lingisa vamo vantu ku pangesa Mbimbiliya, vutuhu lia pua livulu lia ku laza, i va tuamenene mu mavu ano a ku sula ngeci na tekinologia? Lelo lino kua kala visaiti via vingi mu internete vie ku tuhula mizimbu ya i iha mu ku mamuna na ku tuamenena vantu. Vintsimbu via vingi vi TV na visandzi vikuavo vie ku solola vantu vaze ve ku lilongesa cifua ci ve ku singaniekelamo vantu, vakua ku mamuna via yoyesi, kaha na vakua ku soneka mavulu. Cikuavo naua, vivenda via mavulu vie ku landesa mavulu a engi a hasa ku likuasa nao muntu mu vulika, kaha mingoso yaco i li na ku pitisa viempreza via vingi.

Na ku lana ca mizimbu ya cili ya kalako matangua ano, vuno ca tondeka mpundu ku tsiliela mu Mbimbiliya—livulu li va sonekele miaka 2.000 ku nima ni? Vuno vakua ku sembulula Mbimbiliya va li na vusunga vua ku handeka nguavo ku pangesa eli livulu lia ku laza, ca pua ngue ku pangesa livulu lia ku laza lia Química ni lia vikomputador? Vunoni vakua ku linga eci cisetekeso va sevuka. Muomu, siensia na tekinologia vie ku aluluka vuasi-vuasi, vunoni viuma vi ve ku tondeka vantu tunde ha ku semuka cavo ka vie ku aluluka. Vantu kasi va tonda ku uana vutumbe vua muono, na ku uana ndzolela, ku lembama, muono ua cili mu vusoko na vavusamba va cili.

Vutuhu ya pua ya laza, Mbimbiliya ya handeka ha vimpande viaco. Ya handeka naua nguayo ya tunda kuli Sakatanga uetu. Ye ku tu tuamenena mu viuma viose mu muono kaha na ku tu viukisila tu hase ku lua na nkala visoti. (2 Timoteo 3:16, 17) Cikuavo naua, Mbimbiliya ye ku muesa ngecize vimamuna viayo vie ku kuasa ntsimbu yose​—ka vie ku-hua seho! Mbimbiliya nguayo: “Lizi lia Njambi li li na muono.”​—VaHevelu 4:12.

Vuno mizimbu ya mu Mbimbiliya i hasa ku pua ya vusunga mpundu ni? Vuno ya laza cikuma, ni ya pua livulu lia muono—ni nguetu lia kala na vimamuna via cili ku hiana mavulu akuavo? Ovu Vutala vua Kaniungi, vu na pu vua ku lifuila muomu vutumbe vuavuo ku mi kuasa ku uana vikumbululo vievi vihula. Ovu vukevuo vua ku livanga, vunoni tua lavelela maVutala akuavo a ku lifuila ku lutue.