Skip to content

Skip to table of contents

Citava mu Yoye Muono ua ku Hona ku Sakalala Mutima

Citava mu Yoye Muono ua ku Hona ku Sakalala Mutima

Mana a mu Mbimbiliya a hasa ku mi kuasa ku hona ku lisosomua ngoco. Etu vantu ka tu hasa ku manusula viose vie ku tu lingisa ku lisosomua, vunoni Sakatanga uetu a hasa. Muomu ua tumine Yesu Kilistu mu ku tu hakuila. Kaha ku lutue a ka tu lingila viuma via vingi ku hiana vize via lingile mua kele hano ha mavu. Ca ku muenako:

YESU A KA TUNDISAKO KU VAVALA.

‘Va nehele kuli ikeye vose va vavalele, vaze va yandele na mavezi na misongo yeka na yeka . . . , kaha ua va kanguisile.’​—MATEO 4:24.

YESU A KA HANA VINDZIVO NA VIA KULIA KU VANTU VOSE.

“Kaha [vaze va a ka sika Kilistu] va ka tunga zindzivo, na ku kalamo; kaha va ka tombeka vitungu via viniu, na ku lia vusuka vuavio. Ka va ka tunga, na mukuavo ku kalamo; ka va ka tombeka, na mukuavo ku liako.”​—ISAYA 65:21, 22.

KU SIKA CA YESU CI KA NEHA CIYULO NA KU LEMBAMA.

“Mu matangua eni mukua vuviuke a ka sokolokela, Na ku-lana ca ciyulo, noho ngonde ka i ka kala naua. Ikeye a ka kala na vuangana naua fume ku mema a kalunga na ku heta ku mema a kalunga, Na fume ku Ndonga noho ha lenga mavu. . . . Na vitozi veni va ka liasa mpumputa.”​—VISAMO 72:7-9.

YESU A KA TUNDISAKO VUHENGE.

“A ka tetela vahutu na vakua ku zela, Na miono ya vakua ku zela a ka i ohiela. A ka kula muono uavo ku mapakeso na luozi.”​—VISAMO 72:13, 14.

YESU A KA TUNDISAKO NAUA TUYANDO NA KU TSA.

“Kaha a ka hunda masozi ose ku meso avo; na ku-tsa ka ci ka kala naua; cipue ku-linienga na vusiua ka ci ka kala naua, cipue ku lila, cipue ku vavala.”​—KU-SOLOLA 21:4.