Skip to content

Vueho vua mu Mbimbiliya

Tupulula vueho mu audio vua vilongesa via fuma mu visimo via mu Mbimbiliya kaha li longese viuma via kala mu Mbimbiliya.

 

Tuecelenu. Katuesi na mizimbu ya cifueci mu lilimi li mu na hangula.

Eyi mizimbu mu ili mu lilimi lino ha mafo ali muinsti: