Skip to content

Civunga Cose ca Vamuanetu

Miaka 2.000 ku nima, Vakua Kilistu va tambuile lisiko lia ‘ku lema civunga cose ca vamuanaye.’ Vati Vakaleho va Yehova vali na ku puisamo eli lisiko? Eyi video ya muesa viuma vitatu vi ve ku linga vamuanetu mu ku puisamo eli lisiko: 1) cipanga ca ku ambulula, 2) ku kuasa vaze va li mu visoti, kaha 3) ku likungulula hamo mu ku lemesa Yehova Njambi.