Skip to content

Skip to table of contents

 KU VUEZA KU VUTONGUE VUETU VUA KU AMBULULA

Ku Vueza ku Vutongue Vuetu vua ku Ambulula —Lipangelenu Cimueso Cenu Vavene ca ku Hanenamo Mikanda

Ku Vueza ku Vutongue Vuetu vua ku Ambulula —Lipangelenu Cimueso Cenu Vavene ca ku Hanenamo Mikanda
TALENU

SEHO YA KALAHO: Vutuhu tue ku uana vukuasi vua kama mu vimueso via muno mu mukanda ua viuano, vimueso viaco via pua lika lungano. Mua pande ku pangesa mezi enu vavene. Citava mu hangule mezi eka ni ku tonda cimpande ceka ci ka ya ku mutima ya vantu va muimbo lienu. Nga mukemuo, mu nima ya ku tanda mukanda, ku hilula vimueso via mu ku ambulula mu mukanda uno, na vimueso via mu vivideo, mu hasa ku pangesa evi vinanga vi na hatako mu ku panga cimueso cenu vavene.

VATI TU HASA KU LINGAMO:

Lihulenu nguenu, ‘Nji tonda ku pangesa cimo ca vimueso via muno mu mukanda ua viuano ni?’

EYO

  • Liviukisilenu mezi a ku sokolola nao cimpande. Mu nima ya ku limeneka, tumbulenu vutumbe vu mu nezila. (Lungano: “Lelo nji na mi endela muomu . . . ”)

  • Liviukisilenu vati mu ka tokeka cihula na mukanda ua mu Mbimbiliya kaha na mukanda u mu ka hana. (Lungano: Mu ku tumbula mukanda ua mu Mbimbiliya mu hasa ku handeka nguenu, “Cikumbululo ca cili tu hasa ku ci uana ku mukanda ou.”)

HOUE

  • Viukisenu cihula ci mu ka kumbulula mu vungendzi vua ku hilukila Sonekenu amo mezi linga a ka mi kuase ku vuluka viuma vi mu tonda ku handeka.

  • Hangulenu cimpande ci mu na leme mu mukanda kaha ci va ka lema vantu muimbo lienu. Hangulenu cihula ci ka lingisa muntu ku singanieka na ku simutuila nenu, vunoni kati cihula ca ku mu eseka. (Lungano: Vihula vie ku kala ha lifo 2 lia mikanda.)

  • angulenu mukanda u mu ka tanda. (Nga mu tonda ku hana Despertai! Citava mu tande mukanda ua mu Mbimbiliya ni kuahi, muomu mukanda uaco va u pangela vaze ka va tantekeya vuino Mbimbiliya ni ka va tsilielele mu vulombelo.)

  • Liviukisilenu amo mezi a andende a lombolola vukuasi vua ka uana muntu mu ku tanda mukanda

NKALA CINANGA CI MU HANGULA

  • Viukisenu cihula ci mu ka kumbulula mu vungendzi vua ku hilukila

  • Sonekenu amo mezi a ka mi kuasa ku vuluka viuma vi mu tonda ku ka handeka