Skip to content

Skip to table of contents

 KU YOYA CETU VAKUA KILISTU

Zangamenu na Vuala

Zangamenu na Vuala

Vakua Kilistu vose va pande ku lipokuesa ku tuala ha ku nua vuala. (Visi. 23:20, 29-35; 1 Kol. 6:9, 10) Nga Mukua Kilistu a hangula ku nua vuala, na pande ku lingamo mu ku puisamo. Ka pandele naua ku hitukila lika ha vuala, vunoni na pande ku zangama linga kati a suntsuise vakuavo. (1 Kol. 10:23, 24; 1 Tim. 5:23) Mua vusunga, na umo uahi na pande ku sindiya vakuavo, cikumakuma vakuendze, linga va nue vuala.

TALENU VIDEO SINGANIEKENU HA LUVINDA LUE KU IZA MU NIMA YA KU NUA VUALA, KAHA KUMBULULENU VIHULA VI NA HATAKO:

  • Omo lia vika Vakua Kilistu vose va na pande ku ononoka masiko ku tuala ha ku nua vuala? Loma 13:1-4

  • Omo lia vika ka tua pandele ku tavesa vakuetu va tu sindiye ku nua vuala?—Loma 6:16

  • Vati tu hasa ku viana vilinga via vusonde vie ku iza omo lia ku nua cikuma vuala?