Skip to content

Skip to table of contents

 CILONGESA 29

Yehova a Hangula Yehosua

Yehova a Hangula Yehosua

Mu nima ya ku tuamenena cifuti ca Isaleli mu miaka ya ingi, Mosesa ua kele ku hiehi na ku tsa. Yehova ua mu lekele ngueni: ‘Kati yove u ka kovelesa vaIsaleli mu cifuti ci nja va kulahesele. Vunoni nji ka ku lekesaco.’ Kaha Mosesa ua vundilile Yehova a hangule ntuamena ua muha a ka niunga vantu veni. Yehova ua mu lekele ngueni: ‘Ya kuli Yehosua u ka mu leke nguove ikeye nji na hangula.’

Mosesa ua lekele vaIsaleli ngecize vuovuno a tsa, kaha Yehova na hangula Yehosua linga a va tuamenene ku Cifuti ci va va Kulahesele. Kaha Mosesa ua lekele Yehosua ngueni: ‘Kati u kale na vuoma. Yehova a ka ku kuasa.’ Mu nima yaco, Mosesa ua kandukile ku Muncinda ua Nevo, kaha Yehova ua ka mu muesele Cifuti ca Kulahesele kuli Avilahama, Isake, na Yakomba. Kaha Mosesa ua tsile, tele ali na miaka 120.

Yehova ua lekele Yehosua ngueni: ‘Zavuka Ndonga ya Yondau, kaha kovela mu Kanana. Nji ka ku kuasa ngue mu nja lingile na Mosesa. Pua na ku tanda masiko ange tangua ku tangua. Kati u kale na vuoma. Pua ua ku simpa. Ya, kaha ya ka linge viose vi nji na ku sika ku linga.’

 Yehosua ua tumine vandondzi vavali ku Yeliko. Mu cilongesa ci hatako tu ka lilongesa vika via ka solokeleko. Mu va hilukile, va ku handekele nguavo ya puile ntsimbu ya cili ya ku ya ku Kanana. Lia mukuavo, Yehosua ua lekele vaIsaleli va longeke vitenga. Kaha ua tumine vasasendote va ambatele cikasa ca litavasiano linga va tuame ku lutue mu ku ya ku Ndonga ya Yondau. Vunoni ndonga tele i na zalela. Omo vasasendote va liatele mu ndonga, muta ua likelele ku hita ngeci yomine! Kaha vasasendote va kemanene ha kati ka ndonga linga va Isaleli va zavuke. Mua vusunga eci cikomoueso ca va vuluisile via va lingilile Yehova ku Cisali ca ku Tila, ni vati?

Mu nima ya miaka ya ingi, vaIsaleli va kele honi mu Cifuti ci va va Kulahesele. Va tungile vindzivo na vimbonge. Va limine mehia, vitungu via viniu na via vusuka vukuavo vua vuingi. Ya puile mbonge ya ku hita mavisi na vuci.

“Yehova a ka ku tuamena ntsimbu yose, na ku kutisa muono uove ku cilela.”—Isaya 58:11