Skip to content

Skip to table of contents

 CILONGESA 91

Yesu a Sanguka

Yesu a Sanguka

Mua tsile Yesu, umo mpite ua lizina Yosefe ua vundilile Pilato a mu tavese ku tundisa muvila ua Yesu ha citi. Yosefe ua vungilile muvila ua Yesu ha ntanga ya cili na ku mu kuita vihemba na ku mu langeka mu cihilo. Kaha ua tumine va kundikeko livue lia kama ku vukovelelo. Vasasendote va lekele Pilato nguavo: ‘Tua lisosomua ngecize vamo vandongesi va Yesu va ka sueka muvila ueni na ku handeka nguavo na sanguka.’ Kaha Pilato ua va lekele ngueni: ‘Patenu ku cihilo na ku niungako.’

Mu nima ya matangua atatu, ku cimenemene, vamo vampuevo va ile ku cihilo ceni, kaha va ka uanene livue va na litundisako. Umo kangelo ua kele mu kati ka cihilo ua lekele vampuevo vaze ngueni: ‘Kati mu ivue vuoma. Yesu na sanguka. Yenu mu ka leke vandongesi veni va ka liuanene neni ku Ngalileya.’

Maliya Mandalena ua tuntile mu ku tonda Petulu na Yoano. Kaha ua ka va lekele ngueni: ‘Kuli umo na ambata muvila ua Yesu!’ Petulu na Yoano va tuntilile ku cihilo. Mu va ka heteleko kua ngoco, kaha va hilukile ku vindzivo viavo.

Omo Maliya ua hilukile ku cihilo, ua uanene tungelo mu kati, kaha ua va lekele ngueni: ‘Ka nji tantekeya ku va na tuala muvila ua Muangana uange.’ Kaha ua muene umo yala ngueni halumo mukua ku viukisa citungu, ngeci ua mu hulile ngueni: ‘Muata, sukulukambu nji lekenuko kulihi mu na mu tuala.’ Vunoni omo yala uaco ua mu tumbuile ha lizina ngueni “Maliya!” kaha ua tantekeyele ngecize nkuma ikeye Yesu mpundu. Ngeci ua tambakenene ngueni: “Mulongisi!” kaha ua mu vumbatelele. Yesu ua mu lekele ngueni: ‘Ya u ka leke vamuanetu nguove u na liuana nange.’ Mu ntsimbu yaco vene, Maliya ua tuntilile ku vandongesi na ku ka va leka ngueni na mono Yesu.

Ku cinguezi, vandongesi vavali va kele na ku tunda ku Yelusalema mu ku ya ku Emau. Umo yala ua putukile ku enda navo na ku va hula vi va kele na ku simutuila. Kaha nguavo: ‘Nkuma ka ua vi vuile? Matangua atatu ku nima, vasasendote va tsihile Yesu. Vuovuno vamo vampuevo nguavo na sanguka!’ Kaha ua va hilule naua  ngueni: ‘Ka mua tsilielele mu vapolofeto ni? Va handekele nguavo Kilistu a ka tsa, kaha a ka sanguka.’ Kaha ua tualeleleho ku va lomboluela Visoneka. Mu va hetele ku Emau, vandongesi va vundilile uze yala a ye navo. Omo ua lingile civundilo ca mbolo, amba vuose va nongonuene ngecize nkuma Yesu. Ngeci ua zimanganene.

Vaze vandongesi vavali va tuntilile ku Yelusalema ku ndzivo i va likunguluilile vapostolo na ku va leka via lingikile. Omo vose va kele mu ndzivo, Yesu ua va solokelele. Ha katete vapostolo ka va tavele ngecize Yesu mpundu. Ngeci ua va lekele ngueni: ‘Talenu mu mavoko ange; nji kuatenu. Va soneka ngecize Kilistu a ka sanguka ku vatsi.’

“Yange njila, na vusunga, na muono: na umo uahi eza kuli Tata, ku vanga hali ange.”—Yoano 14:6