Skip to content

Skip to table of contents

 Muzimbu 74

A Man Who Is Not Afraid

A Man Who Is Not Afraid

TALA ava vantu vali na ku sendumuna ou mukuendze. U mu tantekeya, ni? Ikeye Yelemiya. Ua puile kapolofeto ua seho cikuma kuli Njambi.

Mu nima ya Muangana Yosiya ku putuka ku nongesa tumponia va kele mu cifuti, Yehova ua lekele Yelemiya linga a pue kapolofeto. Vunoni ikeye ua singaniekele ngueni a cili kanike mu ku pua kapolofeto. Ngeci Yehova ua mu kulahesele ngueni aka mu kuasa.

Yelemiya ua mamuine vaIsaleli linga va likele ku linga vupi. Ua va lekele ngueni: ‘Vanjambi va ve ku lemesa vakua vifuti va pua va makuli’. Vunoni cingi ca vaIsaleli va hanguile ku lemesa tumponia ku tuvakana ku lemesa Njambi ua vusunga Yehova. Omo Yelemiya ua mamuine vantu ngueni Njambi amba aka va hia kasitiku omo lia vupi vuavo, vakevo va kele na ku mu zola.

Mua hitile imo miaka. Kaha Yosiya ua tsile, mu nima ya vingonde vitatu muaneni Yehoyakime ua mu sintsile ha vuangana. Vunoni Yelemiya kasi ua kele na ku mamuna vantu ngueni: ‘Ino Yelusalema va ka i nongesa, nga ka mu aluluka ku vilinga vienu via vipi’. Kaha vasasendote va kuatele Yelemiya na ku tambeka nguavo: ‘U na pande kutsa omo lia viuma vi u na handeka’. Kaha va ka leka vamiata va mu Isaleli nguavo: ‘Yelemiya na pande ku tsa muomu na handeka via ku pihia ha mbonge yetu’.

Vati Yelemiya ua lingile? Ca ku hona vuoma! Ua va lekele ngueni: ‘Yehova na nji tumu kua ku mi mamuna. Nga ka mu aluluka ku vilinga vienu via vipi, Yehova aka nongesa Yelusalema. Vunoni tantekeyenu ngecize: ‘Nga mu ku nji tsiha mu ka tsiha muntu ua ku hona mulonga’.

Kaha vamiata ka va tsihile Yelemiya, vunoni vaIsaleli ka va alulukile ku vilinga viavo via vipi. Kaha ku lutue lua ntsimbu, Nevukaneza, muangana ua Mbambilone uezile mu ku lua na Yelusalema. Kaha Nevukaneza ua ka tengele vaIsaleli vangamba veni. Ua kunguluile makulukazi a makulukazi a vantu na ku va tuala ku Mbambilone. A ci singanieke vati ca fua, nga muntu yantsa ka u tantekeya, a ku fumisa kuimbo liove na ku ku tuala ku cifuti ca vungendzi!

Yelemiya 1:1-8; 10:1-5; 26:1-16; 2 Vamiangana 24:1-17.

Study Questions