Skip to content

Skip to table of contents

 Muzimbu 76

Jerusalem Is Destroyed

Jerusalem Is Destroyed

MUA hiti miaka 10, fume hezilile Muangana Nevukaneza mu ku ambata vaIsaleli vose va lilongesa, ku va tuala ku Mbambilone. Tala honi vili na ku lingika aha! Yelusalema ya suama tuhia. Kaha vaIsaleli va na supulukako vali na ku va tuala ku vundungo ku Mbambilone.

Vuluka nguove evi vikevio via handekele uze kapolofeto ka Yehova, ngueni vi ka va solokela nga ka va likela ku panga vupi. Vunoni vaIsaleli ka va halakanene kuli uze kapolofeto. Kasi va tualeleleho ku lemesa vanjambi va makuli na ku viana Yehova. Ngeci mukemuo va na pande ku tambula kasitiku. Evi viose tua vi tantekeya muomu kapolofeto ka Njambi, Ezekiele na lombolola via vupi vuose vu va kele na ku panga vaIsaleli.

Ua tantekeya iya Ezekiele? Ua pua umo ua vaze vakuendze va tualele Muangana Nevukaneza ku Mbambilone tele mua hiti miaka 10, ntsimbu tele kanda cihete ku nonga ca kama ca Yelusalema. Ndaniele na va vusamba veni vatatu Sandelake, Mesake, na Avende-nengo, navo va ile hamo ku Mbambilone.

Ntsimbu Ezekiele a ci li mu Mbambilone, ua mu lekesele viuma via vipi vi va kele na ku linga vantu mu tembele ku Yelusalema. Yehova ua mu lekeselevio ku hitila mu cikomoueso. Ezekiele kasi a ci li vene mpundu ku Mbambilone, vunoni Yehova ua mu lingisile ku mona viose vi va kele na ku linga vantu ku tembele. Kaha Ezekiele ua muene viuma via ku vavalesa cikuma ku mutima!

Yehova a leka Ezekiele ngueni: ‘A ci tale viuma via ku pihia vi va li na ku linga vantu mu tembele. Tala vifikula via manoka na tusitu vi va na soneka ha vivumbe. Kaha tala vaIsaleli mu va li na ku vi lemesa!’ Ezekiele ua muene viuma viose vize kaha ua vi sonekele.

Yehova ali na ku leka Ezekiele ngueni: ‘Ua mono vi va li na ku panga vakuluntu vaIsaleli mu vusueke, ni?’ Cili, a li na ku vi mona viose. Vamala va kupua 70 vose va li na ku lemesa vanjambi va makuli. Va li  na ku handeka nguavo: ‘Yehova kesi na ku tu mona. Muomu na seza cifuti.’

Kaha Yehova ua lekesa Ezekiele vamo vampuevo va talekesele ku vucelo vua mbelo ya tembele. Va na tumama mu ku lemesa njambi ua makuli Tamuzu. Kaha Ezekiele ua muene naua vamala va ku pua 25, va li ku vukovelelo vua tembele ya Yehova! Va na tsikamena ku vucelo kaha va li na ku lemesa litangua!

Kaha Yehova ua handekele ngueni: ‘Ava vantu ka vesi na kasingimiko nange. Kati vupi lika ve ku linga vunoni ve kuiza mu kua ku vu pangela mpundu mu tembele yange!’ Ngeci Yehova ua kulahesele ngueni: ‘Nji ka va muaniena vutenu vuange. Ka nji ka va vuila ngozi omo va ka va nongesa’.

Mu nima ya miaka itatu fume ha mueselele Yehova evi vimueso kuli Ezekiele vaIsaleli va muesele lisino kuli Muangana Nevukaneza. Ngeci ua ile na ku va luisa. Mu nima ya muaka umo na vingonde vitanu na imo vakua Mbambilone vezile na ku lundumuna mbonge ya Yelusalema. Va tsihile mbunga ya ingi vakuavo va va tualele mu kamenga ku Mbambilone.

Omo lia vika Yehova uecelele Isaleli ku i nongesa ngecize? Muomu ka va halakanene kuli Yehova na ku niunga masiko eni. Eci ci tu longesa ngecize, ca pua ca seho kulietu ku niunga masiko a Njambi, ntsimbu yose.

Ha katete vantu va vandende lika va tavesele ku tunga mu Isaleli. Muangana Nevukaneza ua haka umo kaYundeya lizina lieni Ngendaliya linga a tale vantu. Vunoni vamo vaIsaleli va tsiha Ngendaliya. Ngecize vantu va li na vuoma nguavo halumo vakua Mbambilone veza mu ku va nongesa, omo lia vupi vu va na lingi. Kaha va li na ku tinina ku Ingito ngeci va na kakateya Yelemiya aye navo.

Ngeci cifuti ca Isaleli ca himpukile ngundu. Ca puile ngundu miaka 70 na umo uahi ua tungilemo. Ca puile mpundu ca mupulungua. Vunoni Yehova na kulahesa ngueni tangua aka hiluisa vantu veni ku cifuti cavo mu nima ya miaka 70. Mu ntsimbu ino, vika vi li na ku lihita na vantu va Njambi, ku cifuti ci va na va tuala ca Mbambilone? Tu ci vi tantekeye.

2 Vamiangana 25:1-26;Yelemiya 29:10; Ezekiele 1:1-3; 8:1-18.

Study Questions