Skip to content

Skip to table of contents

 Muzimbu 24

Joseph Tests His Brothers

Joseph Tests His Brothers

YOSEFE a tonda ku mona nga vamuanaye 10 kasi va cili na vukuse na vukenia. Ngeci na handeka navo ngueni: ‘Enu mu vandondzi. Mu neza mu ku nenga cifuti cetu.’

Kaha vakevo nguavo: ‘Houe, kati mukemuo, etu tu vakua vusunga. Tu vose tu vana va yala umo. Tua puile 12. Umo ikeye uahi kaha kasulantsongo na sala na tatetu ku ndzivo.’

Yosefe na likuisa ngue ka va tavele. Ngeci na kuata Simeone na ku soka mu kamenga kaha na tumu vakuavo kuimbo linga va tuale via-ku-lia. Vunoni na va sika ngueni: ‘Mu muka hiluka, mua pande ku keza na kasulantsongo kenu.’

 Omo va na hiluka ku Kanana, va na leka ise Yakomba viose vi va na ka mona. Ngeci Yakomba a lila na ku li nienga ngueni: ‘Yosefe uahi vuno na Simeone naua uahi, ka nji mi tava ku ambata kasulantsongo uange Mbenjamini.’ Vunoni omo via-ku-lia vi na va huila, Yakomba na tava ku tuala Mbenjamini ku Ingito linga va ka lande via-ku-lia vikuavo.

Yosefe na mono vamuanaye vali na ku-iza. Na viukilila ku mona ntsongo yeni Mbenjamini. Vunoni na umo uahi hakati kavo a tantekeya ngueni uo yala ua seho ikeye Yosefe. Vuovuno honi Yosefe a linga vimo mu ku eseka vamuanaye 10.

Na tumu vangamba veni ku sulisa zinjeke ziavo na via-ku-lia. Ca ku hona ku va leka, na haka ngandza yeni ya palata mu njeke ya Mbenjamini. Mu nima ya vakevo ku katuka, ntsimbu kanda va heta ku laako, Yosefe ua tuma vangamba veni kuva landula. Omo va na va uana va ka vehula nguavo: ‘Vika mu na pundila ngandza ya sukuluetu?

Kaha vakevo nguavo: ‘Ka tua pundile ngandza yeni, nga mu i uana kuli umo hakati ketu, mu na pande ku mu tsiha.’

Vangamba va tondelemo, kaha va i uanene mu njeke ya Mbenjamini, ngeci mu na mono aha. Kaha vangamba nguavo: ‘Mu vose mu hasa kuya, vunoni Mbenjamini na pande ku sala.’ Vati va linga ava vamuanaye 10?

Vose va na hiluka na Mbenjamini ku ndzivo ya Yosefe. Yosefe na leka vamuanaye ngueni: ‘Mu vose mu hasa ku ya vunoni, Mbenjamini na pande ku sala linga a pue ndungo.’

Kaha Yunda ngueni: ‘Nga nji hiluka kuimbo ca ku hona kanike, tata aka tsa muomu ua mu lema cikuma-kuma. Ngeci nja ku vundila, kuata yange nji pue ndungo yove, vunoni tava kanike a hiluke kuimbo.’

Yosefe na mono honi ngecize vamuanaye va na aluluka ku mitima. Kavesi naua na vukenia cipue vukuse. Tu tale vika Yosefe a linga vuovuno..

Njenisisi 42:9-38; 43:1-34; 44:1-34.

Study Questions