Skip to content

Skip to table of contents

 CILONGESA 15

Vati ve ku Panga Vakuluntu va Cikungulukilo?

Vati ve ku Panga Vakuluntu va Cikungulukilo?

Finlândia

Vali muku longesa

Vali na ku kolesa

Vali muku ambulula

Mu cikungulukilo ca Vakaleho va Yehova ka mua kele vapastole va ve ku fueta zimbongo. Vunoni, tue ku linga ngue mu ca putukile cikungulukilo ca Vakua Kilistu va ku livanga, ve ku hangula vamala va ku hia “mu ku lisa mbunga ya Njambi.” (Vilinga 20:​28) Ava vakuluntu va pua vamala va ku-hia mu lutsilielo, ve ku tuamenena cikungulukilo na ku ci niunga “kati na ntsindiye, vunoni na cizango; kati muomu nganio ya ku pihia, vunoni na cizango ca ku viuka.” (1 Petulu 5:​1-3) Vipanga vika ve ku linga mu ku tu kuasa?

Ve ku tu lela na ku tu niunga. Vakuluntu ve ku endesa na ku niunga cikungulukilo mu lutsilielo. Mu ku tantekeya nguavo Njambi ua va hana cipanga ca seho, vakuluntu ka ve ku sika vantu va Njambi, vunoni ve ku tu kuasa ku yoya mua cili kaha na ndzolela. (2 Kolintu 1:​24) Ngeci mua kaniungi ue ku niunga mua cili vampanga vose, vakuluntu ve ku linga cose linga va tantekeye muntu ku muntu mu cikungulukilo.​—Visimo 27:23.

Ve ku tu longesa ku panga cizango ca Njambi. Simano ku simano, vakuluntu ve ku tuamenena mu ku likungulula, linga va kolese lutsilielo luetu. (Vilinga 15:​32) Ava vamala va ku lihana, ve ku tuamenena naua cipanga ca ku ambulula, mu ku panga netu na ku tu longesa vinjila viose via ku ambuluilamo.

Ve ku tu kolesa muntu ku muntu. Linga va tu niunge mu lutsilielo, vakuluntu ve kuya mu ku tu hinduisa ku vindzivo vietu, ni ku Ndzivo ya Vuangana mu ku tu kuasa na ku tu lembezieka na mezi a mu Mbimbiliya.​—Tiango 5:​14, 15.

Ku vuezelela ku vipanga via mu cikungulukilo, vakuluntu vavengi va kala na vipanga viavo ngeci mua ku tonda via ku lisuka na viteli vikuavo via ku tala vavusoko, ku puisamo viuma evi ce ku tondeka ntsimbu. Tua pande ku singimika vandolome ava omo lia ku fuitangana cavo.​—1 Tesalonika 5:12, 13.

  • Vipanga vika ve ku linga vakuluntu mu cikungulukilo?

  • Mu vinjila vika vakuluntu va cikungulukilo ve ku muesa cilemo cavo kuli yetu?