Programa ya Ciuano ca Limbo ca 2019-2020—Na Kaniungi ua ku Zinguluka

Kezenu na programa yenu ku ciuano eci ca limbo. Mutue ua ciuano caco nguaco “Cilemo Cikeco ci Kolesa.”

“Cilemo Cikeco ci Kolesa Mutima”

Programa yaco i ka lombolola vati cilemo ca hiana mana, kaha na vati tua pande ku linga viose na cilemo.

Halakanenu Vikumbululo via Vihula evi

Vihula viose evi va ka vi kumbulula ku ciuano eci vene.