HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA | HEBREO 12-13

Porofon’ny Fitiavan’i Jehovah ny Famaizany

Porofon’ny Fitiavan’i Jehovah ny Famaizany

12:5-7, 11

Tafiditra amin’ny hoe famaizana ny fanasaziana, fanitsiana, fanomezana toromarika, ary fampianarana. Manafay ny zanany ny ray be fitiavana. Hoatr’izany koa no ataon’i Jehovah amintsika. Mahazo famaizana isika rehefa...

  • mamaky Baiboly, mianatra samirery, misaintsaina, na manatrika fivoriana

  • misy mpiara-manompo manome torohevitra na manitsy antsika

  • mizaka ny vokatry ny fahadisoantsika

  • omena fananarana na roahina tsy ho anisan’ny fiangonana

  • avelan’i Jehovah hiatrika fitsapana na fanenjehana.—w15 15/9 21 § 13; it “Famaizana, Fananarana, Fifehezana”: “Ireo manome izany sy ny tanjony” § 4