Hevitra Azo Resahina

Hevitra Azo Resahina

●○○ MITORY

Fanontaniana: Inona no antony namoronana antsika?

Andinin-teny: Ge 1:27, 28

Horesahina amin’ny manaraka: Nahoana isika no matoky fa hanatanteraka ny fikasany Andriamanitra?

○●○ VOALOHANY MAMANGY

Fanontaniana: Nahoana isika no matoky fa hanatanteraka ny fikasany Andriamanitra?

Andinin-teny: Js 21:45

Horesahina amin’ny manaraka: Inona no hataon’Andriamanitra ho antsika amin’ny hoavy?

○○● FAHAROA MAMANGY

Fanontaniana: Inona no hataon’Andriamanitra ho antsika amin’ny hoavy?

Andinin-teny: Ap 21:4

Horesahina amin’ny manaraka: Inona no tokony hataontsika mba hahazoana an’ireo fitahiana ampanantenain’Andriamanitra?