HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA | 1 JAONA 1-5

“Aza Tia An’izao Tontolo Izao na ny Zavatra eo Amin’izao Tontolo Izao”

“Aza Tia An’izao Tontolo Izao na ny Zavatra eo Amin’izao Tontolo Izao”

2:15-17

Misy fandrika telo ampiasain’i Satana mba hahatonga antsika hanalavitra an’i Jehovah. Ahoana no hanazavanao azy ireo amin’ny hafa?

  • “Ny fanirian’ny nofo”

  • “Ny fanirian’ny maso”

  • “Ny fampideraderana fananana”