NY FIAINANTSIKA KRISTIANINA

Miaro ny Vahoakany i Jehovah

Miaro ny Vahoakany i Jehovah

Tena niavaka ilay Paska voalohany nataon’ny Israelita. Rehefa hitan’i Farao, tamin’io alina io, hoe maty ny lahimatoany, dia nilaza tamin’i Mosesy izy hoe: “Mandehana miala eto amin’ny vahoakako ianareo sy ny zanak’Israely, ary mandehana manompo an’i Jehovah araka izay efa nolazainareo.” (Ek 12:31) Nasehon’i Jehovah avy amin’izany hoe miaro ny vahoakany izy.

Hita avy amin’ny tantaran’ny vahoakan’i Jehovah amin’izao andro izao, fa mbola mitarika sy miaro azy ireo foana i Jehovah. Manasongadina an’izany ilay fampirantiana ao amin’ny foibe hoe “Vahoaka Mitondra ny Anaran’i Jehovah.”

JEREO ILAY VIDEO HOE FITSIDIHANA NY TRANOMBAKOKA ANY WARWICK: “VAHOAKA MITONDRA NY ANARAN’I JEHOVAH.” VALIO IRETO AVY EO:

  • Inona ny zava-baovao nampiasain’ny Mpianatra ny Baiboly, nanomboka tamin’ny 1914, mba hanampiana ny olona hino hoe tenin’Andriamanitra ny Baiboly? Nisy vokany tsara ve izy io?

  • Inona ny fitsapana nitranga tamin’ny 1916 sy 1918? Inona anefa no nampiseho fa nitarika ny fandaminana foana i Jehovah?

  • Ahoana no ahitana hoe tsy nivadika ny vahoakan’i Jehovah na dia teo aza ny fanenjehana?

  • Inona no lasa nazava tamin’ny vahoakan’i Jehovah tamin’ny 1935, ary inona no vokatr’izany tamin’izy ireo?

  • Inona tamin’ilay video teo no mampiaiky anao fa tena mitarika sy miaro ny vahoakany i Jehovah?