NY FIAINANTSIKA KRISTIANINA

Mampianatra Antsika ho Be Herim-po ny Zavaboary

Mampianatra Antsika ho Be Herim-po ny Zavaboary

Mampianatra antsika haneho toetra tsara i Jehovah. Ny tantaran’ireo lehilahy sy vehivavy ao amin’ny Baiboly no ampiasainy amin’izany. Mampiasa ny zavaboary koa anefa izy mba hampianarana antsika. (Jb 12:7, 8) Mampianatra antsika ho be herim-po, ohatra, ny liona, soavaly, mangouste, kôlibria, ary elefanta.

JEREO ILAY VIDEO HOE MAMPIANATRA ANTSIKA HO BE HERIM-PO NY ZAVABOARY, ARY VALIO IRETO:

  • Inona no mampiseho fa be herim-po ny liona vavy rehefa miaro ny zanany?

  • Ahoana no nanazarana ny soavaly mba tsy hatahotra rehefa any an’ady?

  • Nahoana ny mangouste no tsy matahotra bibilava misy poizina?

  • Inona no mampiseho fa be herim-po ny kôlibria?

  • Ahoana no ahitana hoe be herim-po ny elefanta rehefa miaro ny elefanta hafa?

  • Inona no ianaranao momba ny herim-po rehefa mandinika an’ireo biby ireo ianao?