HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA | EKSODOSY 8-9

Tsy Fantatr’i Farao hoe Nanatanteraka ny Fikasan’Andriamanitra Izy

Tsy Fantatr’i Farao hoe Nanatanteraka ny Fikasan’Andriamanitra Izy

8:15, 18, 19; 9:15-17

Nihevitra ny tenany ho andriamanitra ireo Farao tany Ejipta. Tsy mahagaga àry raha nanambony tena be i Farao, ka tsy nety nihaino an’i Mosesy sy Arona. Na ireo mpisorona ejipsianina aza tsy nohenoiny.

Mihaino an’izay soso-kevitra omen’ny hafa ve ianao? Faly ve ianao rehefa manitsy anao ny hafa? Sa ianao mieritreritra hoe ny anao foana no marina? Milaza ny Baiboly hoe: “Ny fireharehana mialoha ny fahalavoana.” (Oh 16:18) Tena zava-dehibe àry ny mitandrina mba tsy hirehareha.