NY FIAINANTSIKA KRISTIANINA

Miezaha Hanetry Tena Rehefa Misy Midera

Miezaha Hanetry Tena Rehefa Misy Midera

Mety hidera antsika ny olona indraindray. Mety hampahery izany raha avy amin’ny fony ny teny lazainy, ary antony tsara no mahatonga azy hidera antsika. (Oh 15:23; 31:10, 28) Mila mitandrina anefa isika sao hahatonga antsika hirehareha na hihevi-tena ho ambony izany.

JEREO ILAY VIDEO HOE MIEZAHA MBA TSY HIVADIKA TOA AN’I JESOSY: REHEFA MISY MIDERA ANAO. VALIO IRETO AVY EO:

  • Inona ny zavatra sasany mety hideran’ny olona antsika?

  • Inona no nideran’ny olona an’i Serge?

  • Nahoana no lasa tafahoatra ny teny fiderana nataon’izy ireo?

  • Nanetry tena i Serge rehefa noderain’ny olona. Inona no ianaranao avy amin’izany?