NY FIAINANTSIKA KRISTIANINA

Miezaha Hanetry Tena: Aza Midera Tena

Miezaha Hanetry Tena: Aza Midera Tena

Manambony tena ny olona iray raha midera tena sy tia sehoseho. Tsy mampahery ny hafa ny olona hoatr’izany. Mampirisika antsika àry ny Baiboly hoe: “Aoka ny vahiny no hidera anao fa tsy ny vavanao.”—Oh 27:2.

JEREO ILAY VIDEO HOE ATAOVY NAMANAO I JEHOVAH: MANETRE TENA. VALIO IRETO AVY EO:

  • Inona matetika no mampirehareha ny olona?

  • Inona ny zavatra nampirehareha an’i Kaleba?

  • Nampian’ny dadany i Kaleba mba hahita hoe ilaina ny manetry tena. Ahoana no nataony?

  • Nahoana ny 1 Petera 5:5 no manampy antsika hanetry tena?