Hevitra Azo Resahina

Hevitra Azo Resahina

●○ FITORIANA

Fanontaniana: Sazy avy amin’Andriamanitra ve ny fijaliana?

Andinin-teny: Jk 1:13

Horesahina amin’ny manaraka: Nahoana isika no mijaly?

○● FIVERENANA MITSIDIKA

Fanontaniana: Nahoana isika no mijaly?

Andinin-teny: 1Jn 5:19

Horesahina amin’ny manaraka: Tsy miraharaha ny fijaliantsika ve Andriamanitra?