Tianao ho Sambatra ve ny Fianakavianao?

Ho sambatra ianareo mivady sy ny fianakavianareo raha mampihatra ny toro lalan’​ny Baiboly.

Teny Fampidirana

Afaka ny ho sambatra ianareo mivady sy ny fianakavianareo, raha manaraka ny soso-kevitra ara-baiboly ato amin’ity bokikely ity.

FIZARANA 1

Miantehera Amin’Andriamanitra

Misy fanontaniana tsotra anankiroa ato hanampy anao hanatsara ny fanambadianao.

FIZARANA 2

Aza Mivadika Amin’ny Vadinao

Rehefa tsy manitsakitsa-bady ve dia efa azo lazaina hoe tsy mivadika amin’ny vady?

FIZARANA 3

Ahoana no Hamahana Olana?

Miankina amin’ny fomba andaminana olana no hahatonga ny tokantrano ho mafy orina sy sambatra, na ho mora rava sy feno fahoriana.

FIZARANA 4

Ahoana no Hahaizana Mitantam-bola?

Te hahay hitantam-bola ve ianareo mivady? Ho hitanao ato fa hanampy anareo ny mifampatoky sy ny milaza ny marina.

FIZARANA 5

Ahoana no Ifandraisana Tsara Amin’ny Havana?

Afaka manaja ny ray aman-dreninao ianao, nefa koa tsy hanao tsirambina ny tokantranonao.

FIZARANA 6

Manova ny Tokantrano ny Zazakely

Afaka manamafy ny fatoram-panambadiana ve ny zazakely?

FIZARANA 7

Ahoana no Hitaizana ny Ankizy?

Tsy hoe manome fitsipika sy manasazy fotsiny no dikan’ny hoe mifehy zanaka.

FIZARANA 8

Fomba Iatrehana Fahoriana Mafy

Mangataha fanampiana.

FIZARANA 9

Miaraha Manompo An’i Jehovah

Inona no azo atao mba hahafinaritra kokoa ny Fotoam-pivavahan’ny Fianakaviana?