• သင်ယူလိုတဲ့ဘာသာစကားကို သင့်ဘာသာစကားနဲ့ ယှဉ်တွဲဖော်ပြထားတယ်။ အဲဒီစကားလုံး၊ စကားစုတွေကို ဖတ်ပါ

  • ဒေသခံတစ်ဦး အသံသွင်းထားတဲ့ စကားလုံး၊ စကားစု ဒါမှမဟုတ် စာပေတွေကို နားထောင်ပါ

  • အမှုဆောင်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဗီဒီယိုတွေကို သင်ယူလိုတဲ့ဘာသာစကားနဲ့ ကြည့်ပါ

  • ရုပ်ပုံတွေကို ကြည့်ပြီး သင်ယူပါ

  • သင်ယူနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကို သုံးပြီး လေ့ကျင့်ပါ

  • စကားလုံးတွေကြောင့် သဒ္ဒါနဲ့ ဝါကျတည်ဆောက်ပုံ ပြောင်းလဲသွားပုံကို လေ့လာပါ

  • ကြည့်ပါ– ရုပ်ပုံနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ ဘာသာပြန်ဆိုချက်ကို ရွေးပါ

  • တွဲပေးပါ– တူညီတာကို ရွေးပါ

  • နားထောင်ပါ– အသံနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ ဘာသာပြန်ဆိုချက်ကို ရွေးပါ

  • ရုပ်ပုံကတ်များ– မြင်တွေ့ရာနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ ဘာသာပြန်ဆိုချက်ကို ခန့်မှန်းကြည့်ပါ

  • အသံသင်ခန်းစာ– လေ့ကျင့်နိုင်ဖို့ အသံထွက်ဖတ်တာကို နားထောင်ပါ