မာတိကာဆီ ကျော်သွား

  • ဆော်လမွန်ကျွန်းစု၊ ဟိုနီယာရာမြို့မှာ ဆော်လမွန်ကျွန်းသုံး ပေ့ဂျန့်ဘာသာစကားနဲ့ ကျမ်းစာသတင်းတရား ဝေမျှနေ

အချက်အလက်အကျဉ်း

  • $s—လူဦးရေ
  • $s—ကျမ်းစာသင်ပေးသူ
  • $s—အသင်းတော်များ
  • ၁ အချိုး $s—ယေဟောဝါသက်သေများနဲ့ လူဦးရေအချိုး