မာတိကာဆီ ကျော်သွား

  • နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံ၊ အီဒါန်းရဲယ်မြို့မှာ ကင်းမျှော်စင်မဂ္ဂဇင်း ဝေငှနေ

အချက်အလက်အကျဉ်း

  • $s—လူဦးရေ
  • $s—ကျမ်းစာသင်ပေးသူ
  • $s—အသင်းတော်များ
  • ၁ အချိုး $s—ယေဟောဝါသက်သေများနဲ့ လူဦးရေအချိုး