မာတိကာဆီ ကျော်သွား

  • အင်ဂိုလာနိုင်ငံ၊ ဘင်ဂွီလာမြို့​—⁠အင်ဂိုလာ လက်သင်္ကေတပြ ဘာသာစကားနဲ့ ကျမ်းစာသင်အံမှု ကျင်းပနေ

အချက်အလက်အကျဉ်း

  • $s—လူဦးရေ
  • $s—ကျမ်းစာသင်ပေးသူ
  • $s—အသင်းတော်များ
  • ၁ အချိုး $s—ယေဟောဝါသက်သေများနဲ့ လူဦးရေအချိုး